Een rijverbod ondergaan; mag ik nog een elektrische step besturen?

 Een rijverbod ondergaan; mag ik nog een elektrische step besturen?

De elektronische step is al volledig ingeburgerd in het straatbeeld en als transportmiddel. Toch is het tot op vandaag niet duidelijk of elektrische fietsen/steps al dan niet toegelaten zijn wanneer je een rijverbod moet ondergaan. Een rijverbod betekent zoveel als een verbod om een motorvoertuig te besturen. Volgens de Wegcode wordt een motorvoertuig omschreven als “elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden”. Een elektrische step of fiets, waarbij de motor ondersteunend werkt, valt daar niet geheel onder.

Gezamenlijke vraag naar duidelijkheid

Een situatie waar de politierechters zich ook allesbehalve comfortabel bij voelen. Zo werd er al meermaals de vraag gesteld om duidelijkheid te scheppen over dit onderwerp. Voorlopig is het nog koffiedik kijken hoe de verhoudingen liggen tussen ondersteunende en niet-ondersteunende motoraandrijvingen en welke parameters de wet zal kiezen om de verschillende type voertuigen in de verschillende categorieën in te delen. Het is veilig om te stellen dat er momenteel heel wat afhangt van de interpretatie van de politierechter.

Case Intolaw

Het feit dat die interpretatiemogelijkheid is, bewijst het gebrek aan een wettelijk kader en bijgevolg de nodige twijfelachtigheid. Het waren dan ook bovenstaande argumenten die de essentie omvatten van het pleidooi van onze advocaten. Een redenering die gevolgd werd door de Franstalige Politierechtbank van Brussel, waardoor het rijverbod van onze cliënt niet van toepassing was op de elektrische (deel)step.

Precedent of uitzondering?

Aangezien er nog geen uitspraken van het Hof van Cassatie bekend zijn over dit onderwerp, is het voorlopig moeilijk in te schatten hoe de andere rechtbanken zullen oordelen. Zoals eerder aangegeven wordt er gebruik gemaakt van de interpretatiemogelijkheden van de Politierechters. De kans bestaat dus dat in een identieke situatie Politierechtbank A het rijverbod wél zal doortrekken naar elektrische steps en Politierechtbank B niet.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.


Neem contact met ons op

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u