Ruim 8 op 10 Belgen rekenen voor mobiliteit in eerste plaats op auto

 Ruim 8 op 10 Belgen rekenen voor mobiliteit in eerste plaats op auto

Meer dan 8 op 10 Belgen (83 procent) rekenen vandaag en in de nabije toekomst in de eerste plaats op de auto om zich efficiënt, comfortabel en betrouwbaar te verplaatsen. Andere vervoerswijzen worden op nagenoeg alle vlakken minder geapprecieerd. Dat blijkt uit een consumentenonderzoek dat automobielfederatie Febiac samen met UGent online liet uitvoeren bij 2.178 Belgen tussen 15 en 70 jaar.

Uit dit onderzoek blijkt dat Belgen mobiliteit als cruciaal beschouwen, aangezien deze sterk verbonden is met hun vrijheid. De ondervraagden vinden dat mobiliteit een basisrecht is, dat gevrijwaard en verzekerd moet worden door de overheid. De helft van de respondenten rekent vandaag en in de toekomst alleen maar op de eigen wagen om aan de mobiliteitsnoden te voldoen. Ongeveer 1 op 3 (35 procent) maakt gebruik van mobiliteitsoplossingen die het autogebruik aanvullen voor specifieke verplaatsingen en 13 procent - vooral stedelingen - kiest ervoor om zelf geen auto te hebben of die zo weinig mogelijk te gebruiken. Opvallend voor deze laatste groep is dat hun keuze niet zozeer afhangt van anti-autogevoelens, maar eerder van financiële redenen.

De meeste ondervraagden gaan ervan uit dat binnen de 10 jaar de meeste Belgen nog steeds een auto zullen bezitten of toegang zullen hebben tot een wagen die exclusief gebruikt wordt door hen of hun familie. "Voor Febiac is het duidelijk: een succesvol mobiliteitsbeleid erkent de auto als uitgangspunt van mobiliteit vandaag en morgen.", aldus Febiac-voorzitter Thierry van Kan. "Comodale oplossingen en een productieve multimodaliteit zijn evenwel een must met het oog op leefbaarheid en congestiebestrijding. (...) Maar hoe we het draaien of keren, voor velen is de auto gewoon onmisbaar en blijft hij de eerste keuze."

Ook de jongvolwassenen, in de leeftijdscategorie tussen 19 en 24 jaar, erkennen volgens Febiac de rol en noodzaak van een eigen auto om te voldoen aan de mobiliteitseisen in onze samenleving. Acht op de 10 van hen hebben een rijbewijs of zijn bezig deze te behalen. De jongvolwassenen behalen hun rijbewijs wel later dan in het verleden. Volgens Febiac is dit te wijten aan algemene maatschappelijke trends, zoals jongeren die langer bij hun ouders wonen, langer studeren, en vaker langere periodes in het buitenland verblijven.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u