Kilometerheffing vrachtwagens afgewezen door MORA, Unizo en Voka

 Kilometerheffing vrachtwagens afgewezen door MORA, Unizo en Voka

Het huidige plan rond een kilometerheffing voor vrachtwagens wordt afgewezen door de Mobiliteitsraad (MORA), de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) en het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka).

Afgelopen maand zette Vlaanderen het licht op groen voor de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens. Binnen- en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3,5 ton zullen vanaf 2016 een heffing moeten betalen per gereden kilometer. Die zal gelden op alle hoofdassen, maar ook op parallelwegen om sluipverkeer te vermijden. De precieze tarieven liggen nog niet vast, maar zullen afhangen van gewicht, emissieklasse en wegtype.

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA), de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, schaart zich niet achter het voorstel. De raad is weliswaar voorstander van een kilometerheffing, maar vindt dat er niet aan de randvoorwaarden is voldaan.

Zo kadert de heffing momenteel niet in een brede visie op mobiliteit en in een duidelijk belastingsbeleid. Bovendien wordt niet gewaarborgd dat er homogene tarieven worden geheven in de verschillende gewesten. De Raad vraagt daarnaast een impactstudie over de tariefhoogte en een flankerend beleid.

Ook werkgeversorganisaties Unizo en Voka wijzen het voorstel af. "Dit komt neer op een platte belastingverhoging op kap van de bedrijven", vinden de organisaties. "Er is geen enkel zicht op de socio-economische impact van de maatregel. De enige zekerheid is dat met de voorgestelde tarieven en het uitgebreide wegennet waarop de heffing van toepassing is, de kosten voor het bedrijfsleven aanzienlijk zullen toenemen."

Volgens Unizo en Voka heeft het voorgestelde systeem ook geen enkel effect op de files.

BRUSSEL 03/03 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Hoeveel kost een GAS-boete?

Maandag 26 September 2022

Hoeveel kost een GAS-boete?

Om de opgelopen achterstand binnen Justitie weg te werken en om efficiënter te werken, is onze overheid al enkele jaren op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het bestraffen van verkeersovertredingen. Hun zoektocht resulteerde in het in leven roepen van de bestuurlijke beteugeling. Dit wil zeggen dat gemeenten vanaf nu de keuze hebben om een verkeersovertreding strafrechtelijk of bestuursrechtelijk af te handelen. Wanneer er wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke afhandeling, kunnen gemeenten namelijk bepaalde overtredingen sanctioneren aan de hand van een GAS-boete.

Lees meer
 De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Vrijdag 26 Augustus 2022

De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Er wordt u een VIAS-cursus aangeboden omdat u een verkeersovertreding hebt begaan. U vraagt zich af wat zo’n cursus inhoudt en hoeveel tijd en geld dit u zal kosten. Sommige opleidingen zijn gratis. Deze opleidingen worden in een ander artikel besproken. Intolaw biedt u in dit artikel een overzicht van alle betalende cursussen van het VIAS-instituut:

Lees meer
 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
close menu 1u