Fietsersbond pleit voor Brussels woon- en winkelerf in plaats van voetgangerszone

 Fietsersbond pleit voor Brussels woon- en winkelerf in plaats van voetgangerszone

De lokale politie beboet sinds enkele dagen inbreuken binnen de Brusselse voetgangerszone. Fietsers mogen er niet sneller rijden dan 6 km/u. De Fietsersbond en GRACQ vragen om een meer pragmatische aanpak. De fietsverenigingen stellen voor om de voetgangerszone om te vormen tot een woon- en winkelerf.

"In het nieuwe circulatieplan wordt de fietser naar de bestemmingslus verbannen - meer bepaald naar de Lakensestraat en Van Arteveldestraat - en tussen het drukke autoverkeer gesmeten. Hoewel er op termijn veilige fietspaden worden beloofd, betwijfelen we of de stad daar binnen aanvaardbare termijn in zal slagen", zeggen de verenigingen. De Fietsersbond en GRACQ verdedigen daarom het idee om het statuut van de voetgangerszone om te vormen tot dat van een woon- en winkelerf, waar de maximale snelheid 20 km/u bedraagt en het gemotoriseerd verkeer beperkt moet blijven.

"Ook in deze zone mag de voetganger de volledige breedte van de openbare weg gebruiken. De voetganger heeft altijd voorrang op iedereen. Bestuurders - fietsers inbegrepen - moeten zich aanpassen aan de voetganger en stoppen indien nodig. Het voordeel van deze inrichting is dat fietsers bij afwezigheid van voetgangers zich sneller kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld om 's morgens vlot het treinstation te bereiken", aldus Roel De Cleen van de Fietsersbond. "Als de stad werkelijk de autodruk wil verminderen en een betere levenskwaliteit wil garanderen in het centrum, dan moet het fietsverkeer eerder aangemoedigd dan ontmoedigd worden", besluit hij.

BRUSSEL 28/08 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u