Overdreven snelheid: nieuwe quota voor politiezones

 Overdreven snelheid: nieuwe quota voor politiezones

De politieparketten, die de toestroom van het aantal processen-verbaal voor snelheidsovertredingen niet meer de baas kunnen, zijn van plan quota op te leggen aan elke politiezone van ons land. Zo melden de kranten van Sudpresse. 

Door een gebrek aan personeel en de sterk verouderde informaticamiddelen kunnen de politieparketten niet alle dossiers tijdig afhandelen. Het College van Procureurs-generaal gooit het daarom over een andere boeg. Elk politieparket gaat pv-quota opleggen aan al haar politiezones. De statistieken van 2013 tonen immers aan dat meer dan 45% van de snelheidsovertredingen die bij de parketten toekomen zonder gevolg worden geklasseerd. "De uitwerking van die quota per politiedienst betekent een verbintenis van de parketten om een effectieve behandeling te garanderen van alle ontvangen pv's.", preciseert Christian Henry, de procureur des Konings van Bergen. Het quotasysteem zou zo snel mogelijk in werking moeten treden. De werkvergaderingen hierover volgen elkaar in snel tempo op.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u