Letsels

 Letsels

Te laat of niet ingrijpen

 • De zorgverstrekker grijpt niet (of niet tijdig) in, zelfs al was de diagnose al bekend.
 • De patiënt wordt (of niet tijdig) onderzocht.

Verkeerd medicijn of verkeerde dosis

 • Het toedienen van een verkeerd medicijn.
 • Het toedienen van het juiste medicijn, maar een verkeerde dosering.
 • Het toedienen of voorschrijven van medicijnen aan zwangere vrouwen die schade veroorzaken aan het ongeboren kind.
 • Het foutief berekenen en toedienen van medicijnen en van de benodigde bestraling voor kanker-patiënten.
 • Het foutief berekenen en toedienen van medicijnen (doseerfouten) bij baby's en kinderen.

Operatie-fouten

 • Er wordt iets anders geopereerd dan was afgesproken.
 • Er wordt aan een verkeerd lichaamsdeel of verkeerde organen geopereerd.
 • Er wordt een verkeerde operatietechniek aangewend.
 • Een operatie wordt slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
 • Er ontstaan ontstekingen door een niet-steriel operatiekwartier en/of gebruik van niet-steriel operatiemateriaal.
 • Er wordt operatiemateriaal in de patiënt achtergelaten.
 • Hechtingen komen los omdat zij niet op de juiste wijze werden aangebracht.

Narcose-fouten

 • Hersenletsels
 • Handletsels
 • Doofheid
 • Evenwichtsproblemen
 • Dwarslaesie

... kunnen het gevolg zijn van narcose-fouten.
 

Fouten bij eerste hulp  

 • Een verkeerde diagnose wordt gesteld waardoor een verkeerde behandeling wordt opgestart.
 • Een inwendige bloeding of lekkage werd niet geconstateerd
 • Een infectie werd niet waargenomen
 • Een afgescheurde spier of ligament is over het hoofd gezien

Geboorteletsels bij baby

 • Hersenletsel door zuurstofgebrek (cerebrale palsy/ hemiparese/ hemiplegie)
 • Letsel aan zenuwen en spieren (erbse parese)
 • Te hoog bilirubine-gehalte (geel-zien)

Fouten bij Zwangerschap en bevalling

 • Een foute diagnose bij prenataal onderzoek van de baby.
 • Een foutieve diagnose en of behandeling van zwangerschapsvergiftiging.
 • Laattijdige vaststelling gedurende de zwangerschap van te weinig of te veel vruchtwater of van zwangerschaps-suikerziekte.
 • Laattijdig ingrijpen bij overdadig bloedverlies of zuurstofgebrek tijdens de bevalling.
 • Een voorliggende placenta of navelstreng om de nek van de baby tijdens de bevalling
 • Een foutieve inschatting van de ligging van de baby tijdens de bevalling (stuitligging of aangezichtsligging).
 • Onvoldoende controle van het (vernauwd) bekken bij de barende vrouw.
 • Ondeskundig inknippen.
 • Laattijdig ingrijpen bij ontstekingen na de bevalling (o.a. van de hechtingen of borstontsteking)

Dwarslaesie

Een dwarslaesie is een onderbreking van het ruggenmerg, meer specifiek van de zenuwen in de rug waardoor iemand in meer of mindere mate verlamd geraakt. Dwarslaesie kan ontstaan door:

 • een bloeding in het wervelkanaal (bvb. na een hernia-operatie aan een tussenwervelschijf) die het ruggenmerg 'afknijpt'.
 • gedurende een operatie wordt door een verkeerde beweging met een mes of zaag het ruggenmerg doorgesneden.
 • een onzorgvuldig onderzoek van een letsel aan de rug of het ruggenmerg na een ongeval.

Gemiste kanker-diagnose

De diagnose ‘kanker’ wordt laattijdig vastgesteld door de arts waardoor noodzakelijke behandelingen –nadat de juiste diagnose werd gesteld (doctor's delay)- ingrijpender en langduriger zijn en de kans op uiteindelijke genezing ernstig is afgenomen.

Gemiste hart- en vaatziekten en hartaanval

 • Het onvoldoende of foutief inschatten van een hartgebrek, een hartaanval of hartritmestoornissen.
 • Het niet (regelmatig) onderzoeken van patiënten met hoge bloeddruk of met een verhoogd cholesterolgehalte wanneer reeds langer bestaande signalen aanwezig zijn.

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u