Ontbrekende schakels in wegennet aan huidig tempo pas klaar in 2070

 Ontbrekende schakels in wegennet aan huidig tempo pas klaar in 2070

Van de 211 missing links in het Belgische wegennet zijn er tussen 2002, toen het grootste deel gedetecteerd werd, en 2014 nog maar 37 ingevuld. "Met nog 162 uit te voeren ontbrekende schakels en aan een tempo van drie per jaar geraken we er vermoedelijk tegen 2070", zo meldt mobiliteitsorganisatie Touring zaterdag op basis van onderzoek van de Road Federation Belgium.

Volgens Touring werden er 37 schakels volledig uitgevoerd, 32 gedeeltelijk en werden er 12 van de lijst gehaald wegens overbodig of niet haalbaar.

"Er is dus nog heel wat werk aan de winkel", aldus Touring. "In Brussel gaat het om 16 verbindingen, in Vlaanderen om 63 en in Wallonië om 83. Touring wijst erop dat het daarbij niet alleen gaat om uitbreidingen of aanleg van nieuwe wegen.

"Het gaat om specifieke ingrepen en dus meestal om de optimalisering van bestaande trajecten, zodat er een vlottere verkeersafwikkeling is, minder sluipverkeer naar woonwijken uitwijkt en minder files blijven aanslepen", klinkt het. Typisch voorbeeld daarbij is volgens Touring de A12 tussen Antwerpen en Brussel, "die, eens omgevormd tot een volwaardige autosnelweg zonder verkeerslichten, voor een veel vlottere doorstroming kan zorgen".

Touring zegt te beseffen dat het in de huidige budgettaire omstandigheden onmogelijk is om veel missing links te realiseren. "Daarom vragen we om de verschillende projecten te onderzoeken en te evalueren op hun dringendheid, haalbaarheid en kostprijs." Volgens de mobiliteitsorganisatie moet er in de eerste plaats werk gemaakt worden van de ontbrekende schakels in de buurt van onze grote steden en waar de fileproblemen het grootst zijn.

BRUSSEL 04/04 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Schade door slecht wegdek?

Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over. Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Lees meer
 Medische en psychologische herstelproeven

Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
close menu 1u