Kilometerheffing - Waals Parlement keurt aanpassing samenwerkingsakkoord goed

 Kilometerheffing - Waals Parlement keurt aanpassing samenwerkingsakkoord goed

De meerderheid in het Waals Parlement keurde de aanpassing aan het samenwerkingsakkoord tussen de 3 gewesten over de kilometerheffing voor vrachtwagens goed. De oppositie had de plenaire vergadering gevraagd uit protest tegen het gebrek aan openheid door de regering over de conventie tussen het interregionaal orgaan Viapasse en de private operator Satellic.

Deze aanpassing moet het mogelijk maken dat de tarieven verschillen naargelang de plaats en het tijdstip waarop men rijdt. Voor de MR, die in Wallonië in de oppositie zit, gaat het om belangrijke aanpassingen die kunnen leiden tot concurrentie tussen de gewesten, wat in het nadeel van de Waalse kmo's kan spelen. Maar de liberalen zijn vooral kwaad omdat de Waalse regering weigerde alle bijlagen van de conventie tussen Viapasse en Satellic vrij te geven. Er was slechts één van de 21 bijlagen beschikbaar.

Jean-Luc Crucke (MR) drong erop aan dat men de stemming zou uitstellen wegens het gebrek aan transparantie, maar die vraag werd bij zitten en opstaan, meerderheid tegen oppositie, afgewezen. De MR verliet daarop de zaal, gevolgd door Ecolo, PVDA en PP. Daarom keurde de PS-cdH-meerderheid de tekst unaniem goed.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u