Motorrijders van politie krijgen doorgedreven schiettraining

  Motorrijders van politie krijgen doorgedreven schiettraining

Campus Vesta, het provinciaal opleidingscentrum voor politie, brandweer en ambulanciers in Ranst, is met schietopleidingen op maat gestart voor politiemotorrijders. Ze leren daarbij hoe ze moeten omgaan met de beperkingen van hun motoruitrusting bij het gebruik van vuurwapens.

Steeds meer politiezones zetten politionele motorrijders in. Zij zijn ook bij druk verkeer snel ter plaatse en makkelijk aanspreekbaar. Campus Vesta traint nu alle politiemotorrijders op dit specifieke vuurwapengebruik, ook de anonieme motorrijders die gewapend rondrijden en die misschien wel het meeste kans maken om bij een gewapend incident betrokken te raken.

"Onze Nederlandse collega's zijn met deze opleiding begonnen en leerden onze opleiders de knepen van het vak. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens een schietincident je motor als dekking gebruiken of moet je heel technisch vanop je voertuig kunnen schieten als je zelf wordt beschoten", zegt politieopleider Tom Gorrebeeck.

De focus van de opleiding ligt op de publieke veiligheid. "We maken heus geen stuntpiloten van onze motorrijders, maar zorgen er wel voor dat ze bij incidenten heel gericht kunnen ingrijpen. Het feit dat zo weinig mensen weten dat er ook anonieme politiemotorrijders rondrijden, bewijst dat de politie haar werk goed doet. Enkel gewapende misdadigers of zware verkeersovertreders ontdekken vroeg of laat dat er zoiets bestaat als een anonieme politiemotorrijder."

De volgende opleidingsreeks start op 19 oktober.

RANST 10/09 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u