Ritsen voor dummies!

 Ritsen voor dummies!

Reeds meer dan twee jaar is men verplicht om te ritsen in het verkeer.     

Is ritsen nu verplicht?

De verplichting om te ritsen geldt:

  • op plaatsen waar het verkeer sterk vertraagd is,
  • er minstens twee rijstroken zijn in dezelfde richting
  • het op één of meerdere van die rijstroken niet mogelijk is om verder te rijden, om welke reden dan ook.

Toch blijkt uit onderzoek dat er vandaag nog enorm veel bestuurders het principe niet onder de knie hebben. Aangezien dit voor de overige bestuurders een niet te verwaarlozen bron van irritatie vormt, frissen we de belangrijkste aandachtspunten omtrent ritsen nog eens voor u op.

Hoe doe je dit nu… ritsen?

Het ritsprincipe ligt vervat in artikel 12bis van de wegcode.

Wanneer er 2 rijstroken zijn:

Om correct te kunnen ritsen moeten de bestuurders op beide rijstroken samenwerken.

De bestuurders op de vrije rijstrook moeten beurtelings een voertuig komende van de onderbroken rijstrook voorlaten.

Voor de bestuurders op de onderbroken rijstrook is het van belang dat zij doorrijden tot voor de onderbreking of versmalling om pas daar te ritsen naar de vrije rijstrook.

Wanneer er 3 of 4 rijstroken zijn:

Wanneer de rijweg versmalt van drie of vier rijstroken naar één, moet je bij het ritsen een bepaalde volgorde respecteren.

Het is eerst aan de bestuurder op de meest rechtse rijstrook, dan deze op de meest linkse en ten slotte deze op de meest centrale.

Één en ander wordt duidelijk bij het bestuderen van bovenstaande afbeelding.

Is er een onderscheid in type voertuig bij het ritsen?

Het principe geldt voor elk type voertuig op gelijke wijze.

Niet alleen bestuurders van personenwagens, maar ook bestuurders van vrachtwagens en motors moeten ritsen (en dit steeds zonder dat er signalisatie vereist is).

Als bestuurder zal je steeds de verkeerssituatie moeten analyseren, waarbij het sterk vertraagd verkeer een cruciaal element is in jouw analyse.

Het veranderen van rijstrook tijdens het ritsen wordt door de wet niet beschouwd als een manoeuvre.

Moet je ritsen bij de oprit van een autostrade?

Opgepast ! De situatie is anders op de oprit van een autostrade.

De bestuurders die reeds op de autostrade rijden hebben altijd voorrang.

Het is aan de bestuurders die de autostrade komen opgereden om in te voegen. De bestuurders die zich reeds op de autostrade bevinden zijn niet verplicht om te ritsen.

Dit komt omdat de signalisatie (invoegstrook) altijd voorrang heeft op de algemene regel (de verplichting om te ritsen). Ook op de afrit van een autostrade moet er niet geritst worden, het gaat ook hier om een andere verkeerssituatie aangezien geen enkele rijstrook onderbroken wordt.


Bereken je boete

Actueel

 Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

Donderdag 16 Juni 2022

Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

De objectiviteitsclausule is een clausule die wettelijk aanwezig moet zijn in alle rechtsbijstandverzekeringspolissen. Maar wat is het doel ervan, wanneer kan er een beroep op worden gedaan en wat met de mogelijke kosten bij de toepassing ervan? De advocaten van Intolaw vatten in dit artikel samen wat u moet weten over de objectiviteitsclausule in België

Lees meer
 Rijden tijdens een rijverbod

Woensdag 18 Mei 2022

Rijden tijdens een rijverbod

Kreeg je een rijverbod, maar werd je toch betrapt op het rijden door de politie? Lees hier wat de mogelijke sancties zijn en of je een eventuele verzwaring van straf riskeert.

Lees meer
 Stilstaan op een overweg

Dinsdag 17 Mei 2022

Stilstaan op een overweg

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Lees meer
close menu 1u