Federale overheid past verdeelsleutel Verkeersveiligheidsfonds dan toch niet aan

 Federale overheid past verdeelsleutel Verkeersveiligheidsfonds dan toch niet aan

De federale regering ziet af van de plannen om de verdeling van de middelen van het Verkeersveiligheidsfonds te veranderen ten nadele van de lokale politiezones. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) maakte over die voorstellen haar ongenoegen duidelijk. In de nieuwsbrief van dinsdag meldt de VVSG dat die plannen nu toch niet doorgaan. Door de gewijzigde verdeelsleutel zou de federale politie in de toekomst recht hebben op 30 pct van de tweede schijf in het fonds, in plaats van 5 pct. Dat zou betekenen dat de Vlaamse politiezones 12,2 miljoen euro minder ontvangen.

Met die extra middelen wilde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) het nieuwe ICT-systeem iPolice financieren. In de Kamercommissie heeft Jambon intussen laten weten dat het voorstel wordt ingetrokken omdat er geen draagvlak voor is. Er wordt naar andere manieren gezocht om het ICT-project te financieren.

Het Verkeersveiligheidsfonds bevat de inkomsten uit de betaling van de verkeersboetes. De verdeling van die pot aan middelen is in 2008 bijgestuurd. Sindsdien bestaat het fonds uit twee schijven: een schijf met een vast bedrag voor de politiezones en de federale politie, en een tweede schijf met de bijkomende middelen, zeg maar de meerinkomsten tegenover het referentiejaar 2007.

Die tweede schijf zou vanaf 2010 verdeeld worden onder de gewesten. De gewesten zouden het bedrag dan weer verdelen onder hun zones. Voor de periode 2010-2013 zou die tweede schijf volgens de VVSG goed zijn voor een bedrag van bijna 82 miljoen euro.

BRUSSEL 05/05 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u