Leuven vervangt na gerechtelijk vonnis borden met fietsparkeerverbod

 Leuven vervangt na gerechtelijk vonnis borden met fietsparkeerverbod

Overeenkomstig een vonnis van de burgerlijke rechtbank vervangt Leuven in de binnenstad de bestaande borden met een parkeerverbod voor fietsers door andere borden die wel reglementair zijn. Tijdens de volgende gemeenteraad wordt ook het politiereglement in die zin aangepast. Dat heeft burgemester Louis Tobback vrijdag gezegd tijdens een persontmoeting. Volgens Tobback waren de nieuwe borden reeds voor het vonnis besteld. Leuven tekent geen beroep aan tegen het vonnis.

In een rechtszaak, ingespannen door de lokale afdeling van de Fietsersbond, oordeelde een burgerlijke rechtbank vorige week vrijdag dat de borden die Leuven gebruikt om op het Martelarenplein, de Grote Markt en het Rector De Somerplein het stallen van fietsen te verbieden onwettelijk zijn omdat ze niet voorzien zij n in de verkeerscode. Ook het politiereglement dat hiervoor op 24 juni 2013 door de gemeenteraad was goedgekeurd, was volgens de rechter om die reden niet wettig.

Tobback wees er vrijdag op dat de oude borden louter informatief bedoeld waren, als geheugensteuntje om fietsers aan het politiereglement te herinneren. Het stadsbestuur bestelde de nieuwe borden, die werden ingevoerd door een KB van 29 januari 2014, al maanden geleden. "Ze werden recent geleverd en worden nu geplaatst", aldus Tobback die de oude borden overigens veel duidelijker vindt dan de nieuwe. "Op het nieuwe bord staat het klassieke parkeerverbodsteken met daaronder een fiets en bromfiets. Sommigen denken echter dat het bord aangeeft dat het parkeerverbod niet geldt voor beide tweewielers", aldus Tobback.

Tobback haalde zwaar uit naar de fietsers die tweewielers op tal van plaatsen in de stad hinderlijk achterlaten. Vaak is dit het gevolg van gemakzucht. "Het meest karikaturale is het Rector De Somerplein waar zich ondanks de aanwezigheid van een grote ondergrondse fietsenparking toch steeds een aantal tweewielers op het plein bevinden". Hinderlijk geparkeerde fietsen worden door de politie verwijderd. Dit jaar was dat al het geval met 2.368 tweewielers.

Tobback wees er voorts op dat de stad de afgelopen jaren heel wat fietsenstallingen heeft bijgeplaatst. Aan het station komen er op korte termijn zo'n 1.700 stallingen bij en tegen 2018 nog eens 4.000. Hij riep fietsers op tot meer discipline, hierbij onder meer verwijzend naar het feit dat het aandeel zwakke weggebruikers in het aantal verkeersongevallen in Leuven in de periode 2010-2014 steeg van 16,95 tot 21,68 procent.

LEUVEN 30/10 16:13 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
close menu 1u