Gents Mobiliteitsplan neemt eerste horde

 Gents Mobiliteitsplan neemt eerste horde

Er komt een vijf weken durend openbaar onderzoek rond het ontwerp-mobiliteitsplan voor Gent. Dat heeft de Gentse gemeenteraad meerderheid tegen minderheid maandagavond beslist. De bestuursploeg had op de vorige zitting het punt teruggetrokken omdat oppositiepartij CD&V ontdekte dat het participatietraject niet de decretale verplichtingen volgde.

Tijdens een twee uur durend debat verklaarde de Gentse N-VA-fractie akkoord te gaan met de uitgangspunten, maar twijfelt of het plan een oplossing zal zijn voor de mobiliteitsproblematiek. "Er is te algemeen geredeneerd en er zijn veel opties naar voor geschoven, maar concreet naar timing en budgettering zien we maar heel weinig", zei Isabelle De Clercq. "Wel concreet is dat er in 2016 diverse assen zullen worden doorgeknipt en dat er zes stadsdelen ontstaan waartussen geen interferentie mogelijk zal zijn."

De Clercq vreest voor een verkeersinfarct op de stadsring en voor de leefbaarheid van de omliggende wijken. Ze haalde ook kritiek aan van de Fietsersbond, Gecoro en Unizo, die eerst alle randvoorwaarden wil invullen vooraleer te knippen. Ook vindt De Clercq dat de deelgemeenten in de kou staan. Haar collega Siegfried Bracke (N-VA) schertste met de "droom" van het plan. "Een droom heeft als kenmerk dat het realiteitsgehalte ver te zoeken is", verklaarde hij. "Hier is er ook geen sprake van enige resultaatsverbintenis." Bracke hekelt onder meer dat de ecologische winst niet berekend werd.

De Gentse CD&V-fractieleider Veli Yüksel somde vier punten van kritiek op en wees erop dat de uitbreiding van het voetgangersgebied in zijn verkiezingsprogramma stond. Volgens Yüksel is het plan "onevenwichtig". "Te veel gericht op de lusten voor de binnenstad en de lasten voor de stadsrand, te veel gericht op de jonge fitte stadsbewoner, te weinig differentiaties naar doelgroepen (zoals bijvoorbeeld leveranciers), te veel voorgesteld als een conflict tussen auto en andere vervoersmodi", waren enkele voorbeelden uit zijn argumentatie.

Ten tweede vindt Yüksel het plan onrealistisch qua timing en ook het financiële luik is voor hem te weinig transparant. Daarnaast mist het plan een draagvlak, zegt Yüksel, die naar eigen zegge ruim overleg pleegde met het middenveld en experts.

Ook Vlaams Belang uitte kritiek en vroeg zich af hoe de inspraak nu georganiseerd zal worden.

De Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) erkent dat het plan geen resultaatsverbintenis bevat. "Denk je nu echt dat collega Van Rouveroij (toen schepen, red.) in 1997 zeker was wat het resultaat na de komma zou zijn? Wij weten waar we naar toe willen en dat we na de invoering aanpassingen zullen moeten doen." Watteeuw benadrukte ook dat het mobiliteitsplan in essentie een strategisch plan is, tot 2030 zelfs, en wees op de actietabellen met onder meer ook duidelijke engagementen van andere bestuursniveaus. Onder de acties die stad zelf in handen heeft, en die ook oog hebben voor deelgemeenten, gaf Watteeuw een stijging van 1 naar 1,4 miljoen euro voor de verbetering van voetpaden of het in roostervorm uitbouwen van fietsnetwerken, de invoering van zone 30's en lokale verkeerscirculatieplannen.

Watteeuw benadrukte ook de auto niet te willen buiten pesten. "We willen dat de stad bereikbaar blijft voor wie de auto echt nodig heeft", zei hij.

GENT 23/02 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u