Federale overheid past verdeelsleutel Verkeersveiligheidsfonds dan toch niet aan

 Federale overheid past verdeelsleutel Verkeersveiligheidsfonds dan toch niet aan

De federale regering ziet af van de plannen om de verdeling van de middelen van het Verkeersveiligheidsfonds te veranderen ten nadele van de lokale politiezones. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) maakte over die voorstellen haar ongenoegen duidelijk. In de nieuwsbrief van dinsdag meldt de VVSG dat die plannen nu toch niet doorgaan. Door de gewijzigde verdeelsleutel zou de federale politie in de toekomst recht hebben op 30 pct van de tweede schijf in het fonds, in plaats van 5 pct. Dat zou betekenen dat de Vlaamse politiezones 12,2 miljoen euro minder ontvangen.

Met die extra middelen wilde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) het nieuwe ICT-systeem iPolice financieren. In de Kamercommissie heeft Jambon intussen laten weten dat het voorstel wordt ingetrokken omdat er geen draagvlak voor is. Er wordt naar andere manieren gezocht om het ICT-project te financieren.

Het Verkeersveiligheidsfonds bevat de inkomsten uit de betaling van de verkeersboetes. De verdeling van die pot aan middelen is in 2008 bijgestuurd. Sindsdien bestaat het fonds uit twee schijven: een schijf met een vast bedrag voor de politiezones en de federale politie, en een tweede schijf met de bijkomende middelen, zeg maar de meerinkomsten tegenover het referentiejaar 2007.

Die tweede schijf zou vanaf 2010 verdeeld worden onder de gewesten. De gewesten zouden het bedrag dan weer verdelen onder hun zones. Voor de periode 2010-2013 zou die tweede schijf volgens de VVSG goed zijn voor een bedrag van bijna 82 miljoen euro.

BRUSSEL 05/05 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Hoeveel kost een GAS-boete?

Maandag 26 September 2022

Hoeveel kost een GAS-boete?

Om de opgelopen achterstand binnen Justitie weg te werken en om efficiënter te werken, is onze overheid al enkele jaren op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het bestraffen van verkeersovertredingen. Hun zoektocht resulteerde in het in leven roepen van de bestuurlijke beteugeling. Dit wil zeggen dat gemeenten vanaf nu de keuze hebben om een verkeersovertreding strafrechtelijk of bestuursrechtelijk af te handelen. Wanneer er wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke afhandeling, kunnen gemeenten namelijk bepaalde overtredingen sanctioneren aan de hand van een GAS-boete.

Lees meer
 De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Vrijdag 26 Augustus 2022

De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Er wordt u een VIAS-cursus aangeboden omdat u een verkeersovertreding hebt begaan. U vraagt zich af wat zo’n cursus inhoudt en hoeveel tijd en geld dit u zal kosten. Sommige opleidingen zijn gratis. Deze opleidingen worden in een ander artikel besproken. Intolaw biedt u in dit artikel een overzicht van alle betalende cursussen van het VIAS-instituut:

Lees meer
 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
close menu 1u