Fietsersbond daagt stad Leuven voor de rechter wegens parkeerverbod

 Fietsersbond daagt stad Leuven voor de rechter wegens parkeerverbod

"De Fietsersbond klaagt de stad Leuven aan omdat ze illegale verkeersborden gebruikt. Die verbieden het parkeren van de fiets." Met deze tweet komt er een vervolg op de discussie tussen beide partijen dat al een jaar aansleept. Sinds 2 jaar verbieden speciale borden fietsers en bromfietsers hun tweewielers te stallen op sommige plaatsen in de omgeving van het station en de Grote Markt. De rechtbank van eerste aanleg in Leuven gaat zich op 19 september buigen over de zaak.

"Alleen de koning mag verkeersborden maken. In praktijk is het de bevoegdheid van de wetgevende macht en niet van een stadsbestuur.", aldus Erik Daems, secretaris van de Fietsersbond afdeling Leuven. "Wij willen dat de borden verwijderd worden en dat de passages over het parkeren van de fiets uit het stedelijk politiereglement gehaald worden." Het Leuvense stadsbestuur regelt het fietsverkeer via een overlastreglement. "Een verkeersreglement is federale bevoegdheid. Een gemeente kan alleen aanvullende bepalingen opleggen. Denk aan een blauwe zone of een parkeerverbod tijdens verbouwingen. Daarvoor moet het bestuur de bestaande borden gebruiken met verkeersmaatregelen die de mensen kennen. Alleen dan zijn ze rechtsgeldig.", verduidelijkt Daems. De advocaat van de Fietsersbond acht de kans op succes voor de rechtbank groot. "We hopen op een precedent voor de rest van Vlaanderen.", aldus Daems. In Gent staan soortgelijke borden, voorlopig zonder protest. In Antwerpen bestaat een gelijkaardig reglement, zonder borden. In Nederland zijn dergelijke borden wél opgenomen in de nationale wegcode.

Het debat over de plaats van de fietser in de Vlaamse fietsstad bij uitstek woedt al een tijdje. Burgemeester Louis Tobback (sp.a) is van mening dat de auto een blijvende plaats moet hebben in het stadscentrum. "Als Tobback op een terras aan de Grote Markt zit en een fietser ziet parkeren, wordt hij misselijk.", zegt Daems. "Leuven moet het fietsbeleid herzien. Ze zijn er al 18 jaar mee bezig. Het wordt tijd om de fiets positiever te benaderen in plaats van een verbod op te leggen." De Leuvense schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a), bevoegd voor het verkeers- en parkeerbeleid, kwam uit de lucht gevallen. "Wij weten nog niets over een rechtszaak. Een uitspraak kan alle richtingen uit, maar wij zijn wel overtuigd van ons gelijk. Tijdens de laatste ruiming door de politie hebben we een telling gedaan in de fietsenstalling onder het stadskantoor. In dat fietspunt nabij het trein- en busstation telden we 700 vrije plaatsen." Robbeets wijst op geplande investeringen in het parkeerbeleid voor fietsen. "In samenspraak met de NMBS komen er extra parkingplaatsen voor fietsers in de ondergrondse parking van De Bond, waar nu auto's staan. Voorts drijven we de capaciteit op in Kessel-Lo en het bestaande fietspunt Leuven station."

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u