Rechtbank Brussel - Taxis Verts herhaalt eis tot stopzetten activiteiten Uber

 Rechtbank Brussel - Taxis Verts herhaalt eis tot stopzetten activiteiten Uber

Voor de Brusselse rechtbank van koophandel hebben het taxibedrijf Taxis Verts en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw geëist dat Uber stopt met zijn activiteiten van personenvervoer. Die activiteiten vallen onder de Brusselse wetgeving op het taxivervoer en zijn dus concurrentievervalsing, aldus beide partijen. Het argument van Uber dat Taxis Verts zou misbruik maken van zijn machtspositie wordt ten stelligste ontkend.

In het voorjaar van 2015 sprak de Franstalige Brusselse handelsrechtbank al een vonnis uit waarbij Uber het bevel kreeg zijn activiteiten van personenvervoer stop te zetten. Dat vonnis was echter bij verstek uitgesproken en Uber tekende onmiddellijk verzet aan. Tezelfdertijd vroeg het bedrijf ook dat de zaak voor de Nederlandstalige rechtbank zou voorkomen. Op dat verzoek werd ingegaan, zodat het proces voor de Nederlandstalige rechtbank van koophandel wordt overgedaan.

Volgens Taxis Verts lijken de activiteiten van Uber te sterk op die van hen. "Taxis Verts is een telefooncentrale die samenwerkt met taxi-exploitanten en vervoer ter beschikking stelt van klanten die daarnaar vragen.", aldus advocaat Jean-Yves Cerckel. "Uber stelt via zijn applicatie vervoer ter beschikking van personen die een bepaald traject willen afleggen. Het gaat daarbij niet om carpoolen, zoals Uber beweert, want zowel Uber als de chauffeurs willen er geld aan verdienen. Uber heeft zelf voor de politierechtbank toegegeven dat het om bezoldigd vervoer gaat. Dat de chauffeurs geen professionelen zijn, doet niet terzake. Uber levert dus exact dezelfde diensten als een taxibedrijf, maar houdt zich absoluut niet aan de heersende wetgeving. Dat is concurrentievervalsing."

Taxis Verts eist een verbod op het personenvervoer door Uber en een dwangsom van 10.000 euro per vastgestelde inbreuk. Volgens Cerckel houdt het argument van Uber dat Taxis Verts misbruik zou maken van zijn machtspositie geen steek. "Er zijn in Brussel meer dan 1.300 taxichauffeurs, waarvan er slechts 530 voor ons werken. Dat is net 40 procent en dus te weinig voor een machtspositie op de taximarkt. Bovendien is de markt van het personenvervoer in Brussel veel ruimer dan de Brusselse taxi's, ook de taxibedrijven uit de rand en systemen zoals autodelen via Cambio moeten in rekening worden gebracht. Ten slotte kan Taxis Verts ook geen invloed uitoefenen op de prijs, die vastgelegd wordt door de overheid, of op de structuur van de markt." De advocaten van Uber komen pas volgende week aan het woord.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u