Snuffeltoestel

 Snuffeltoestel

Wat is een snuffeltoestel?

Een snuffeltoestel is een apparaat dat onmiddellijk aangeeft wanneer zich alcohol in de lucht van een voertuig bevindt, en laat de politie bijgevolg toe de omslachtige alcoholcontroles veel vlugger laten verlopen.

Het toestel vervangt de ademtest, -analyse of bloedanalyse echter niet, als er alcohol gedetecteerd worden moeten deze beproefde methoden nog steeds worden toegepast

Wat zegt de wet?

Artikel 20 voegt een nieuw §1/1 toe aan artikel 59 Wegverkeerswet, waarbij in een wettelijke omkadering wordt voorzien voor een snuffeltoestel, voorafgaand aan een ademtest, -analyse of bloedproef:

 “§ 1/1. Voorafgaand aan de ademtest bedoeld in § 1, aan de ademanalyse bedoeld in § 2 of aan de bloedproef bedoeld in artikel 63, § 1, mogen de overheidsagenten bedoeld in § 1, in dezelfde omstandigheden, een toestel gebruiken bestemd voor het detecteren van de aanwezigheid van alcohol bij de in § 1, 1°, 2° en 3° bedoelde personen.

Dit ontslaat deze personen niet van de andere verplichtingen die hen overeenkomstig artikel 59 worden opgelegd”.

De overheidsagenten die bedoeld worden in art. 59§1 Wegverkeerswet zijn met name de officieren van de gerechtelijke politie die ook hulpofficier zijn van de procureur des Konings.

Deze bepaling is in werking getreden op 1 juli 2014.

Wanneer kan een snuffeltoestel gebruikt worden?

De personen die bedoeld worden in art. 59 §1, 1°, 2° en 3° Wegverkeerswet zijn:

  • 1° de vermoedelijke dader van een verkeersongeval of aan ieder die het mede heeft kunnen veroorzaken, zelfs indien hij het slachtoffer ervan is;
  • 2° ieder die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing;
  • 3° ieder die (op het punt staat) om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen of op het punt staat een bestuurder te begeleiden met het oog op de scholing. (zie artikel 59 Wegverkeerswet)

Actueel

 Belgische wetgeving over alcohol in het verkeer

Donderdag 19 Augustus 2021

Belgische wetgeving over alcohol in het verkeer

Rijden onder invloed van alcohol is uiteraard een strafbaar feit. Maar wat zijn de verschillende gevolgen van rijden onder invloed in België? In dit artikel legt Intolaw de belangrijkste begrippen uit, de mogelijke tests en analyses in België, alsook de belangrijkste gevolgen en mogelijke sancties in geval van een bewezen hoog alcoholgehalte.

Lees meer
 Hoe flitst een flitspaal?

Dinsdag 17 Augustus 2021

Hoe flitst een flitspaal?

Rijd je sneller dan toegelaten of door het rood licht, dan heb je mogelijks al kennisgemaakt met de werking van een flitspaal. Maar weet je hoe een flitspaal eigenlijk werkt? Met andere woorden: hoe flitst een flitspaal? Daarnaast bekijken we ook de verschillende soorten flitspalen en hoeveel flitspalen er in België staan.

Lees meer
 Hoe betaal ik een verkeersboete?

Maandag 16 Augustus 2021

Hoe betaal ik een verkeersboete?

Onlangs een verkeersboete in de bus ontvangen? In dit document overlopen we de verschillende mogelijkheden om deze verkeersboete te betalen, de boete te betwisten of een ongeldige betaling te corrigeren. Heeft u na het lezen van dit artikel toch nog vragen? Contacteer dan gerust de experten van Intolaw om gratis advies te vragen en een antwoord op uw vragen te krijgen.

Lees meer
close menu 1u