Schade door slecht wegdek?

 Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over.
Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Bewijs

Zorg er alvast voor dat de feiten bewezen kunnen worden. Zonder voldoende bewijs dat u schade hebt geleden op een specifieke locatie door het slechte wegdek, wordt het moeilijk om uw gelijk te halen voor de rechtbank.

De politie die ter plaatse is gekomen en de nodige vaststellingen heeft gedaan of getuigen die aanwezig waren bij een val zijn voorbeelden van bewijs waarna men kan nagaan wie er aansprakelijk is voor de geleden schade.

Bewaarder van de weg, het voet- of fietspad

De gemeente of stad kan voor deze schade worden aangesproken. Er zijn in het verleden al tal van voorbeelden geweest waar de gemeente aansprakelijk werd gesteld voor putten in de weg, zelfs wanneer deze gekend zijn door weggebruikers. Het is niet vereist dat de gemeente kennis had van het gebrek.

Enkel en alleen wanneer er aangetoond kan worden dat de schade aan het wegdek uitsluitend te wijten is aan een externe oorzaak, kan de gemeente de aansprakelijkheid ontlopen.

De Nieuwe Gemeentewet

De nieuwe gemeentewet stelt duidelijk dat de gemeente ook moet voorzien in veilige wegen. Daarom moet de gemeente elke weg die niet voldoet aan de veiligheid van de weggebruikers niet toegankelijk maken door gepaste maatregelen. Het volstaat dus wanneer u slachtoffer bent van een slecht wegdek u het gevaar van de straat of het wegdek kan aantonen om de fout van de gemeente aan te duiden.

Nalatigheid

Ten slotte zou men de gemeente ook aansprakelijk kunnen stellen voor nalatigheid. Hiermee wordt bedoeld dat iedereen aansprakelijk is voor de schade die hij door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.

Zo zou u kunnen stellen dat indien de gemeente had gehandeld als een voorzichtig en vooruitziend persoon men de schade door oneffenheden in de weg, het voetpad of fietspad kunnen hebben vermeden.

Het is dus mogelijk om de schade die men geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de wegdek, het fietspad of het voetpad te verhalen op de verantwoordelijke overheid.

Indien u graag meer informatie heeft of een advies op maat, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.


Neem contact met ons op

Actueel

 Daar is de zon, daar is de BOB-campagne

Vrijdag 01 Juli 2022

Daar is de zon, daar is de BOB-campagne

‘Deze keer ben ik BOB’ luidt de titel van de nieuwe BOB-zomercampagne. Dat België uitermate slecht scoort in een Europees onderzoek naar alcohol achter het stuur, toont het blijvende belang van dergelijke campagnes aan.

Lees meer
 Nieuwe wet voor de elektrische step

Woensdag 29 Juni 2022

Nieuwe wet voor de elektrische step

De regels voor elektrische steps staan op het punt te veranderen als gevolg van een wijziging in de verkeerswetgeving. Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2022. Intolaw biedt u een overzicht van de wijzigingen die van kracht zullen worden:

Lees meer
 Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

Donderdag 16 Juni 2022

Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

De objectiviteitsclausule is een clausule die wettelijk aanwezig moet zijn in alle rechtsbijstandverzekeringspolissen. Maar wat is het doel ervan, wanneer kan er een beroep op worden gedaan en wat met de mogelijke kosten bij de toepassing ervan? De advocaten van Intolaw vatten in dit artikel samen wat u moet weten over de objectiviteitsclausule in België

Lees meer
close menu 1u