Kilometerheffing - Ook Vlaamse regering zet licht op groen voor kilometerheffing vrachtwagens‏

 Kilometerheffing - Ook Vlaamse regering zet licht op groen voor kilometerheffing vrachtwagens‏

Na Wallonië en Brussel heeft ook Vlaanderen het licht op groen gezet voor de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens. Binnen- en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3,5 ton zullen vanaf 2016 een heffing moeten betalen per gereden kilometer.

De heffing zal gelden op alle hoofdassen, maar ook op parallelwegen om sluipverkeer te vermijden, legt minister van Mobiliteit Ben Weyts uit. De precieze tarieven liggen nog niet vast, maar zullen afhangen van de tonnage, emmissieklasse en wegtype. Er volgt nog overleg met de sector.

In 2011 sloten de drie gewesten een akkoord om een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren. Dat vertaalde zich in een samenwerkingsakkoord in 2014. Bedoeling is om vrachtwagens te laten betalen voor het gebruik van het wegennet. Er werd geopteerd voor een slimme kilometerheffing ter vervanging van het bestaande eurovignet.

Na de Waalse en Brusselse regering, zet nu ook de Vlaamse regering de volgende stap voor de invoering van de geplande kilometerheffing. Vanaf 2016 zullen binnen- en buitenlandse vrachtwagenschauffeurs in Vlaanderen via een systeem van on-board units (OBU's) en tolpoorten een heffing moeten betalen per gereden kilometer. In Vlaanderen zal de heffing gelden voor zowel hoofdassen als voor parallelle wegen (om zo sluipverkeer te vermijden).

De precieze tarieven liggen nog niet vast. Daarover wordt volgens minister Weyts nog overleg gevoerd met de betrokken sectoren. "Niets wordt beslist zonder voorafgaandelijk overleg, dat is en blijft ons uitgangspunt", aldus de N-VA-minister. Wat wel als vast ligt, is dat het tarief zal afhangen van tonnage, emmissieklasse en wegtype. "Net zoals in het buitenland zal wie minder vervoert ook minder moeten betalen", aldus Weyts.

Weyts voorziet ook "flankerende maatregelen" voor de betrokken sectoren. "Er wordt daarbij onder meer gedacht aan extra investeringen in het wegennet en impulsen voor veiligere vrachtwagens", luidt het.

BRUSSEL 13/02 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u