Fietsersbond pleit voor Brussels woon- en winkelerf in plaats van voetgangerszone

 Fietsersbond pleit voor Brussels woon- en winkelerf in plaats van voetgangerszone

De lokale politie beboet sinds enkele dagen inbreuken binnen de Brusselse voetgangerszone. Fietsers mogen er niet sneller rijden dan 6 km/u. De Fietsersbond en GRACQ vragen om een meer pragmatische aanpak. De fietsverenigingen stellen voor om de voetgangerszone om te vormen tot een woon- en winkelerf.

"In het nieuwe circulatieplan wordt de fietser naar de bestemmingslus verbannen - meer bepaald naar de Lakensestraat en Van Arteveldestraat - en tussen het drukke autoverkeer gesmeten. Hoewel er op termijn veilige fietspaden worden beloofd, betwijfelen we of de stad daar binnen aanvaardbare termijn in zal slagen", zeggen de verenigingen. De Fietsersbond en GRACQ verdedigen daarom het idee om het statuut van de voetgangerszone om te vormen tot dat van een woon- en winkelerf, waar de maximale snelheid 20 km/u bedraagt en het gemotoriseerd verkeer beperkt moet blijven.

"Ook in deze zone mag de voetganger de volledige breedte van de openbare weg gebruiken. De voetganger heeft altijd voorrang op iedereen. Bestuurders - fietsers inbegrepen - moeten zich aanpassen aan de voetganger en stoppen indien nodig. Het voordeel van deze inrichting is dat fietsers bij afwezigheid van voetgangers zich sneller kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld om 's morgens vlot het treinstation te bereiken", aldus Roel De Cleen van de Fietsersbond. "Als de stad werkelijk de autodruk wil verminderen en een betere levenskwaliteit wil garanderen in het centrum, dan moet het fietsverkeer eerder aangemoedigd dan ontmoedigd worden", besluit hij.

BRUSSEL 28/08 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

Donderdag 16 Juni 2022

Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

De objectiviteitsclausule is een clausule die wettelijk aanwezig moet zijn in alle rechtsbijstandverzekeringspolissen. Maar wat is het doel ervan, wanneer kan er een beroep op worden gedaan en wat met de mogelijke kosten bij de toepassing ervan? De advocaten van Intolaw vatten in dit artikel samen wat u moet weten over de objectiviteitsclausule in België

Lees meer
 Rijden tijdens een rijverbod

Woensdag 18 Mei 2022

Rijden tijdens een rijverbod

Kreeg je een rijverbod, maar werd je toch betrapt op het rijden door de politie? Lees hier wat de mogelijke sancties zijn en of je een eventuele verzwaring van straf riskeert.

Lees meer
 Stilstaan op een overweg

Dinsdag 17 Mei 2022

Stilstaan op een overweg

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Lees meer
close menu 1u