Minder ongevallen met trams van De Lijn in 2014

 Minder ongevallen met trams van De Lijn in 2014

In 2014 zijn trams van De Lijn betrokken geraakt in 865 ongevallen. Dat zijn er minder dan in 2012 en in 2013, toen er achtereenvolgens 1.004 en 1.029 dergelijke ongevallen geregistreerd werden.

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang).

Bij deze ongevallen raakten in 2014 308 personen gekwetst, waarvan er 5 overleden en 25 zwaargewond raakten. In 2012 beliep het aantal gekwetsten 319, waarvan er 4 stierven en 40 zwaargewond raakten. Het aantal gekwetsten in 2013 bedroeg 324. Hiervan stierven er 4 en raakten er 30 zwaargewond. De meeste slachtoffers vielen buiten de tram. In 11 procent van de gevallen was De Lijn aansprakelijk voor het ongeval, in 8 procent was er sprake van een gedeelde aansprakelijkheid.

In 2014 raakten er ook 192 reizigers gekwetst zonder dat er zich een verkeersongeval voordeed, bijvoorbeeld na een val bij een noodremming. In 2012 was dat het geval met 177 reizigers en in 2013 met 160. In de 529 gevallen in de periode 2011-2013, waarbij reizigers op die manier gekwetst raakten, droeg De Lijn 39 keer de verantwoordelijkheid voor het gebeuren.

BRUSSEL 11/02 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u