Europese Commissie vindt stagnatie aantal verkeersdoden "zorgwekkend"

 Europese Commissie vindt stagnatie aantal verkeersdoden "zorgwekkend"

Op de Europese wegen kwamen in 2015 26.000 mensen om het leven, ongeveer evenveel als in de twee jaren daarvoor. "We hebben de jongste decennia enorme vooruitgang geboekt op het gebied van verkeersveiligheid, maar de huidige stagnatie is zorgwekkend", zegt Europees commissaris voor Vervoer Violeta Bulc. Ze roept de EU-lidstaten op extra maatregelen te nemen om de strategische Europese doelstelling te halen om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren.

Vorige week presenteerde het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) al de statistieken voor ons land. Het totale aantal doden dat in 2015 op de weg viel, zou 755 bedragen. In 2014 waren dat er 727. Dat heeft alles te maken met het gestegen aantal doden in Wallonië.

Donderdag maakte de Europese Commissie de cijfers voor heel Europa bekend. Terwijl het aantal verkeersdoden in 2012 en 2013 telkens met ongeveer 8 procent afnam, deed zich in 2014 en 2015 een stagnatie voor. Vorig jaar vielen in de EU 51,5 verkeersdoden per miljoen inwoners, tegenover 51 in 2014. In België vielen in 2015 67 doden per miljoen inwoners.

De Commissie ziet verschillende oorzaken voor deze stagnatie, waaronder de toenemende interactie tussen onbeschermde en gemotoriseerde weggebruikers in de stad. Er vielen naar schatting 135.000 gewonden in het Europese verkeer in 2015, een groot deel zijn kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers.

De 26.000 doden van vorig jaar zijn er 5.500 minder dan in 2010. Commissaris Bulc zegt dat er veel meer inspanningen nodig zijn om het aantal verkeersdoden tegen 2020 te halveren. "Ik roep de lidstaten op extra in te zetten op handhaving en campagnes. Het prijskaartje daarvan verzinkt in het niets tegenover de maatschappelijke kostprijs van 100 miljard euro voor verkeersdoden en -gewonden." Zelf zet de Commissie zich in voor een juridisch kader om de communicatie tussen voertuigen en het automatisch rijden te faciliteren. "Die kunnen het aantal aanrijdingen sterk doen dalen", aldus Bulc.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u