Fietsersbond pleit voor Brussels woon- en winkelerf in plaats van voetgangerszone

 Fietsersbond pleit voor Brussels woon- en winkelerf in plaats van voetgangerszone

De lokale politie beboet sinds enkele dagen inbreuken binnen de Brusselse voetgangerszone. Fietsers mogen er niet sneller rijden dan 6 km/u. De Fietsersbond en GRACQ vragen om een meer pragmatische aanpak. De fietsverenigingen stellen voor om de voetgangerszone om te vormen tot een woon- en winkelerf.

"In het nieuwe circulatieplan wordt de fietser naar de bestemmingslus verbannen - meer bepaald naar de Lakensestraat en Van Arteveldestraat - en tussen het drukke autoverkeer gesmeten. Hoewel er op termijn veilige fietspaden worden beloofd, betwijfelen we of de stad daar binnen aanvaardbare termijn in zal slagen", zeggen de verenigingen. De Fietsersbond en GRACQ verdedigen daarom het idee om het statuut van de voetgangerszone om te vormen tot dat van een woon- en winkelerf, waar de maximale snelheid 20 km/u bedraagt en het gemotoriseerd verkeer beperkt moet blijven.

"Ook in deze zone mag de voetganger de volledige breedte van de openbare weg gebruiken. De voetganger heeft altijd voorrang op iedereen. Bestuurders - fietsers inbegrepen - moeten zich aanpassen aan de voetganger en stoppen indien nodig. Het voordeel van deze inrichting is dat fietsers bij afwezigheid van voetgangers zich sneller kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld om 's morgens vlot het treinstation te bereiken", aldus Roel De Cleen van de Fietsersbond. "Als de stad werkelijk de autodruk wil verminderen en een betere levenskwaliteit wil garanderen in het centrum, dan moet het fietsverkeer eerder aangemoedigd dan ontmoedigd worden", besluit hij.

BRUSSEL 28/08 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u