Open Vld Antwerpen wil meer fiscale economie en fietsers in "stadsgewest"

 Open Vld Antwerpen wil meer fiscale economie en fietsers in "stadsgewest"

De Antwerpse afdeling van de Open Vld heeft zich op een stadscongres bezonnen over de toekomstplannen van de stad. Daarbij hoort volgens de liberale partij een zogenaamd stadsgewest met een eigen fiscaal stelsel. Ook mobiliteit springt in het oog, met de rol van de fiets voorop.

De rode draad door heel wat voorstellen is een stadsgewest, waarbij een centrale rol voor Antwerpen is weggelegd. Dat gewest moet de "socio-economische en functionele eenheid van de Antwerpse regio weerspiegelen".

Volgens interim-voorzitter Didier De Blauwe speelt mobiliteit een belangrijke rol, met voorop een "stedelijk vervoersbedrijf", zoals elders in Europa. "De exploitatie van bijvoorbeeld tram en bus, maar ook taxi en fietsdiensten als Velo, zal periodiek worden toegekend door middel van een openbare aanbesteding", zegt Europarlemenetslid Philippe De Backer.

Een belangrijk onderdeel van de visietekst betrof de ambitie van Open Vld om Antwerpen fietsvriendelijker te maken. "Investeren in stedelijk fietsen rendeert op vele vlakken: minder files, minder ziektedagen bij werknemers, minder vervuiling, kortom een versterkte leefbaarheid van de stad en daarnaast ook een versterking van de lokale economie", klinkt het, waarbij onder meer doorstroming en veiligheid voorop worden gezet. "Bij de herinrichting van straten wordt daarom steeds gewerkt met een fietstoets", stelt Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz voor.

Er wordt wel benadrukt dat vlot autovervoer in de stad nodig blijft, en dat er zo veel mogelijk wordt gestreefd naar het "vermijden en uitklaren" van conflicten met andere vervoerswijzen. Ook wil men op vraag van een inwoner betalende elektrische laadpalen voorzien binnen een straal van 250 meter van diens woning. Een ander opvallend element is dat men graag meer fiscale autonomie heeft. "Het Vlaamse regeerakkoord zet daartoe al de eerste stappen. In de volgende legislaturen moet dit verder worden doorgetrokken. Open Vld zal er ook zorg voor dragen dat het uiteindelijke resultaat zorgt voor lagere belastingen voor burgers en bedrijven", klinkt het.

ANTWERPEN 30/05 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u