Open Vld Antwerpen wil meer fiscale economie en fietsers in "stadsgewest"

 Open Vld Antwerpen wil meer fiscale economie en fietsers in "stadsgewest"

De Antwerpse afdeling van de Open Vld heeft zich op een stadscongres bezonnen over de toekomstplannen van de stad. Daarbij hoort volgens de liberale partij een zogenaamd stadsgewest met een eigen fiscaal stelsel. Ook mobiliteit springt in het oog, met de rol van de fiets voorop.

De rode draad door heel wat voorstellen is een stadsgewest, waarbij een centrale rol voor Antwerpen is weggelegd. Dat gewest moet de "socio-economische en functionele eenheid van de Antwerpse regio weerspiegelen".

Volgens interim-voorzitter Didier De Blauwe speelt mobiliteit een belangrijke rol, met voorop een "stedelijk vervoersbedrijf", zoals elders in Europa. "De exploitatie van bijvoorbeeld tram en bus, maar ook taxi en fietsdiensten als Velo, zal periodiek worden toegekend door middel van een openbare aanbesteding", zegt Europarlemenetslid Philippe De Backer.

Een belangrijk onderdeel van de visietekst betrof de ambitie van Open Vld om Antwerpen fietsvriendelijker te maken. "Investeren in stedelijk fietsen rendeert op vele vlakken: minder files, minder ziektedagen bij werknemers, minder vervuiling, kortom een versterkte leefbaarheid van de stad en daarnaast ook een versterking van de lokale economie", klinkt het, waarbij onder meer doorstroming en veiligheid voorop worden gezet. "Bij de herinrichting van straten wordt daarom steeds gewerkt met een fietstoets", stelt Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz voor.

Er wordt wel benadrukt dat vlot autovervoer in de stad nodig blijft, en dat er zo veel mogelijk wordt gestreefd naar het "vermijden en uitklaren" van conflicten met andere vervoerswijzen. Ook wil men op vraag van een inwoner betalende elektrische laadpalen voorzien binnen een straal van 250 meter van diens woning. Een ander opvallend element is dat men graag meer fiscale autonomie heeft. "Het Vlaamse regeerakkoord zet daartoe al de eerste stappen. In de volgende legislaturen moet dit verder worden doorgetrokken. Open Vld zal er ook zorg voor dragen dat het uiteindelijke resultaat zorgt voor lagere belastingen voor burgers en bedrijven", klinkt het.

ANTWERPEN 30/05 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u