Leuven vervangt na gerechtelijk vonnis borden met fietsparkeerverbod

 Leuven vervangt na gerechtelijk vonnis borden met fietsparkeerverbod

Overeenkomstig een vonnis van de burgerlijke rechtbank vervangt Leuven in de binnenstad de bestaande borden met een parkeerverbod voor fietsers door andere borden die wel reglementair zijn. Tijdens de volgende gemeenteraad wordt ook het politiereglement in die zin aangepast. Dat heeft burgemester Louis Tobback vrijdag gezegd tijdens een persontmoeting. Volgens Tobback waren de nieuwe borden reeds voor het vonnis besteld. Leuven tekent geen beroep aan tegen het vonnis.

In een rechtszaak, ingespannen door de lokale afdeling van de Fietsersbond, oordeelde een burgerlijke rechtbank vorige week vrijdag dat de borden die Leuven gebruikt om op het Martelarenplein, de Grote Markt en het Rector De Somerplein het stallen van fietsen te verbieden onwettelijk zijn omdat ze niet voorzien zij n in de verkeerscode. Ook het politiereglement dat hiervoor op 24 juni 2013 door de gemeenteraad was goedgekeurd, was volgens de rechter om die reden niet wettig.

Tobback wees er vrijdag op dat de oude borden louter informatief bedoeld waren, als geheugensteuntje om fietsers aan het politiereglement te herinneren. Het stadsbestuur bestelde de nieuwe borden, die werden ingevoerd door een KB van 29 januari 2014, al maanden geleden. "Ze werden recent geleverd en worden nu geplaatst", aldus Tobback die de oude borden overigens veel duidelijker vindt dan de nieuwe. "Op het nieuwe bord staat het klassieke parkeerverbodsteken met daaronder een fiets en bromfiets. Sommigen denken echter dat het bord aangeeft dat het parkeerverbod niet geldt voor beide tweewielers", aldus Tobback.

Tobback haalde zwaar uit naar de fietsers die tweewielers op tal van plaatsen in de stad hinderlijk achterlaten. Vaak is dit het gevolg van gemakzucht. "Het meest karikaturale is het Rector De Somerplein waar zich ondanks de aanwezigheid van een grote ondergrondse fietsenparking toch steeds een aantal tweewielers op het plein bevinden". Hinderlijk geparkeerde fietsen worden door de politie verwijderd. Dit jaar was dat al het geval met 2.368 tweewielers.

Tobback wees er voorts op dat de stad de afgelopen jaren heel wat fietsenstallingen heeft bijgeplaatst. Aan het station komen er op korte termijn zo'n 1.700 stallingen bij en tegen 2018 nog eens 4.000. Hij riep fietsers op tot meer discipline, hierbij onder meer verwijzend naar het feit dat het aandeel zwakke weggebruikers in het aantal verkeersongevallen in Leuven in de periode 2010-2014 steeg van 16,95 tot 21,68 procent.

LEUVEN 30/10 16:13 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u