Ruim 8 op 10 Belgen rekenen voor mobiliteit in eerste plaats op auto

 Ruim 8 op 10 Belgen rekenen voor mobiliteit in eerste plaats op auto

Meer dan 8 op 10 Belgen (83 procent) rekenen vandaag en in de nabije toekomst in de eerste plaats op de auto om zich efficiënt, comfortabel en betrouwbaar te verplaatsen. Andere vervoerswijzen worden op nagenoeg alle vlakken minder geapprecieerd. Dat blijkt uit een consumentenonderzoek dat automobielfederatie Febiac samen met UGent online liet uitvoeren bij 2.178 Belgen tussen 15 en 70 jaar.

Uit dit onderzoek blijkt dat Belgen mobiliteit als cruciaal beschouwen, aangezien deze sterk verbonden is met hun vrijheid. De ondervraagden vinden dat mobiliteit een basisrecht is, dat gevrijwaard en verzekerd moet worden door de overheid. De helft van de respondenten rekent vandaag en in de toekomst alleen maar op de eigen wagen om aan de mobiliteitsnoden te voldoen. Ongeveer 1 op 3 (35 procent) maakt gebruik van mobiliteitsoplossingen die het autogebruik aanvullen voor specifieke verplaatsingen en 13 procent - vooral stedelingen - kiest ervoor om zelf geen auto te hebben of die zo weinig mogelijk te gebruiken. Opvallend voor deze laatste groep is dat hun keuze niet zozeer afhangt van anti-autogevoelens, maar eerder van financiële redenen.

De meeste ondervraagden gaan ervan uit dat binnen de 10 jaar de meeste Belgen nog steeds een auto zullen bezitten of toegang zullen hebben tot een wagen die exclusief gebruikt wordt door hen of hun familie. "Voor Febiac is het duidelijk: een succesvol mobiliteitsbeleid erkent de auto als uitgangspunt van mobiliteit vandaag en morgen.", aldus Febiac-voorzitter Thierry van Kan. "Comodale oplossingen en een productieve multimodaliteit zijn evenwel een must met het oog op leefbaarheid en congestiebestrijding. (...) Maar hoe we het draaien of keren, voor velen is de auto gewoon onmisbaar en blijft hij de eerste keuze."

Ook de jongvolwassenen, in de leeftijdscategorie tussen 19 en 24 jaar, erkennen volgens Febiac de rol en noodzaak van een eigen auto om te voldoen aan de mobiliteitseisen in onze samenleving. Acht op de 10 van hen hebben een rijbewijs of zijn bezig deze te behalen. De jongvolwassenen behalen hun rijbewijs wel later dan in het verleden. Volgens Febiac is dit te wijten aan algemene maatschappelijke trends, zoals jongeren die langer bij hun ouders wonen, langer studeren, en vaker langere periodes in het buitenland verblijven.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u