Snuffeltoestel

 Snuffeltoestel

Wat is een snuffeltoestel?

Een snuffeltoestel is een apparaat dat onmiddellijk aangeeft wanneer zich alcohol in de lucht van een voertuig bevindt, en laat de politie bijgevolg toe de omslachtige alcoholcontroles veel vlugger laten verlopen.

Het toestel vervangt de ademtest, -analyse of bloedanalyse echter niet, als er alcohol gedetecteerd worden moeten deze beproefde methoden nog steeds worden toegepast

Wat zegt de wet?

Artikel 20 voegt een nieuw §1/1 toe aan artikel 59 Wegverkeerswet, waarbij in een wettelijke omkadering wordt voorzien voor een snuffeltoestel, voorafgaand aan een ademtest, -analyse of bloedproef:

 “§ 1/1. Voorafgaand aan de ademtest bedoeld in § 1, aan de ademanalyse bedoeld in § 2 of aan de bloedproef bedoeld in artikel 63, § 1, mogen de overheidsagenten bedoeld in § 1, in dezelfde omstandigheden, een toestel gebruiken bestemd voor het detecteren van de aanwezigheid van alcohol bij de in § 1, 1°, 2° en 3° bedoelde personen.

Dit ontslaat deze personen niet van de andere verplichtingen die hen overeenkomstig artikel 59 worden opgelegd”.

De overheidsagenten die bedoeld worden in art. 59§1 Wegverkeerswet zijn met name de officieren van de gerechtelijke politie die ook hulpofficier zijn van de procureur des Konings.

Deze bepaling is in werking getreden op 1 juli 2014.

Wanneer kan een snuffeltoestel gebruikt worden?

De personen die bedoeld worden in art. 59 §1, 1°, 2° en 3° Wegverkeerswet zijn:

  • 1° de vermoedelijke dader van een verkeersongeval of aan ieder die het mede heeft kunnen veroorzaken, zelfs indien hij het slachtoffer ervan is;
  • 2° ieder die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing;
  • 3° ieder die (op het punt staat) om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen of op het punt staat een bestuurder te begeleiden met het oog op de scholing. (zie artikel 59 Wegverkeerswet)

Actueel

 Rijden tijdens een rijverbod

Woensdag 18 Mei 2022

Rijden tijdens een rijverbod

Kreeg je een rijverbod, maar werd je toch betrapt op het rijden door de politie? Lees hier wat de mogelijke sancties zijn en of je een eventuele verzwaring van straf riskeert.

Lees meer
 Stilstaan op een overweg

Dinsdag 17 Mei 2022

Stilstaan op een overweg

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Lees meer
 "The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

"The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

Als Intolaw zijn we constant aan het zoeken hoe we kunnen verbeteren, leren en groeien. Het krijgen en geven van feedback is cruciaal in dit proces. Optimaliseer wat goed is en verbeter wat beter kan. Volledige transparantie! Dat is dan ook de reden geweest om twee jaar geleden een samenwerking met TrustPilot aan te gaan. Dat we vandaag de mijlpaal kunnen vieren van onze 1000ste review gaat dan ook niet ongemerkt voorbij. We zijn dan ook trots dat we het label “excellent” verdienen dankzij een score van 4,7 op 5.

Lees meer
close menu 1u