Overdreven snelheid: nieuwe quota voor politiezones

 Overdreven snelheid: nieuwe quota voor politiezones

De politieparketten, die de toestroom van het aantal processen-verbaal voor snelheidsovertredingen niet meer de baas kunnen, zijn van plan quota op te leggen aan elke politiezone van ons land. Zo melden de kranten van Sudpresse. 

Door een gebrek aan personeel en de sterk verouderde informaticamiddelen kunnen de politieparketten niet alle dossiers tijdig afhandelen. Het College van Procureurs-generaal gooit het daarom over een andere boeg. Elk politieparket gaat pv-quota opleggen aan al haar politiezones. De statistieken van 2013 tonen immers aan dat meer dan 45% van de snelheidsovertredingen die bij de parketten toekomen zonder gevolg worden geklasseerd. "De uitwerking van die quota per politiedienst betekent een verbintenis van de parketten om een effectieve behandeling te garanderen van alle ontvangen pv's.", preciseert Christian Henry, de procureur des Konings van Bergen. Het quotasysteem zou zo snel mogelijk in werking moeten treden. De werkvergaderingen hierover volgen elkaar in snel tempo op.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u