Sensoren in wagens sporen putten in wegdek op

 Sensoren in wagens sporen putten in wegdek op

Elk recent voertuig is een potentiële meetwagen. Voertuigen kunnen ingeschakeld worden om de kwaliteit van het wegdek op te volgen. 

Gedurende zes maanden namen wagens van de VAB en het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) over heel Vlaanderen deel aan dit onderzoek. De resultaten van het 'Sensovo'-project zijn vrijdag voorgesteld op een stuurvergadering in Antwerpen, meldt het VIM.

De onderzoekers kunnen aantonen dat de CAN-bus technologie, die aanwezig is in voertuigen, aangevuld met cameratechnologie, informatie over de kwaliteit van het wegdek kan aanreiken.

Om putten en andere wegdekschade in kaart te brengen werden onder andere wielsnelheidsensoren uitgelezen via de CAN-bus, een soort snel computernetwerk dat de communicatie tussen twee elektronische componenten in de wagen verzorgt. Via een speciaal geschreven formule werd bepaald of de ontvangen gegevens al dan niet voortkwamen van schade aan het wegdek. Door deze gegevens te matchen met gps-positionering, werd de locatie van de schade achterhaald, aldus het VIM.

Dit zou een aanzienlijke besparing kunnen opleveren voor de wegdekbeheerder en draagt bij tot meer verkeersveiligheid en een betere verkeersdoorstroming, luidt het. Op basis van de positieve resultaten besluit het VIM dat een verdere verfijning van het product zinvol en haalbaar is.

De totale projectkost bedraagt 246.270 euro, waarvan 80 pct gedragen door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en de rest door de projectpartners.

BRUSSEL 30/01 (BELGA) 


Bereken je boete

Actueel

 Schade door slecht wegdek?

Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over. Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Lees meer
 Medische en psychologische herstelproeven

Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
close menu 1u