Medische fout is bewezen

 Medische fout is bewezen

a) Burgerlijke aansprakelijkheid

- Er is een contract met de arts/ziekenhuis

Tussen de arts en de patiënt bestaat doorgaans een medisch contract of een medische behandelingsovereenkomst. Ze ontstaat door loutere wilsovereenstemming tussen de partijen: de arts gaat de verbintenis aan u te adviseren en/of te behandelen en u verbindt er zich toe het honorarium te betalen. Vooraleer sprake kan zijn van een contract, dienen zowel u als de arts bijgevolg toestemming te hebben gegeven.

Indien u van oordeel bent dat de arts het contract niet heeft nageleefd en u daardoor schade heeft geleden, kan u hem aansprakelijk stellen.

- Er is geen contract met de arts/ziekenhuis

Art. 1382-1383 BW: overtreding van wettelijke regel (vb patiëntenrechten) of de algemene zorgvuldigheidsnorm

b) Strafrechtelijke aansprakelijkheid

- opzettelijke slagen en verwondingen

- onopzettelijke slagen en verwondingen

- schuldig hulpverzuim

- schending van het beroepsgeheim (art. 488 Sw)


Actueel

 Belgische wetgeving over alcohol in het verkeer

Donderdag 19 Augustus 2021

Belgische wetgeving over alcohol in het verkeer

Rijden onder invloed van alcohol is uiteraard een strafbaar feit. Maar wat zijn de verschillende gevolgen van rijden onder invloed in België? In dit artikel legt Intolaw de belangrijkste begrippen uit, de mogelijke tests en analyses in België, alsook de belangrijkste gevolgen en mogelijke sancties in geval van een bewezen hoog alcoholgehalte.

Lees meer
 Hoe flitst een flitspaal?

Dinsdag 17 Augustus 2021

Hoe flitst een flitspaal?

Rijd je sneller dan toegelaten of door het rood licht, dan heb je mogelijks al kennisgemaakt met de werking van een flitspaal. Maar weet je hoe een flitspaal eigenlijk werkt? Met andere woorden: hoe flitst een flitspaal? Daarnaast bekijken we ook de verschillende soorten flitspalen en hoeveel flitspalen er in België staan.

Lees meer
 Hoe betaal ik een verkeersboete?

Maandag 16 Augustus 2021

Hoe betaal ik een verkeersboete?

Onlangs een verkeersboete in de bus ontvangen? In dit document overlopen we de verschillende mogelijkheden om deze verkeersboete te betalen, de boete te betwisten of een ongeldige betaling te corrigeren. Heeft u na het lezen van dit artikel toch nog vragen? Contacteer dan gerust de experten van Intolaw om gratis advies te vragen en een antwoord op uw vragen te krijgen.

Lees meer
close menu 1u