Gents Mobiliteitsplan neemt eerste horde

 Gents Mobiliteitsplan neemt eerste horde

Er komt een vijf weken durend openbaar onderzoek rond het ontwerp-mobiliteitsplan voor Gent. Dat heeft de Gentse gemeenteraad meerderheid tegen minderheid maandagavond beslist. De bestuursploeg had op de vorige zitting het punt teruggetrokken omdat oppositiepartij CD&V ontdekte dat het participatietraject niet de decretale verplichtingen volgde.

Tijdens een twee uur durend debat verklaarde de Gentse N-VA-fractie akkoord te gaan met de uitgangspunten, maar twijfelt of het plan een oplossing zal zijn voor de mobiliteitsproblematiek. "Er is te algemeen geredeneerd en er zijn veel opties naar voor geschoven, maar concreet naar timing en budgettering zien we maar heel weinig", zei Isabelle De Clercq. "Wel concreet is dat er in 2016 diverse assen zullen worden doorgeknipt en dat er zes stadsdelen ontstaan waartussen geen interferentie mogelijk zal zijn."

De Clercq vreest voor een verkeersinfarct op de stadsring en voor de leefbaarheid van de omliggende wijken. Ze haalde ook kritiek aan van de Fietsersbond, Gecoro en Unizo, die eerst alle randvoorwaarden wil invullen vooraleer te knippen. Ook vindt De Clercq dat de deelgemeenten in de kou staan. Haar collega Siegfried Bracke (N-VA) schertste met de "droom" van het plan. "Een droom heeft als kenmerk dat het realiteitsgehalte ver te zoeken is", verklaarde hij. "Hier is er ook geen sprake van enige resultaatsverbintenis." Bracke hekelt onder meer dat de ecologische winst niet berekend werd.

De Gentse CD&V-fractieleider Veli Yüksel somde vier punten van kritiek op en wees erop dat de uitbreiding van het voetgangersgebied in zijn verkiezingsprogramma stond. Volgens Yüksel is het plan "onevenwichtig". "Te veel gericht op de lusten voor de binnenstad en de lasten voor de stadsrand, te veel gericht op de jonge fitte stadsbewoner, te weinig differentiaties naar doelgroepen (zoals bijvoorbeeld leveranciers), te veel voorgesteld als een conflict tussen auto en andere vervoersmodi", waren enkele voorbeelden uit zijn argumentatie.

Ten tweede vindt Yüksel het plan onrealistisch qua timing en ook het financiële luik is voor hem te weinig transparant. Daarnaast mist het plan een draagvlak, zegt Yüksel, die naar eigen zegge ruim overleg pleegde met het middenveld en experts.

Ook Vlaams Belang uitte kritiek en vroeg zich af hoe de inspraak nu georganiseerd zal worden.

De Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) erkent dat het plan geen resultaatsverbintenis bevat. "Denk je nu echt dat collega Van Rouveroij (toen schepen, red.) in 1997 zeker was wat het resultaat na de komma zou zijn? Wij weten waar we naar toe willen en dat we na de invoering aanpassingen zullen moeten doen." Watteeuw benadrukte ook dat het mobiliteitsplan in essentie een strategisch plan is, tot 2030 zelfs, en wees op de actietabellen met onder meer ook duidelijke engagementen van andere bestuursniveaus. Onder de acties die stad zelf in handen heeft, en die ook oog hebben voor deelgemeenten, gaf Watteeuw een stijging van 1 naar 1,4 miljoen euro voor de verbetering van voetpaden of het in roostervorm uitbouwen van fietsnetwerken, de invoering van zone 30's en lokale verkeerscirculatieplannen.

Watteeuw benadrukte ook de auto niet te willen buiten pesten. "We willen dat de stad bereikbaar blijft voor wie de auto echt nodig heeft", zei hij.

GENT 23/02 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Schade door slecht wegdek?

Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over. Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Lees meer
 Medische en psychologische herstelproeven

Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
close menu 1u