Minder ongevallen en verkeersdoden in eerste maanden 2015

 Minder ongevallen en verkeersdoden in eerste maanden 2015

Volgens de meest recente verkeersveiligheidsbarometer van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) is het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen tijdens de eerste drie maanden van 2015 lichtjes gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (-2,9 procent). Een meer uitgesproken daling is er bij het aantal ongevallen (-9,3 procent) en het aantal gewonden (-8,4 procent). De evolutie is positief in Vlaanderen en Wallonië, maar in het Brussels Gewest vielen meer doden en gewonden op de wegen.

In absolute aantallen waren er 925 letselongevallen, 1.070 gewonden en 4 verkeersdoden minder tijdens de eerste drie maanden van dit jaar. In absolute cijfers is de daling van het aantal verkeersdoden in Vlaanderen en Wallonië gelijk: -4. Voor de Waalse regio betekent dit een daling met 7,1 pct (52 in plaats van 56 doden). In Vlaanderen daalt het aantal verkeersdoden met 5,1 pct (75 in plaats van 79 doden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarentegen is de evolutie eerder verontrustend. Daar is het aantal doden met 4 toegenomen (6 in plaats van 2 doden).

In Vlaanderen daalde het aantal letselongevallen met 11,7 pct en het aantal gewonden met 10,5 pct. Hiermee doet Vlaanderen het beter dan de andere gewesten. Eenzelfde gunstige evolutie zien we in Wallonië, maar de daling is er iets minder sterk: letselongevallen dalen met 6,7 pct, het aantal gewonden daalt met 6,8 pct. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stagneert het aantal letselongevallen en zien we een kleine stijging van het aantal gewonden (+1,5 pct).

Bij de opvallendste resultaten van de Verkeersbarometer van het BIVV merken we een sterke daling van het aantal doden bij ongevallen met vrachtwagens (-16) tegenover een sterke stijging van het aantal doden bij ongevallen met lichte vrachtwagens (+7). De evolutie van beide cijfers dient bekeken te worden in het licht van de eerder uitzonderlijke evoluties in het 1ste trimester van 2014, met een sterke stijging van vrachtwagens en een daling voor bestelwagens.

Voor alle categorieën van weggebruikers is er een daling van het aantal letselongevallen. De daling is het sterkst bij motorrijders (-26,7 pct) en fietsers (-18,9 pct).

Het aantal letselongevallen op de snelwegen bleef zo goed als ongewijzigd (+0,5 pct) en het aantal gewonden steeg er met 3,8 pct. Het aantal doden kende een omgekeerde evolutie en bereikte met 8 doden zelfs een laagterecord.

Bij de positieve tendensen uit de barometer van het BIVV zien we een daling van het aantal letselongevallen met jonge automobilisten (18-24 jaar) met 9,3 pct. Ook hier bereiken we een historisch laagterecord. Deze daling is vooral te merken tijdens de nachten (-19 pct).

Op het vlak van verkeersveiligheid kende 2015 een goede start. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn de cijfers over de hele lijn beter. België doet het hiermee beter dan onze buurlanden. Zo noteerden bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland een stijging van het aantal verkeersdoden.

Volgens federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) is de vooruitgang op het vlak van de verkeersveiligheid nog onvoldoende om de doelstelling tegen 2020 te bereiken, met name niet meer dan 420 verkeersdoden per jaar. Daarom komt er begin 2016 een Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid om een balans op te maken en een plan met verdere acties om de doelstellingen alsnog te behalen.

BRUSSEL 18/06 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u