Een rijverbod ondergaan; mag ik nog een elektrische step besturen?

 Een rijverbod ondergaan; mag ik nog een elektrische step besturen?

De elektronische step is al volledig ingeburgerd in het straatbeeld en als transportmiddel. Toch is het tot op vandaag niet duidelijk of elektrische fietsen/steps al dan niet toegelaten zijn wanneer je een rijverbod moet ondergaan. Een rijverbod betekent zoveel als een verbod om een motorvoertuig te besturen. Volgens de Wegcode wordt een motorvoertuig omschreven als “elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden”. Een elektrische step of fiets, waarbij de motor ondersteunend werkt, valt daar niet geheel onder.

Gezamenlijke vraag naar duidelijkheid

Een situatie waar de politierechters zich ook allesbehalve comfortabel bij voelen. Zo werd er al meermaals de vraag gesteld om duidelijkheid te scheppen over dit onderwerp. Voorlopig is het nog koffiedik kijken hoe de verhoudingen liggen tussen ondersteunende en niet-ondersteunende motoraandrijvingen en welke parameters de wet zal kiezen om de verschillende type voertuigen in de verschillende categorieën in te delen. Het is veilig om te stellen dat er momenteel heel wat afhangt van de interpretatie van de politierechter.

Case Intolaw

Het feit dat die interpretatiemogelijkheid is, bewijst het gebrek aan een wettelijk kader en bijgevolg de nodige twijfelachtigheid. Het waren dan ook bovenstaande argumenten die de essentie omvatten van het pleidooi van onze advocaten. Een redenering die gevolgd werd door de Franstalige Politierechtbank van Brussel, waardoor het rijverbod van onze cliënt niet van toepassing was op de elektrische (deel)step.

Precedent of uitzondering?

Aangezien er nog geen uitspraken van het Hof van Cassatie bekend zijn over dit onderwerp, is het voorlopig moeilijk in te schatten hoe de andere rechtbanken zullen oordelen. Zoals eerder aangegeven wordt er gebruik gemaakt van de interpretatiemogelijkheden van de Politierechters. De kans bestaat dus dat in een identieke situatie Politierechtbank A het rijverbod wél zal doortrekken naar elektrische steps en Politierechtbank B niet.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.


Neem contact met ons op

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u