Fietsersbond daagt stad Leuven voor de rechter wegens parkeerverbod

 Fietsersbond daagt stad Leuven voor de rechter wegens parkeerverbod

"De Fietsersbond klaagt de stad Leuven aan omdat ze illegale verkeersborden gebruikt. Die verbieden het parkeren van de fiets." Met deze tweet komt er een vervolg op de discussie tussen beide partijen dat al een jaar aansleept. Sinds 2 jaar verbieden speciale borden fietsers en bromfietsers hun tweewielers te stallen op sommige plaatsen in de omgeving van het station en de Grote Markt. De rechtbank van eerste aanleg in Leuven gaat zich op 19 september buigen over de zaak.

"Alleen de koning mag verkeersborden maken. In praktijk is het de bevoegdheid van de wetgevende macht en niet van een stadsbestuur.", aldus Erik Daems, secretaris van de Fietsersbond afdeling Leuven. "Wij willen dat de borden verwijderd worden en dat de passages over het parkeren van de fiets uit het stedelijk politiereglement gehaald worden." Het Leuvense stadsbestuur regelt het fietsverkeer via een overlastreglement. "Een verkeersreglement is federale bevoegdheid. Een gemeente kan alleen aanvullende bepalingen opleggen. Denk aan een blauwe zone of een parkeerverbod tijdens verbouwingen. Daarvoor moet het bestuur de bestaande borden gebruiken met verkeersmaatregelen die de mensen kennen. Alleen dan zijn ze rechtsgeldig.", verduidelijkt Daems. De advocaat van de Fietsersbond acht de kans op succes voor de rechtbank groot. "We hopen op een precedent voor de rest van Vlaanderen.", aldus Daems. In Gent staan soortgelijke borden, voorlopig zonder protest. In Antwerpen bestaat een gelijkaardig reglement, zonder borden. In Nederland zijn dergelijke borden wél opgenomen in de nationale wegcode.

Het debat over de plaats van de fietser in de Vlaamse fietsstad bij uitstek woedt al een tijdje. Burgemeester Louis Tobback (sp.a) is van mening dat de auto een blijvende plaats moet hebben in het stadscentrum. "Als Tobback op een terras aan de Grote Markt zit en een fietser ziet parkeren, wordt hij misselijk.", zegt Daems. "Leuven moet het fietsbeleid herzien. Ze zijn er al 18 jaar mee bezig. Het wordt tijd om de fiets positiever te benaderen in plaats van een verbod op te leggen." De Leuvense schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a), bevoegd voor het verkeers- en parkeerbeleid, kwam uit de lucht gevallen. "Wij weten nog niets over een rechtszaak. Een uitspraak kan alle richtingen uit, maar wij zijn wel overtuigd van ons gelijk. Tijdens de laatste ruiming door de politie hebben we een telling gedaan in de fietsenstalling onder het stadskantoor. In dat fietspunt nabij het trein- en busstation telden we 700 vrije plaatsen." Robbeets wijst op geplande investeringen in het parkeerbeleid voor fietsen. "In samenspraak met de NMBS komen er extra parkingplaatsen voor fietsers in de ondergrondse parking van De Bond, waar nu auto's staan. Voorts drijven we de capaciteit op in Kessel-Lo en het bestaande fietspunt Leuven station."

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u