Ritsen voor dummies!

 Ritsen voor dummies!

Reeds meer dan twee jaar is men verplicht om te ritsen in het verkeer.     

Is ritsen nu verplicht?

De verplichting om te ritsen geldt:

  • op plaatsen waar het verkeer sterk vertraagd is,
  • er minstens twee rijstroken zijn in dezelfde richting
  • het op één of meerdere van die rijstroken niet mogelijk is om verder te rijden, om welke reden dan ook.

Toch blijkt uit onderzoek dat er vandaag nog enorm veel bestuurders het principe niet onder de knie hebben. Aangezien dit voor de overige bestuurders een niet te verwaarlozen bron van irritatie vormt, frissen we de belangrijkste aandachtspunten omtrent ritsen nog eens voor u op.

Hoe doe je dit nu… ritsen?

Het ritsprincipe ligt vervat in artikel 12bis van de wegcode.

Wanneer er 2 rijstroken zijn:

Om correct te kunnen ritsen moeten de bestuurders op beide rijstroken samenwerken.

De bestuurders op de vrije rijstrook moeten beurtelings een voertuig komende van de onderbroken rijstrook voorlaten.

Voor de bestuurders op de onderbroken rijstrook is het van belang dat zij doorrijden tot voor de onderbreking of versmalling om pas daar te ritsen naar de vrije rijstrook.

Wanneer er 3 of 4 rijstroken zijn:

Wanneer de rijweg versmalt van drie of vier rijstroken naar één, moet je bij het ritsen een bepaalde volgorde respecteren.

Het is eerst aan de bestuurder op de meest rechtse rijstrook, dan deze op de meest linkse en ten slotte deze op de meest centrale.

Één en ander wordt duidelijk bij het bestuderen van bovenstaande afbeelding.

Is er een onderscheid in type voertuig bij het ritsen?

Het principe geldt voor elk type voertuig op gelijke wijze.

Niet alleen bestuurders van personenwagens, maar ook bestuurders van vrachtwagens en motors moeten ritsen (en dit steeds zonder dat er signalisatie vereist is).

Als bestuurder zal je steeds de verkeerssituatie moeten analyseren, waarbij het sterk vertraagd verkeer een cruciaal element is in jouw analyse.

Het veranderen van rijstrook tijdens het ritsen wordt door de wet niet beschouwd als een manoeuvre.

Moet je ritsen bij de oprit van een autostrade?

Opgepast ! De situatie is anders op de oprit van een autostrade.

De bestuurders die reeds op de autostrade rijden hebben altijd voorrang.

Het is aan de bestuurders die de autostrade komen opgereden om in te voegen. De bestuurders die zich reeds op de autostrade bevinden zijn niet verplicht om te ritsen.

Dit komt omdat de signalisatie (invoegstrook) altijd voorrang heeft op de algemene regel (de verplichting om te ritsen). Ook op de afrit van een autostrade moet er niet geritst worden, het gaat ook hier om een andere verkeerssituatie aangezien geen enkele rijstrook onderbroken wordt.


Bereken je boete

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u