Open Vld Antwerpen wil meer fiscale economie en fietsers in "stadsgewest"

 Open Vld Antwerpen wil meer fiscale economie en fietsers in "stadsgewest"

De Antwerpse afdeling van de Open Vld heeft zich op een stadscongres bezonnen over de toekomstplannen van de stad. Daarbij hoort volgens de liberale partij een zogenaamd stadsgewest met een eigen fiscaal stelsel. Ook mobiliteit springt in het oog, met de rol van de fiets voorop.

De rode draad door heel wat voorstellen is een stadsgewest, waarbij een centrale rol voor Antwerpen is weggelegd. Dat gewest moet de "socio-economische en functionele eenheid van de Antwerpse regio weerspiegelen".

Volgens interim-voorzitter Didier De Blauwe speelt mobiliteit een belangrijke rol, met voorop een "stedelijk vervoersbedrijf", zoals elders in Europa. "De exploitatie van bijvoorbeeld tram en bus, maar ook taxi en fietsdiensten als Velo, zal periodiek worden toegekend door middel van een openbare aanbesteding", zegt Europarlemenetslid Philippe De Backer.

Een belangrijk onderdeel van de visietekst betrof de ambitie van Open Vld om Antwerpen fietsvriendelijker te maken. "Investeren in stedelijk fietsen rendeert op vele vlakken: minder files, minder ziektedagen bij werknemers, minder vervuiling, kortom een versterkte leefbaarheid van de stad en daarnaast ook een versterking van de lokale economie", klinkt het, waarbij onder meer doorstroming en veiligheid voorop worden gezet. "Bij de herinrichting van straten wordt daarom steeds gewerkt met een fietstoets", stelt Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz voor.

Er wordt wel benadrukt dat vlot autovervoer in de stad nodig blijft, en dat er zo veel mogelijk wordt gestreefd naar het "vermijden en uitklaren" van conflicten met andere vervoerswijzen. Ook wil men op vraag van een inwoner betalende elektrische laadpalen voorzien binnen een straal van 250 meter van diens woning. Een ander opvallend element is dat men graag meer fiscale autonomie heeft. "Het Vlaamse regeerakkoord zet daartoe al de eerste stappen. In de volgende legislaturen moet dit verder worden doorgetrokken. Open Vld zal er ook zorg voor dragen dat het uiteindelijke resultaat zorgt voor lagere belastingen voor burgers en bedrijven", klinkt het.

ANTWERPEN 30/05 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u