Sensoren in wagens sporen putten in wegdek op

 Sensoren in wagens sporen putten in wegdek op

Elk recent voertuig is een potentiële meetwagen. Voertuigen kunnen ingeschakeld worden om de kwaliteit van het wegdek op te volgen. 

Gedurende zes maanden namen wagens van de VAB en het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) over heel Vlaanderen deel aan dit onderzoek. De resultaten van het 'Sensovo'-project zijn vrijdag voorgesteld op een stuurvergadering in Antwerpen, meldt het VIM.

De onderzoekers kunnen aantonen dat de CAN-bus technologie, die aanwezig is in voertuigen, aangevuld met cameratechnologie, informatie over de kwaliteit van het wegdek kan aanreiken.

Om putten en andere wegdekschade in kaart te brengen werden onder andere wielsnelheidsensoren uitgelezen via de CAN-bus, een soort snel computernetwerk dat de communicatie tussen twee elektronische componenten in de wagen verzorgt. Via een speciaal geschreven formule werd bepaald of de ontvangen gegevens al dan niet voortkwamen van schade aan het wegdek. Door deze gegevens te matchen met gps-positionering, werd de locatie van de schade achterhaald, aldus het VIM.

Dit zou een aanzienlijke besparing kunnen opleveren voor de wegdekbeheerder en draagt bij tot meer verkeersveiligheid en een betere verkeersdoorstroming, luidt het. Op basis van de positieve resultaten besluit het VIM dat een verdere verfijning van het product zinvol en haalbaar is.

De totale projectkost bedraagt 246.270 euro, waarvan 80 pct gedragen door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en de rest door de projectpartners.

BRUSSEL 30/01 (BELGA) 


Bereken je boete

Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u