Raad van Mede-Eigendom

 Raad van Mede-Eigendom

Taken en bevoegdheid van de Raad

In beginsel is de Algemene Vergadering bevoegd om te beslissen over werken aan gemeenschappelijke delen.

Wanneer er sprake is van een dringende noodzaak zal de syndicus bevoegd zijn om de nodige werken te laten uitvoeren, om de instandhouding van het gebouw te verzekeren.

Dit zal het geval zijn bij bijvoorbeeld:

  • een afgewaaide dakpan,
  • een voordeur die niet meer sluit,
  • enzoverder.

De Algemene Vergadering kan echter voor specifieke punten een mandaat geven van maximum één jaar aan de Raad van Mede-Eigendom.

  • Dit kan onder andere gaan over het laten uitvoeren van een specifiek werk waarvoor de Raad van Mede-Eigendom gemandateerd wordt.
  • Heeft de Raad van Mede-Eigendom geen dergelijk mandaat gekregen, kan het geen beslissingen nemen en dient de Raad van Mede-Eigendom zich te beperken tot haar wettelijke controletaken.

De Algemene Vergadering beschikt normaal over de bevoegdheid om over werken te beslissen. In sommige gevallen kan de syndicus of de Raad van Mede-Eigendom bevoegd zijn.  
 


Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u