Fietsersbond daagt stad Leuven voor de rechter wegens parkeerverbod

 Fietsersbond daagt stad Leuven voor de rechter wegens parkeerverbod

"De Fietsersbond klaagt de stad Leuven aan omdat ze illegale verkeersborden gebruikt. Die verbieden het parkeren van de fiets." Met deze tweet komt er een vervolg op de discussie tussen beide partijen dat al een jaar aansleept. Sinds 2 jaar verbieden speciale borden fietsers en bromfietsers hun tweewielers te stallen op sommige plaatsen in de omgeving van het station en de Grote Markt. De rechtbank van eerste aanleg in Leuven gaat zich op 19 september buigen over de zaak.

"Alleen de koning mag verkeersborden maken. In praktijk is het de bevoegdheid van de wetgevende macht en niet van een stadsbestuur.", aldus Erik Daems, secretaris van de Fietsersbond afdeling Leuven. "Wij willen dat de borden verwijderd worden en dat de passages over het parkeren van de fiets uit het stedelijk politiereglement gehaald worden." Het Leuvense stadsbestuur regelt het fietsverkeer via een overlastreglement. "Een verkeersreglement is federale bevoegdheid. Een gemeente kan alleen aanvullende bepalingen opleggen. Denk aan een blauwe zone of een parkeerverbod tijdens verbouwingen. Daarvoor moet het bestuur de bestaande borden gebruiken met verkeersmaatregelen die de mensen kennen. Alleen dan zijn ze rechtsgeldig.", verduidelijkt Daems. De advocaat van de Fietsersbond acht de kans op succes voor de rechtbank groot. "We hopen op een precedent voor de rest van Vlaanderen.", aldus Daems. In Gent staan soortgelijke borden, voorlopig zonder protest. In Antwerpen bestaat een gelijkaardig reglement, zonder borden. In Nederland zijn dergelijke borden wél opgenomen in de nationale wegcode.

Het debat over de plaats van de fietser in de Vlaamse fietsstad bij uitstek woedt al een tijdje. Burgemeester Louis Tobback (sp.a) is van mening dat de auto een blijvende plaats moet hebben in het stadscentrum. "Als Tobback op een terras aan de Grote Markt zit en een fietser ziet parkeren, wordt hij misselijk.", zegt Daems. "Leuven moet het fietsbeleid herzien. Ze zijn er al 18 jaar mee bezig. Het wordt tijd om de fiets positiever te benaderen in plaats van een verbod op te leggen." De Leuvense schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a), bevoegd voor het verkeers- en parkeerbeleid, kwam uit de lucht gevallen. "Wij weten nog niets over een rechtszaak. Een uitspraak kan alle richtingen uit, maar wij zijn wel overtuigd van ons gelijk. Tijdens de laatste ruiming door de politie hebben we een telling gedaan in de fietsenstalling onder het stadskantoor. In dat fietspunt nabij het trein- en busstation telden we 700 vrije plaatsen." Robbeets wijst op geplande investeringen in het parkeerbeleid voor fietsen. "In samenspraak met de NMBS komen er extra parkingplaatsen voor fietsers in de ondergrondse parking van De Bond, waar nu auto's staan. Voorts drijven we de capaciteit op in Kessel-Lo en het bestaande fietspunt Leuven station."

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u