Homans vindt geen Vlaamse administratie voor pilootproject autodelen

 Homans vindt geen Vlaamse administratie voor pilootproject autodelen

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans is er ondanks meerdere oproepen nog niet in geslaagd om een Vlaamse administratie te vinden die in een pilootproject wil stappen op vlak van autodelen met burgers. Dat blijkt uit het antwoord van de minister op een schriftelijke vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a).

Homans had zich eerder principieel positief uitgelaten over voorstellen van Vandenbroucke om een deel van het voertuigpark van de Vlaamse overheid - goed voor bijna 4.000 wagens - buiten de kantooruren en tijdens de weekends in te zetten voor autodelen. In antwoord op een andere schriftelijke vraag wees ze begin dit jaar echter al op praktische problemen zoals het feit dat technische voertuigen of dienstvoertuigen die door personeelsleden mee naar huis genomen worden niet in aanmerking komen voor autodelen en het feit dat garages van de overheid zouden moeten opengesteld te worden voor externen.

In haar nieuw antwoord stelt Homans dat uit onderzoek blijkt dat de kosten/batenanalyse van autodelen voor de overheid minder gunstig uitvalt dan aanvankelijk werd ingeschat. Zo valt door autodelen de vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting voor overheidsvoertuigen weg en zal bij gemengd gebruik wellicht ook de kosten met betrekking tot het verzekeren van de wagens verhogen. De administraties vrezen bovendien dat hierdoor de beschikbaarheid van voertuigen voor de dagelijkse werking zal dalen.

"Mijn administratie heeft gericht potentiële kandidaten gezocht en meerdere oproepen gelanceerd maar tot mijn spijt tot op heden zonder succes. In afwachting van een kandidaat wens ik inmiddels wel al volop in te zetten op het intern entiteitsoverschrijdend delen van wagens. Hierbij is geen sprake van de bovengenoemde meerkosten en kunnen we daarentegen ons wagenpark verkleinen", aldus Homans. Er is hiertoe een traject opgesteld waaraan de beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur, Financiën en Begroting, Leefmilieu, Natuur en Energie, en Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed participeren.

BRUSSEL 03/07 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u