Minder ongevallen en verkeersdoden in eerste maanden 2015

 Minder ongevallen en verkeersdoden in eerste maanden 2015

Volgens de meest recente verkeersveiligheidsbarometer van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) is het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen tijdens de eerste drie maanden van 2015 lichtjes gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (-2,9 procent). Een meer uitgesproken daling is er bij het aantal ongevallen (-9,3 procent) en het aantal gewonden (-8,4 procent). De evolutie is positief in Vlaanderen en Wallonië, maar in het Brussels Gewest vielen meer doden en gewonden op de wegen.

In absolute aantallen waren er 925 letselongevallen, 1.070 gewonden en 4 verkeersdoden minder tijdens de eerste drie maanden van dit jaar. In absolute cijfers is de daling van het aantal verkeersdoden in Vlaanderen en Wallonië gelijk: -4. Voor de Waalse regio betekent dit een daling met 7,1 pct (52 in plaats van 56 doden). In Vlaanderen daalt het aantal verkeersdoden met 5,1 pct (75 in plaats van 79 doden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarentegen is de evolutie eerder verontrustend. Daar is het aantal doden met 4 toegenomen (6 in plaats van 2 doden).

In Vlaanderen daalde het aantal letselongevallen met 11,7 pct en het aantal gewonden met 10,5 pct. Hiermee doet Vlaanderen het beter dan de andere gewesten. Eenzelfde gunstige evolutie zien we in Wallonië, maar de daling is er iets minder sterk: letselongevallen dalen met 6,7 pct, het aantal gewonden daalt met 6,8 pct. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stagneert het aantal letselongevallen en zien we een kleine stijging van het aantal gewonden (+1,5 pct).

Bij de opvallendste resultaten van de Verkeersbarometer van het BIVV merken we een sterke daling van het aantal doden bij ongevallen met vrachtwagens (-16) tegenover een sterke stijging van het aantal doden bij ongevallen met lichte vrachtwagens (+7). De evolutie van beide cijfers dient bekeken te worden in het licht van de eerder uitzonderlijke evoluties in het 1ste trimester van 2014, met een sterke stijging van vrachtwagens en een daling voor bestelwagens.

Voor alle categorieën van weggebruikers is er een daling van het aantal letselongevallen. De daling is het sterkst bij motorrijders (-26,7 pct) en fietsers (-18,9 pct).

Het aantal letselongevallen op de snelwegen bleef zo goed als ongewijzigd (+0,5 pct) en het aantal gewonden steeg er met 3,8 pct. Het aantal doden kende een omgekeerde evolutie en bereikte met 8 doden zelfs een laagterecord.

Bij de positieve tendensen uit de barometer van het BIVV zien we een daling van het aantal letselongevallen met jonge automobilisten (18-24 jaar) met 9,3 pct. Ook hier bereiken we een historisch laagterecord. Deze daling is vooral te merken tijdens de nachten (-19 pct).

Op het vlak van verkeersveiligheid kende 2015 een goede start. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn de cijfers over de hele lijn beter. België doet het hiermee beter dan onze buurlanden. Zo noteerden bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland een stijging van het aantal verkeersdoden.

Volgens federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) is de vooruitgang op het vlak van de verkeersveiligheid nog onvoldoende om de doelstelling tegen 2020 te bereiken, met name niet meer dan 420 verkeersdoden per jaar. Daarom komt er begin 2016 een Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid om een balans op te maken en een plan met verdere acties om de doelstellingen alsnog te behalen.

BRUSSEL 18/06 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Action récursoire d’une assurance après un accident

Donderdag 24 Juni 2021

Action récursoire d’une assurance après un accident

Après un accident où un assuré est reconnu fautif et sous l’influence de l’alcool notamment, l’assurance dispose d’un droit de recours, également appelé action récursoire. Intolaw explique dans cet article ce qu’il faut savoir sur cette action, les notions principales liées au recours, ainsi que les réflexes à avoir dans pareille situation.

Lees meer
 Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Maandag 21 Juni 2021

Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Huidig minister van Justitie Vincent van Quickenborne kondigde recent enkele maatregelen aan om de verkeersveiligheid te verhogen en hardrijders aan te pakken. Meer concreet zullen de correctiemarges die het openbaar ministerie toepast op snelheidsovertredingen worden weggewerkt. Maar wat wil dit nu concreet zeggen? En welke gevolgen heeft dit voor personen die te snel rijden?

Lees meer
 Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Dinsdag 15 Juni 2021

Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Als men Duitsland zegt, zal één van de eerste dingen waaraan je denkt de Duitse Autobahn zijn. Het ontbreken van een snelheidslimiet op bepaalde delen van de Duitse wegen spreekt menig vakantieganger en autoliefhebber aan. Maar laat je zeker niet vangen, ook in Duitsland zijn de gevolgen voor een snelheidsovertreding niet te onderschatten.

Lees meer
close menu