Kilometerheffing - Ook Vlaamse regering zet licht op groen voor kilometerheffing vrachtwagens‏

 Kilometerheffing - Ook Vlaamse regering zet licht op groen voor kilometerheffing vrachtwagens‏

Na Wallonië en Brussel heeft ook Vlaanderen het licht op groen gezet voor de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens. Binnen- en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3,5 ton zullen vanaf 2016 een heffing moeten betalen per gereden kilometer.

De heffing zal gelden op alle hoofdassen, maar ook op parallelwegen om sluipverkeer te vermijden, legt minister van Mobiliteit Ben Weyts uit. De precieze tarieven liggen nog niet vast, maar zullen afhangen van de tonnage, emmissieklasse en wegtype. Er volgt nog overleg met de sector.

In 2011 sloten de drie gewesten een akkoord om een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren. Dat vertaalde zich in een samenwerkingsakkoord in 2014. Bedoeling is om vrachtwagens te laten betalen voor het gebruik van het wegennet. Er werd geopteerd voor een slimme kilometerheffing ter vervanging van het bestaande eurovignet.

Na de Waalse en Brusselse regering, zet nu ook de Vlaamse regering de volgende stap voor de invoering van de geplande kilometerheffing. Vanaf 2016 zullen binnen- en buitenlandse vrachtwagenschauffeurs in Vlaanderen via een systeem van on-board units (OBU's) en tolpoorten een heffing moeten betalen per gereden kilometer. In Vlaanderen zal de heffing gelden voor zowel hoofdassen als voor parallelle wegen (om zo sluipverkeer te vermijden).

De precieze tarieven liggen nog niet vast. Daarover wordt volgens minister Weyts nog overleg gevoerd met de betrokken sectoren. "Niets wordt beslist zonder voorafgaandelijk overleg, dat is en blijft ons uitgangspunt", aldus de N-VA-minister. Wat wel als vast ligt, is dat het tarief zal afhangen van tonnage, emmissieklasse en wegtype. "Net zoals in het buitenland zal wie minder vervoert ook minder moeten betalen", aldus Weyts.

Weyts voorziet ook "flankerende maatregelen" voor de betrokken sectoren. "Er wordt daarbij onder meer gedacht aan extra investeringen in het wegennet en impulsen voor veiligere vrachtwagens", luidt het.

BRUSSEL 13/02 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Hoeveel kost een GAS-boete?

Maandag 26 September 2022

Hoeveel kost een GAS-boete?

Om de opgelopen achterstand binnen Justitie weg te werken en om efficiënter te werken, is onze overheid al enkele jaren op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het bestraffen van verkeersovertredingen. Hun zoektocht resulteerde in het in leven roepen van de bestuurlijke beteugeling. Dit wil zeggen dat gemeenten vanaf nu de keuze hebben om een verkeersovertreding strafrechtelijk of bestuursrechtelijk af te handelen. Wanneer er wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke afhandeling, kunnen gemeenten namelijk bepaalde overtredingen sanctioneren aan de hand van een GAS-boete.

Lees meer
 De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Vrijdag 26 Augustus 2022

De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Er wordt u een VIAS-cursus aangeboden omdat u een verkeersovertreding hebt begaan. U vraagt zich af wat zo’n cursus inhoudt en hoeveel tijd en geld dit u zal kosten. Sommige opleidingen zijn gratis. Deze opleidingen worden in een ander artikel besproken. Intolaw biedt u in dit artikel een overzicht van alle betalende cursussen van het VIAS-instituut:

Lees meer
 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
close menu 1u