Groen eist dat Leuven werk maakt van Mobiliteitschepen en stedelijke mobiliteitsdienst

 Groen eist dat Leuven werk maakt van Mobiliteitschepen en stedelijke mobiliteitsdienst

Groen heeft maandagavond tijdens de Leuvense gemeenteraad bij monde van Toon Toelen geëist dat het stadsbestuur een Mobiliteitsschepen aanstelt, een aparte mobiliteitsdienst in het leven roept, een adviserende mobiliteitsraad opricht en werk maakt van een duidelijk beleidsplan op vlak van mobiliteit.

De partij werd hierin voor een groot deel bijgetreden door de andere oppositiepartijen N-VA en Open Vld

Toelen wees erop dat Leuven naast Oostende de enige Vlaamse centrumstad is zonder volwaardige mobiliteitsdienst. Door deze versnippering van de verantwoordelijkheden over de politie, de dienst ruimtelijke ordening en technische dienst raken de vele mobiliteitsproblemen in het Leuvense zoals het sluipverkeer in woonwijken, overvolle bussen, files op de invalswegen op zaterdag en het ontbreken van fietsstallingen aan het station niet opgelost. Daarnaast haalt Leuven een aantal doelstellingen uit zijn Ruimtelijk Structuurplan zoals toeritdosering en aanleg van vrije busbanen niet en wordt bijvoorbeeld helemaal geen werk gemaakt van een trage wegenbeleid. Groen wil ook dat er één schepen eindverantwoordelijk wordt voor het mobiliteitsbeleid.

Carl Devlies, schepen van ruimtelijke ordening, stelde dat er binnen de Leuvense stadsdiensten een zeer nauw overleg en beleidscoördinatie bestaat tussen de verschillende diensten die betrokken zijn bij het mobiliteitsbeleid. Binnen de dienst ruimtelijke ordening werd vorig jaar een mobiliteitsambtenaar aangeworven en meer recent een ambtenaar die zich specifiek bezig houdt met het fietsbeleid. In het kader van de herziening van het ruimtelijk structuurplan wordt momenteel werk gemaakt van een nieuw mobiliteitsplan. Nog dit jaar wordt een fietsbeleidsplan gelanceerd. Met betrekking tot de vraag naar een adviserende mobiliteitsraad stelde Devlies dat de GECORO zich over dit soort kwesties buigt dat er veel overleg is met organisaties zoals de Fietsersbond en buurtcomités. 

LEUVEN 24/02 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Hoeveel kost een GAS-boete?

Maandag 26 September 2022

Hoeveel kost een GAS-boete?

Om de opgelopen achterstand binnen Justitie weg te werken en om efficiënter te werken, is onze overheid al enkele jaren op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het bestraffen van verkeersovertredingen. Hun zoektocht resulteerde in het in leven roepen van de bestuurlijke beteugeling. Dit wil zeggen dat gemeenten vanaf nu de keuze hebben om een verkeersovertreding strafrechtelijk of bestuursrechtelijk af te handelen. Wanneer er wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke afhandeling, kunnen gemeenten namelijk bepaalde overtredingen sanctioneren aan de hand van een GAS-boete.

Lees meer
 De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Vrijdag 26 Augustus 2022

De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Er wordt u een VIAS-cursus aangeboden omdat u een verkeersovertreding hebt begaan. U vraagt zich af wat zo’n cursus inhoudt en hoeveel tijd en geld dit u zal kosten. Sommige opleidingen zijn gratis. Deze opleidingen worden in een ander artikel besproken. Intolaw biedt u in dit artikel een overzicht van alle betalende cursussen van het VIAS-instituut:

Lees meer
 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
close menu 1u