Gents Mobiliteitsplan neemt eerste horde

 Gents Mobiliteitsplan neemt eerste horde

Er komt een vijf weken durend openbaar onderzoek rond het ontwerp-mobiliteitsplan voor Gent. Dat heeft de Gentse gemeenteraad meerderheid tegen minderheid maandagavond beslist. De bestuursploeg had op de vorige zitting het punt teruggetrokken omdat oppositiepartij CD&V ontdekte dat het participatietraject niet de decretale verplichtingen volgde.

Tijdens een twee uur durend debat verklaarde de Gentse N-VA-fractie akkoord te gaan met de uitgangspunten, maar twijfelt of het plan een oplossing zal zijn voor de mobiliteitsproblematiek. "Er is te algemeen geredeneerd en er zijn veel opties naar voor geschoven, maar concreet naar timing en budgettering zien we maar heel weinig", zei Isabelle De Clercq. "Wel concreet is dat er in 2016 diverse assen zullen worden doorgeknipt en dat er zes stadsdelen ontstaan waartussen geen interferentie mogelijk zal zijn."

De Clercq vreest voor een verkeersinfarct op de stadsring en voor de leefbaarheid van de omliggende wijken. Ze haalde ook kritiek aan van de Fietsersbond, Gecoro en Unizo, die eerst alle randvoorwaarden wil invullen vooraleer te knippen. Ook vindt De Clercq dat de deelgemeenten in de kou staan. Haar collega Siegfried Bracke (N-VA) schertste met de "droom" van het plan. "Een droom heeft als kenmerk dat het realiteitsgehalte ver te zoeken is", verklaarde hij. "Hier is er ook geen sprake van enige resultaatsverbintenis." Bracke hekelt onder meer dat de ecologische winst niet berekend werd.

De Gentse CD&V-fractieleider Veli Yüksel somde vier punten van kritiek op en wees erop dat de uitbreiding van het voetgangersgebied in zijn verkiezingsprogramma stond. Volgens Yüksel is het plan "onevenwichtig". "Te veel gericht op de lusten voor de binnenstad en de lasten voor de stadsrand, te veel gericht op de jonge fitte stadsbewoner, te weinig differentiaties naar doelgroepen (zoals bijvoorbeeld leveranciers), te veel voorgesteld als een conflict tussen auto en andere vervoersmodi", waren enkele voorbeelden uit zijn argumentatie.

Ten tweede vindt Yüksel het plan onrealistisch qua timing en ook het financiële luik is voor hem te weinig transparant. Daarnaast mist het plan een draagvlak, zegt Yüksel, die naar eigen zegge ruim overleg pleegde met het middenveld en experts.

Ook Vlaams Belang uitte kritiek en vroeg zich af hoe de inspraak nu georganiseerd zal worden.

De Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) erkent dat het plan geen resultaatsverbintenis bevat. "Denk je nu echt dat collega Van Rouveroij (toen schepen, red.) in 1997 zeker was wat het resultaat na de komma zou zijn? Wij weten waar we naar toe willen en dat we na de invoering aanpassingen zullen moeten doen." Watteeuw benadrukte ook dat het mobiliteitsplan in essentie een strategisch plan is, tot 2030 zelfs, en wees op de actietabellen met onder meer ook duidelijke engagementen van andere bestuursniveaus. Onder de acties die stad zelf in handen heeft, en die ook oog hebben voor deelgemeenten, gaf Watteeuw een stijging van 1 naar 1,4 miljoen euro voor de verbetering van voetpaden of het in roostervorm uitbouwen van fietsnetwerken, de invoering van zone 30's en lokale verkeerscirculatieplannen.

Watteeuw benadrukte ook de auto niet te willen buiten pesten. "We willen dat de stad bereikbaar blijft voor wie de auto echt nodig heeft", zei hij.

GENT 23/02 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u