"Snelheidsbeperking Antwerpse ring heeft beperkt negatief effect op doorstroming" (Weyts)

 "Snelheidsbeperking Antwerpse ring heeft beperkt negatief effect op doorstroming" (Weyts)

Een snelheidsbeperking op de Antwerpse ring van 100 tot 70 km per uur heeft geen positief effect op de doorstroming. Op bepaalde plaatsen en - met uitzondering van de E17 - op de toekomende snelwegen nemen de files hierdoor licht toe. Er valt ook geen significant effect te verwachten op de uitstoot van schadelijke stoffen en de verkeersveiligheid. Dat stelt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts in antwoord op een schriftelijke vraag van Yasmine Kherbache (sp.a).

Weyts baseert zich op een studie over het effect van een snelheidsbeperking tot 70 km/u die Antwerpen in 2012 liet uitvoeren naar aanleiding van het 'Overkappingsonderzoek Antwerpse Ring'. "Hieruit blijkt dat de bestaande knelpunten die de doorstroming beperken behouden blijven. De files blijven behouden en nemen op sommige plaatsen zelfs licht toe. De reistijd stijgt met ongeveer 5 minuten. Ook het aantal voertuigverliesuren neemt toe met zowat 10 procent voor de ring en de toekomende snelwegen en dit zowel in de ochtend- als avondspits", aldus de minister.

Aangezien een dergelijke maatregel geen positieve impact heeft op de doorstroming valt te verwachten dat ook het effect op de uitstoot van het verkeer beperkt zal zijn. "Uit een studie in opdracht van LNE blijkt dat bij een beperkte snelheidsbeperking tot 90 km/u de emissies van het licht verkeer afnemen, maar die van het zwaar verkeer enigszins toenemen. Omdat de lichte voertuigen meer dan 80 procent van de kilometers afleggen nemen de totale emissies af", aldus Weyts.

Ook naar verkeersveiligheid valt volgens hem geen grote winst te verwachten. Er dreigt 's nachts bovendien een verschuiving van het verkeer naar het onderliggende wegennet omdat het in een aantal gevallen dan terug interessanter wordt om doorheen de stad te rijden.

BRUSSEL 19/03 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u