Schade door slecht wegdek?

 Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over.
Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Bewijs

Zorg er alvast voor dat de feiten bewezen kunnen worden. Zonder voldoende bewijs dat u schade hebt geleden op een specifieke locatie door het slechte wegdek, wordt het moeilijk om uw gelijk te halen voor de rechtbank.

De politie die ter plaatse is gekomen en de nodige vaststellingen heeft gedaan of getuigen die aanwezig waren bij een val zijn voorbeelden van bewijs waarna men kan nagaan wie er aansprakelijk is voor de geleden schade.

Bewaarder van de weg, het voet- of fietspad

De gemeente of stad kan voor deze schade worden aangesproken. Er zijn in het verleden al tal van voorbeelden geweest waar de gemeente aansprakelijk werd gesteld voor putten in de weg, zelfs wanneer deze gekend zijn door weggebruikers. Het is niet vereist dat de gemeente kennis had van het gebrek.

Enkel en alleen wanneer er aangetoond kan worden dat de schade aan het wegdek uitsluitend te wijten is aan een externe oorzaak, kan de gemeente de aansprakelijkheid ontlopen.

De Nieuwe Gemeentewet

De nieuwe gemeentewet stelt duidelijk dat de gemeente ook moet voorzien in veilige wegen. Daarom moet de gemeente elke weg die niet voldoet aan de veiligheid van de weggebruikers niet toegankelijk maken door gepaste maatregelen. Het volstaat dus wanneer u slachtoffer bent van een slecht wegdek u het gevaar van de straat of het wegdek kan aantonen om de fout van de gemeente aan te duiden.

Nalatigheid

Ten slotte zou men de gemeente ook aansprakelijk kunnen stellen voor nalatigheid. Hiermee wordt bedoeld dat iedereen aansprakelijk is voor de schade die hij door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.

Zo zou u kunnen stellen dat indien de gemeente had gehandeld als een voorzichtig en vooruitziend persoon men de schade door oneffenheden in de weg, het voetpad of fietspad kunnen hebben vermeden.

Het is dus mogelijk om de schade die men geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de wegdek, het fietspad of het voetpad te verhalen op de verantwoordelijke overheid.

Indien u graag meer informatie heeft of een advies op maat, aarzel dan niet om chttps://www.intolaw.be/nl/contactontact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.


Neem contact met ons op

Actueel

 Schade door slecht wegdek?

Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over. Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Lees meer
 Medische en psychologische herstelproeven

Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
close menu 1u