Een ongeval met een voetganger. Altijd in fout?

 Een ongeval met een voetganger. Altijd in fout?

De plaats van voetgangers op de openbare weg
Voetgangers zijn in beginsel verplicht om het trottoir, voetpad of de gelijkgrondse berm te volgen. Bij afwezigheid van een begaanbaar voetpad of indien voetgangers zich in groep bevinden vergezeld van een leider, mogen zij niettemin de rijbaan volgen, op voorwaarde dat ze zich zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan houden.

Autobestuurders moeten op hun beurt kunnen stoppen voor hindernissen die te voorzien zijn en zijn bovendien gehouden om een voorzichtigheidsplicht na te leven ten opzichte van voetgangers: ze mogen voetgangers niet in gevaar brengen.

Voetgangers die de rijbaan willen oversteken, gebruiken een oversteekplaats voor voetgangers. Op de oversteekplaats genieten zij absoluut en principieel  voorrang op naderende voertuigen op de rijbaan.

Indien er op minder dan ca. 20 meter afstand geen oversteekplaats is ingericht, mogen voetgangers de rijbaan zonder meer oversteken (1) in een rechte lijn (‘haaks op de aslijn’), 2) op voorzichtige wijze en 3) met inachtneming van de naderende voertuigen.

Geen voetpad: ongeval met voetgangers op de rijbaan

Een voetganger die bij gebreke aan een trottoir of gelijkgrondse berm op regelmatige wijze de rijbaan volgt, conformeert zich aan de wettelijke verplichtingen. In vele gevallen zal een dergelijke voetganger aanzien worden als een ‘voorzienbare hindernis’, die dient opgemerkt te worden door een aankomend bestuurder.

Opnieuw geldt de stelregel: de bestuurder mag de voetganger die zich regelmatig op de rijbaan bevindt onder de daartoe wettelijk voorziene omstandigheden niet in gevaar brengen.

Een voetganger die rechts of in het midden van de rijbaan loopt, begaat in principe een fout en kan dus (mede-) aansprakelijk worden gesteld voor een navolgende aanrijding.

De betrokken autobestuurder kan op zijn beurt ook een fout begaan, door bijvoorbeeld het voeren van een onaangepaste snelheid waardoor hij een aanrijding niet kon vermijden, of het aanrijden van een voorzienbare hindernis.

In dergelijke gevallen zal de aansprakelijkheid verdeeld worden tussen de voetganger en de betrokken autobestuurder, en zulks o.m. volgens de ernst van de fout.

Geen oversteekplaats: ongeval met voetgangers die de rijbaan dwarsen

Een ander geval betreft het scenario waarbij voetgangers de rijbaan dwarsen op een plaats waar geen oversteekplaats is. Voetgangers moeten in dergelijke gevallen een aantal voorwaarden naleven, waaronder naderende voertuigen ‘in acht nemen’.

Bij een ongeval zal deze verplichting in aanmerking worden genomen en kan er besloten worden tot de fout van een voetganger. Deze beoordeling geschiedt ongeacht het rijgedrag van het betrokken voertuig, bijv. aan verhoogde of onaangepaste snelheid. De enige vraag die rijst is: had de voetganger de komst van het voertuig kunnen voorzien? Afhankelijk van deze vraag, kan de voetganger (mede-) aansprakelijk worden gesteld voor de aanrijding.

Opnieuw kan ook de betrokken autobestuurder een fout hebben begaan en aansprakelijk worden gesteld, waardoor een verdeling van de aansprakelijkheid zich opdringt.


Neem contact met ons op

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u