Rechtbank Brussel - Taxis Verts herhaalt eis tot stopzetten activiteiten Uber

 Rechtbank Brussel - Taxis Verts herhaalt eis tot stopzetten activiteiten Uber

Voor de Brusselse rechtbank van koophandel hebben het taxibedrijf Taxis Verts en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw geëist dat Uber stopt met zijn activiteiten van personenvervoer. Die activiteiten vallen onder de Brusselse wetgeving op het taxivervoer en zijn dus concurrentievervalsing, aldus beide partijen. Het argument van Uber dat Taxis Verts zou misbruik maken van zijn machtspositie wordt ten stelligste ontkend.

In het voorjaar van 2015 sprak de Franstalige Brusselse handelsrechtbank al een vonnis uit waarbij Uber het bevel kreeg zijn activiteiten van personenvervoer stop te zetten. Dat vonnis was echter bij verstek uitgesproken en Uber tekende onmiddellijk verzet aan. Tezelfdertijd vroeg het bedrijf ook dat de zaak voor de Nederlandstalige rechtbank zou voorkomen. Op dat verzoek werd ingegaan, zodat het proces voor de Nederlandstalige rechtbank van koophandel wordt overgedaan.

Volgens Taxis Verts lijken de activiteiten van Uber te sterk op die van hen. "Taxis Verts is een telefooncentrale die samenwerkt met taxi-exploitanten en vervoer ter beschikking stelt van klanten die daarnaar vragen.", aldus advocaat Jean-Yves Cerckel. "Uber stelt via zijn applicatie vervoer ter beschikking van personen die een bepaald traject willen afleggen. Het gaat daarbij niet om carpoolen, zoals Uber beweert, want zowel Uber als de chauffeurs willen er geld aan verdienen. Uber heeft zelf voor de politierechtbank toegegeven dat het om bezoldigd vervoer gaat. Dat de chauffeurs geen professionelen zijn, doet niet terzake. Uber levert dus exact dezelfde diensten als een taxibedrijf, maar houdt zich absoluut niet aan de heersende wetgeving. Dat is concurrentievervalsing."

Taxis Verts eist een verbod op het personenvervoer door Uber en een dwangsom van 10.000 euro per vastgestelde inbreuk. Volgens Cerckel houdt het argument van Uber dat Taxis Verts misbruik zou maken van zijn machtspositie geen steek. "Er zijn in Brussel meer dan 1.300 taxichauffeurs, waarvan er slechts 530 voor ons werken. Dat is net 40 procent en dus te weinig voor een machtspositie op de taximarkt. Bovendien is de markt van het personenvervoer in Brussel veel ruimer dan de Brusselse taxi's, ook de taxibedrijven uit de rand en systemen zoals autodelen via Cambio moeten in rekening worden gebracht. Ten slotte kan Taxis Verts ook geen invloed uitoefenen op de prijs, die vastgelegd wordt door de overheid, of op de structuur van de markt." De advocaten van Uber komen pas volgende week aan het woord.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u