Homans vindt geen Vlaamse administratie voor pilootproject autodelen

 Homans vindt geen Vlaamse administratie voor pilootproject autodelen

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans is er ondanks meerdere oproepen nog niet in geslaagd om een Vlaamse administratie te vinden die in een pilootproject wil stappen op vlak van autodelen met burgers. Dat blijkt uit het antwoord van de minister op een schriftelijke vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a).

Homans had zich eerder principieel positief uitgelaten over voorstellen van Vandenbroucke om een deel van het voertuigpark van de Vlaamse overheid - goed voor bijna 4.000 wagens - buiten de kantooruren en tijdens de weekends in te zetten voor autodelen. In antwoord op een andere schriftelijke vraag wees ze begin dit jaar echter al op praktische problemen zoals het feit dat technische voertuigen of dienstvoertuigen die door personeelsleden mee naar huis genomen worden niet in aanmerking komen voor autodelen en het feit dat garages van de overheid zouden moeten opengesteld te worden voor externen.

In haar nieuw antwoord stelt Homans dat uit onderzoek blijkt dat de kosten/batenanalyse van autodelen voor de overheid minder gunstig uitvalt dan aanvankelijk werd ingeschat. Zo valt door autodelen de vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting voor overheidsvoertuigen weg en zal bij gemengd gebruik wellicht ook de kosten met betrekking tot het verzekeren van de wagens verhogen. De administraties vrezen bovendien dat hierdoor de beschikbaarheid van voertuigen voor de dagelijkse werking zal dalen.

"Mijn administratie heeft gericht potentiële kandidaten gezocht en meerdere oproepen gelanceerd maar tot mijn spijt tot op heden zonder succes. In afwachting van een kandidaat wens ik inmiddels wel al volop in te zetten op het intern entiteitsoverschrijdend delen van wagens. Hierbij is geen sprake van de bovengenoemde meerkosten en kunnen we daarentegen ons wagenpark verkleinen", aldus Homans. Er is hiertoe een traject opgesteld waaraan de beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur, Financiën en Begroting, Leefmilieu, Natuur en Energie, en Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed participeren.

BRUSSEL 03/07 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u