Ritsen voor dummies!

 Ritsen voor dummies!

Reeds meer dan twee jaar is men verplicht om te ritsen in het verkeer.     

Is ritsen nu verplicht?

De verplichting om te ritsen geldt:

  • op plaatsen waar het verkeer sterk vertraagd is,
  • er minstens twee rijstroken zijn in dezelfde richting
  • het op één of meerdere van die rijstroken niet mogelijk is om verder te rijden, om welke reden dan ook.

Toch blijkt uit onderzoek dat er vandaag nog enorm veel bestuurders het principe niet onder de knie hebben. Aangezien dit voor de overige bestuurders een niet te verwaarlozen bron van irritatie vormt, frissen we de belangrijkste aandachtspunten omtrent ritsen nog eens voor u op.

Hoe doe je dit nu… ritsen?

Het ritsprincipe ligt vervat in artikel 12bis van de wegcode.

Wanneer er 2 rijstroken zijn:

Om correct te kunnen ritsen moeten de bestuurders op beide rijstroken samenwerken.

De bestuurders op de vrije rijstrook moeten beurtelings een voertuig komende van de onderbroken rijstrook voorlaten.

Voor de bestuurders op de onderbroken rijstrook is het van belang dat zij doorrijden tot voor de onderbreking of versmalling om pas daar te ritsen naar de vrije rijstrook.

Wanneer er 3 of 4 rijstroken zijn:

Wanneer de rijweg versmalt van drie of vier rijstroken naar één, moet je bij het ritsen een bepaalde volgorde respecteren.

Het is eerst aan de bestuurder op de meest rechtse rijstrook, dan deze op de meest linkse en ten slotte deze op de meest centrale.

Één en ander wordt duidelijk bij het bestuderen van bovenstaande afbeelding.

Is er een onderscheid in type voertuig bij het ritsen?

Het principe geldt voor elk type voertuig op gelijke wijze.

Niet alleen bestuurders van personenwagens, maar ook bestuurders van vrachtwagens en motors moeten ritsen (en dit steeds zonder dat er signalisatie vereist is).

Als bestuurder zal je steeds de verkeerssituatie moeten analyseren, waarbij het sterk vertraagd verkeer een cruciaal element is in jouw analyse.

Het veranderen van rijstrook tijdens het ritsen wordt door de wet niet beschouwd als een manoeuvre.

Moet je ritsen bij de oprit van een autostrade?

Opgepast ! De situatie is anders op de oprit van een autostrade.

De bestuurders die reeds op de autostrade rijden hebben altijd voorrang.

Het is aan de bestuurders die de autostrade komen opgereden om in te voegen. De bestuurders die zich reeds op de autostrade bevinden zijn niet verplicht om te ritsen.

Dit komt omdat de signalisatie (invoegstrook) altijd voorrang heeft op de algemene regel (de verplichting om te ritsen). Ook op de afrit van een autostrade moet er niet geritst worden, het gaat ook hier om een andere verkeerssituatie aangezien geen enkele rijstrook onderbroken wordt.


Bereken je boete

Actueel

 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
 CBD achter het stuur: ken de risico’s

Donderdag 25 Januari 2024

CBD achter het stuur: ken de risico’s

We zien de laatste jaren een sterke stijging in het aantal chauffeurs die positief testen op drugsgebruik. Meer en meer gaat het specifiek over CBD. Dit is een stof die ook aanwezig is in cannabis en geconsumeerd kan worden in verschillende vormen. Hierdoor staat het bekend om zijn ontspannende eigenschappen, wat de combinatie met autorijden uiterst gevaarlijk maakt. Rijden onder invloed van alcohol of drugs blijft één van de grootste oorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen. Er wordt dan ook steeds luider geroepen om chauffeurs die onder invloed zijn sterker te straffen. In dit artikel bekijken we wat je momenteel riskeert bij een positieve test op drugsgebruik.

Lees meer
close menu 1u