Sp.a wil rijbewijs dronken doodrijders langer intrekken, CD&V waarschuwt

  Sp.a wil rijbewijs dronken doodrijders langer intrekken, CD&V waarschuwt

Als het van oppositiepartij sp.a afhangt, kunnen bestuurders die in dronken toestand een ongeval met doden of zwaargewonden veroorzaken pas terug achter het stuur plaatsnemen wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan. CD&V heeft begrip voor het voorstel, maar waarschuwt voor juridische problemen.

Zoals bekend kan België geen al te best rapport voorleggen als het gaat over het aantal verkeersdoden. "In vergelijking met andere Euroese landen behoren we tot de slechtste leerlingen van de klas. In West-Europa doet zelfs geen enkel land slechter", zegt Temmerman. Daarbij blijven alcohol en overdreven snelheid tot de belangrijkste oorzaken horen. "Zo zit bij 25 procent van de dodelijke ongevallen de chauffeur dronken achter het stuur".

Het stoot Temmerman tegen de borst dat bestuurders die in dronken toestand een dodelijk ongeval veroorzaken, na veertien dagen opnieuw over hun rijbewijs kunnen beschikken. "Vandaag is de situatie zo dat je rijbewijs voor twee weken wordt ingetrokken. Op uitdrukkelijke vraag kan het rijbewijs gedurende een langere periode worden ingetrokken, maar in de praktijk gebeurt dat nauwelijks", luidt het. "Het is onwezenlijk dat chauffeurs zo snel hun rijbewijs opnieuw in handen krijgen na een dodelijk ongeval in dronken toestand".

Daarom heeft de oppositiepartij een wetsvoorstel klaar waarbij in geval van een zwaar verkeersongeval met doden of zwaargewonden als gevolg van alcoholintoxicatie, het rijbewijs niet wordt teruggegeven tot de rechter een uitspraak heeft gedaan. Volgens Temmerman duurt dat gemiddeld een aantal maanden tot maximaal een jaar.

Ook CD&V-mobiliteitsexpert Jef Van den Bergh vindt dat de straffen strenger kunnen. "We stellen ons de vraag of een maximumstraf van vijf jaar altijd voldoende is na zulke drama's", bevestigt hij.

Niettemin waarschuwt de CD&V'er voor de juridische gevolgen van het sp.a-voorstel. De veertien dagen rijverbod voor doodrijders meteen na de aanrijding - en dus nog voor een veroordeling - vormen immers een beveiligingsmaatregel en geen sanctie. Wordt die termijn fors uitgebreid, dan dreigt dit juridisch als sanctie gezien te worden, waardoor er geen eigenlijke straf meer mogelijk is. Je kan immers geen twee keer voor eenzelfde feit bestraft worden, brengt Van den Bergh in herinnering.

Bovendien dreigen ook problemen op te duiken met het gelijkheidsbeginsel, vermoedt de CD&V'er nog. "Als de ene politierechtbank korte en de andere lange wachttijden heeft, zou dat verschillende gevolgen hebben. Ook hiervoor is het erg belangrijk om dit goed te onderzoeken en te onderbouwen", besluit hij.

BRUSSEL 01/09 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u