Open Vld uit Mechelse regio wil masterplan 2030 voor mobiliteit

 Open Vld uit Mechelse regio wil masterplan 2030 voor mobiliteit

De regionale afdeling Mechelen van Open Vld doet een oproep aan de andere politieke partijen om samen te werken aan een Masterplan Mobiliteit 2030 voor de Mechelse regio. De partij vreest dat de stijgende bevolkingsdruk de regio zal verzadigen op vlak van verkeerscapaciteit.

Acht lokale mandatarissen van Open Vld - Bart Somers, Koen Anciaux, Tom Ongena, Walter Grootaers, Peter Gysbrechts, Frank Vanwelkenhuysen, Patrick Feyaerts en Roel Van Eetvelt - roepen op tot samenwerking voor het opstellen van een masterplan voor de mobiliteit in de regio.

De aanleiding hiervoor zijn de bevolkingsprognoses die de Vlaamse regering zopas vrijgaf. "Voor de Mechelse regio wordt tegen 2030 een bevolkingsgroei van 27.006 personen verwacht. Dat zal ook zijn gevolgen hebben op vlak van mobiliteit", zegt Mechels burgemeester Bart Somers. "Op Vlaams niveau wordt al lang gediscusieerd over de Oosterweelverbinding, ten noorden van onze regio. En ook het zuiden, Brussel en de noordrand rond de hoofdstad, werkt aan oplossingen. Onze regio ligt daar middenin en dreigt ook dicht te slibben. Een masterplan dringt zich op."

Ook Patrick Feyaerts, schepen van Openbare Werken in Heist-op-den-Berg, trekt aan de alarmbel. "Er wonen steeds meer mensen in Heist, maar onze infrastructuur is dezelfde gebleven. Met steeds meer auto's op de weg is dat niet meer houdbaar."

De lokale mandatarissen roepen op om boven de gemeentegrenzen heen te gaan samenwerken. "Dat helicopterperspectief is enorm belangrijk", vult Walter Grootaers, schepen in Lier, aan. "We kunnen lokaal wel goede oplossingen bedenken maar dikwijls verschuift het probleem dan naar een andere gemeente. Uiteindelijk zit de hele regio gekneld." Wat ooit de sterkte van de regio was, de bereikbaarheid, dreigt zo het nadeel te worden.

Open Vld wil het mobiliteitsvraagstuk ook voor de Mechelse regio op de politieke agenda plaatsen. "We moeten onze prioriteiten benoemen en boven de partijgrenzen heen aan een oplossing werken", besluit regiovoorzitter Koen Anciaux.

MECHELEN 26/02 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u