Ruim 8 op 10 Belgen rekenen voor mobiliteit in eerste plaats op auto

 Ruim 8 op 10 Belgen rekenen voor mobiliteit in eerste plaats op auto

Meer dan 8 op 10 Belgen (83 procent) rekenen vandaag en in de nabije toekomst in de eerste plaats op de auto om zich efficiënt, comfortabel en betrouwbaar te verplaatsen. Andere vervoerswijzen worden op nagenoeg alle vlakken minder geapprecieerd. Dat blijkt uit een consumentenonderzoek dat automobielfederatie Febiac samen met UGent online liet uitvoeren bij 2.178 Belgen tussen 15 en 70 jaar.

Uit dit onderzoek blijkt dat Belgen mobiliteit als cruciaal beschouwen, aangezien deze sterk verbonden is met hun vrijheid. De ondervraagden vinden dat mobiliteit een basisrecht is, dat gevrijwaard en verzekerd moet worden door de overheid. De helft van de respondenten rekent vandaag en in de toekomst alleen maar op de eigen wagen om aan de mobiliteitsnoden te voldoen. Ongeveer 1 op 3 (35 procent) maakt gebruik van mobiliteitsoplossingen die het autogebruik aanvullen voor specifieke verplaatsingen en 13 procent - vooral stedelingen - kiest ervoor om zelf geen auto te hebben of die zo weinig mogelijk te gebruiken. Opvallend voor deze laatste groep is dat hun keuze niet zozeer afhangt van anti-autogevoelens, maar eerder van financiële redenen.

De meeste ondervraagden gaan ervan uit dat binnen de 10 jaar de meeste Belgen nog steeds een auto zullen bezitten of toegang zullen hebben tot een wagen die exclusief gebruikt wordt door hen of hun familie. "Voor Febiac is het duidelijk: een succesvol mobiliteitsbeleid erkent de auto als uitgangspunt van mobiliteit vandaag en morgen.", aldus Febiac-voorzitter Thierry van Kan. "Comodale oplossingen en een productieve multimodaliteit zijn evenwel een must met het oog op leefbaarheid en congestiebestrijding. (...) Maar hoe we het draaien of keren, voor velen is de auto gewoon onmisbaar en blijft hij de eerste keuze."

Ook de jongvolwassenen, in de leeftijdscategorie tussen 19 en 24 jaar, erkennen volgens Febiac de rol en noodzaak van een eigen auto om te voldoen aan de mobiliteitseisen in onze samenleving. Acht op de 10 van hen hebben een rijbewijs of zijn bezig deze te behalen. De jongvolwassenen behalen hun rijbewijs wel later dan in het verleden. Volgens Febiac is dit te wijten aan algemene maatschappelijke trends, zoals jongeren die langer bij hun ouders wonen, langer studeren, en vaker langere periodes in het buitenland verblijven.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u