Sp.a, Groen en UF dringen samen aan op duurzame mobiliteitsvisie op Brusselse Ring

 Sp.a, Groen en UF dringen samen aan op duurzame mobiliteitsvisie op Brusselse Ring

Oppositiepartijen sp.a, Groen en UF hebben een gezamenlijke motie klaar waarin ze de Vlaamse regering aansporen een "integrale en duurzame visie" te ontwikkelen voor de mobiliteit op en rond de Brusselse Ring. Volgens de oppositie ontbreekt die visie momenteel. In de motie leggen Katia Segers (sp.a), Joris Vandenbroucke (sp.a), An Moerenhout (Groen) en Christian Van Eyken (UF) een aantal concrete oplossingen op tafel. 

De Brusselse Ring is al langer één van de meest congestiegevoelige plekken in ons land en zelfs in Europa. Bovendien staan er in en rond Brussel een aantal grote projecten op stapel (nieuw nationaal voetbalstadion, NEO, Dockx Bruxsel en Uplace) die ook hun impact zullen hebben op de mobiliteit.

Daarom is er nood aan een "duurzame integrale visie", legt sp.a-politica Katia Segers uit. Die visie ontbreekt volgens haar momenteel bij de Vlaamse regering. Daarom dient Segers samen met Groen en het Franstalige UF een motie in met een aantal voorstellen.

"In eerste instantie kan de Vlaamse regering de huidige congestie en het aantal ongevallen op de R0 reduceren via de realisatie van een aantal 'quick wins'", luidt het. Daarbij wordt onder meer een verlaging van de maximumsnelheid van 120 km/u naar 100 km/u gesuggereerd.

Daarnaast is ook een snelle realisatie van het GEN (Gewestelijk ExpresNet) onontbeerlijk.

"Indien de Vlaamse regering wil getuigen van goed bestuur inzake mobiliteit op en aan de Brusselse Ring, dan zal ze voor het al dan niet uitvoeren van grote projecten rond de Brusselse Ring keuzes moeten maken in functie van hun maatschappelijke meerwaarde", besluit Katia Segers. "De baten moeten opwegen tegen de maatschappelijke kosten", klinkt het.

BRUSSEL 12/01 (BELGA) 


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u