Europese Commissie vindt stagnatie aantal verkeersdoden "zorgwekkend"

 Europese Commissie vindt stagnatie aantal verkeersdoden "zorgwekkend"

Op de Europese wegen kwamen in 2015 26.000 mensen om het leven, ongeveer evenveel als in de twee jaren daarvoor. "We hebben de jongste decennia enorme vooruitgang geboekt op het gebied van verkeersveiligheid, maar de huidige stagnatie is zorgwekkend", zegt Europees commissaris voor Vervoer Violeta Bulc. Ze roept de EU-lidstaten op extra maatregelen te nemen om de strategische Europese doelstelling te halen om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren.

Vorige week presenteerde het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) al de statistieken voor ons land. Het totale aantal doden dat in 2015 op de weg viel, zou 755 bedragen. In 2014 waren dat er 727. Dat heeft alles te maken met het gestegen aantal doden in Wallonië.

Donderdag maakte de Europese Commissie de cijfers voor heel Europa bekend. Terwijl het aantal verkeersdoden in 2012 en 2013 telkens met ongeveer 8 procent afnam, deed zich in 2014 en 2015 een stagnatie voor. Vorig jaar vielen in de EU 51,5 verkeersdoden per miljoen inwoners, tegenover 51 in 2014. In België vielen in 2015 67 doden per miljoen inwoners.

De Commissie ziet verschillende oorzaken voor deze stagnatie, waaronder de toenemende interactie tussen onbeschermde en gemotoriseerde weggebruikers in de stad. Er vielen naar schatting 135.000 gewonden in het Europese verkeer in 2015, een groot deel zijn kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers.

De 26.000 doden van vorig jaar zijn er 5.500 minder dan in 2010. Commissaris Bulc zegt dat er veel meer inspanningen nodig zijn om het aantal verkeersdoden tegen 2020 te halveren. "Ik roep de lidstaten op extra in te zetten op handhaving en campagnes. Het prijskaartje daarvan verzinkt in het niets tegenover de maatschappelijke kostprijs van 100 miljard euro voor verkeersdoden en -gewonden." Zelf zet de Commissie zich in voor een juridisch kader om de communicatie tussen voertuigen en het automatisch rijden te faciliteren. "Die kunnen het aantal aanrijdingen sterk doen dalen", aldus Bulc.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Schade door slecht wegdek?

Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over. Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Lees meer
 Medische en psychologische herstelproeven

Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
close menu 1u