Kilometerheffing - Transportorganisaties wijzen heffing af en leggen hun eisen op tafel‏

 Kilometerheffing - Transportorganisaties wijzen heffing af en leggen hun eisen op tafel‏

Febetra, TLV (Transport en Logistiek Vlaanderen) en UPTR (Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers) reageren negatief op de beslissing van de Brusselse regering inzake de tarieven van de kilometerheffing voor vrachtwagens. De drie federaties van de sector transport en logistiek in België betreuren het uitblijven van enig overleg tot nog toe met het Brussels en Waals Gewest. 

De hoge arbeidskosten nekken de Belgische vervoerder steeds meer in de strijd met de buitenlandse concurrentie. Met kilometerheffing volgens de geplande tarieven erbij wordt goederenvervoer in één klap nog eens tussen 5 en 10 procent duurder, stellen de drie organisaties donderdag in een gemeenschappelijke mededeling. 

De vervoerders vrezen de gestegen kosten niet te kunnen doorrekenen. Onder dergelijke voorwaarden is een kilometerheffing voor de drie transportverenigingen dan ook niet aanvaardbaar. Los van de financiële implicaties zal de kilometerheffing ook geen positief effect op de mobiliteit hebben zolang enkel vrachtwagens moeten betalen en niet de personenwagens.

De transportsector wil verder overleg en legt minstens de volgende eisen op de tafel van de bevoegde ministers: een vrijstelling van RSZ-bijdrage op de niet-productieve uren van chauffeurs en een wettelijke garantie dat de klanten van vervoerders de heffing zullen moeten betalen. Daarnaast mogen de inkomsten uit de kilometerheffing uitsluitend gebruikt worden om de wegen te onderhouden en de missing links versneld aan te leggen.

Voorts moet het systeem van betaald educatief verlof hervormd worden op maat van de verplichtingen in de transportsector, moet elk goederenvervoer aan dezelfde regels voldoen en moeten de tarieven lager liggen dan de aangekondigde tarieven, zodat de concurrentiepositie van de Belgische vervoerder wordt gevrijwaard.

Ten slotte moeten identieke tarieven gelden in de drie gewesten en willen de transportverenigingen een beperking van het tolplichtig wegennet tot het eurovignetwegennet.

BRUSSEL 12/02 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Dinsdag 27 Juli 2021

Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Was het verkeerslicht nog oranje of net niet? Een kwestie van een seconde, maar wel met hele andere gevolgen! In dit artikel bekijken we hoe dit gecontroleerd wordt, wat de rol is van de plaats waar je door het rood licht rijdt en uiteraard hoe hoog de boete is in België!

Lees meer
 Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

Vrijdag 16 Juli 2021

Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

In de wet wordt bepaald dat bij snelheidsovertredingen over een bepaalde grens er verplicht een rijverbod dient te worden uitgesproken. Daardoor zullen deze overtredingen ook steeds gedagvaard worden voor de Politierechtbank en is een gewone geldboete niet mogelijk. De rechtbank kan niet afwijken van de verplichting om een rijverbod op te leggen, behoudens uitdrukkelijke motivering. De praktijk leert ons echter dat de rechtbank zelden tot nooit gebruik maakt van deze uitzondering.

Lees meer
 Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Maandag 12 Juli 2021

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Een van de eerste stappen na een verkeersongeluk is het bepalen wie er nu in fout was. Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is dat vaak niet. Dit leidt regelmatig tot ellenlange discussies tussen de betrokken partijen en hun verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel lichten we het Europese Aanrijdingsformulier toe en bespreken we wat je best kan doen in het geval van onenigheid.

Lees meer
close menu