Letsels

 Letsels

Te laat of niet ingrijpen

 • De zorgverstrekker grijpt niet (of niet tijdig) in, zelfs al was de diagnose al bekend.
 • De patiënt wordt (of niet tijdig) onderzocht.

Verkeerd medicijn of verkeerde dosis

 • Het toedienen van een verkeerd medicijn.
 • Het toedienen van het juiste medicijn, maar een verkeerde dosering.
 • Het toedienen of voorschrijven van medicijnen aan zwangere vrouwen die schade veroorzaken aan het ongeboren kind.
 • Het foutief berekenen en toedienen van medicijnen en van de benodigde bestraling voor kanker-patiënten.
 • Het foutief berekenen en toedienen van medicijnen (doseerfouten) bij baby's en kinderen.

Operatie-fouten

 • Er wordt iets anders geopereerd dan was afgesproken.
 • Er wordt aan een verkeerd lichaamsdeel of verkeerde organen geopereerd.
 • Er wordt een verkeerde operatietechniek aangewend.
 • Een operatie wordt slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
 • Er ontstaan ontstekingen door een niet-steriel operatiekwartier en/of gebruik van niet-steriel operatiemateriaal.
 • Er wordt operatiemateriaal in de patiënt achtergelaten.
 • Hechtingen komen los omdat zij niet op de juiste wijze werden aangebracht.

Narcose-fouten

 • Hersenletsels
 • Handletsels
 • Doofheid
 • Evenwichtsproblemen
 • Dwarslaesie

... kunnen het gevolg zijn van narcose-fouten.
 

Fouten bij eerste hulp  

 • Een verkeerde diagnose wordt gesteld waardoor een verkeerde behandeling wordt opgestart.
 • Een inwendige bloeding of lekkage werd niet geconstateerd
 • Een infectie werd niet waargenomen
 • Een afgescheurde spier of ligament is over het hoofd gezien

Geboorteletsels bij baby

 • Hersenletsel door zuurstofgebrek (cerebrale palsy/ hemiparese/ hemiplegie)
 • Letsel aan zenuwen en spieren (erbse parese)
 • Te hoog bilirubine-gehalte (geel-zien)

Fouten bij Zwangerschap en bevalling

 • Een foute diagnose bij prenataal onderzoek van de baby.
 • Een foutieve diagnose en of behandeling van zwangerschapsvergiftiging.
 • Laattijdige vaststelling gedurende de zwangerschap van te weinig of te veel vruchtwater of van zwangerschaps-suikerziekte.
 • Laattijdig ingrijpen bij overdadig bloedverlies of zuurstofgebrek tijdens de bevalling.
 • Een voorliggende placenta of navelstreng om de nek van de baby tijdens de bevalling
 • Een foutieve inschatting van de ligging van de baby tijdens de bevalling (stuitligging of aangezichtsligging).
 • Onvoldoende controle van het (vernauwd) bekken bij de barende vrouw.
 • Ondeskundig inknippen.
 • Laattijdig ingrijpen bij ontstekingen na de bevalling (o.a. van de hechtingen of borstontsteking)

Dwarslaesie

Een dwarslaesie is een onderbreking van het ruggenmerg, meer specifiek van de zenuwen in de rug waardoor iemand in meer of mindere mate verlamd geraakt. Dwarslaesie kan ontstaan door:

 • een bloeding in het wervelkanaal (bvb. na een hernia-operatie aan een tussenwervelschijf) die het ruggenmerg 'afknijpt'.
 • gedurende een operatie wordt door een verkeerde beweging met een mes of zaag het ruggenmerg doorgesneden.
 • een onzorgvuldig onderzoek van een letsel aan de rug of het ruggenmerg na een ongeval.

Gemiste kanker-diagnose

De diagnose ‘kanker’ wordt laattijdig vastgesteld door de arts waardoor noodzakelijke behandelingen –nadat de juiste diagnose werd gesteld (doctor's delay)- ingrijpender en langduriger zijn en de kans op uiteindelijke genezing ernstig is afgenomen.

Gemiste hart- en vaatziekten en hartaanval

 • Het onvoldoende of foutief inschatten van een hartgebrek, een hartaanval of hartritmestoornissen.
 • Het niet (regelmatig) onderzoeken van patiënten met hoge bloeddruk of met een verhoogd cholesterolgehalte wanneer reeds langer bestaande signalen aanwezig zijn.

Actueel

 Daar is de zon, daar is de BOB-campagne

Vrijdag 01 Juli 2022

Daar is de zon, daar is de BOB-campagne

‘Deze keer ben ik BOB’ luidt de titel van de nieuwe BOB-zomercampagne. Dat België uitermate slecht scoort in een Europees onderzoek naar alcohol achter het stuur, toont het blijvende belang van dergelijke campagnes aan.

Lees meer
 Nieuwe wet voor de elektrische step

Woensdag 29 Juni 2022

Nieuwe wet voor de elektrische step

De regels voor elektrische steps staan op het punt te veranderen als gevolg van een wijziging in de verkeerswetgeving. Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2022. Intolaw biedt u een overzicht van de wijzigingen die van kracht zullen worden:

Lees meer
 Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

Donderdag 16 Juni 2022

Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

De objectiviteitsclausule is een clausule die wettelijk aanwezig moet zijn in alle rechtsbijstandverzekeringspolissen. Maar wat is het doel ervan, wanneer kan er een beroep op worden gedaan en wat met de mogelijke kosten bij de toepassing ervan? De advocaten van Intolaw vatten in dit artikel samen wat u moet weten over de objectiviteitsclausule in België

Lees meer
close menu 1u