Een ongeval met een voetganger. Altijd in fout?

 Een ongeval met een voetganger. Altijd in fout?

De plaats van voetgangers op de openbare weg
Voetgangers zijn in beginsel verplicht om het trottoir, voetpad of de gelijkgrondse berm te volgen. Bij afwezigheid van een begaanbaar voetpad of indien voetgangers zich in groep bevinden vergezeld van een leider, mogen zij niettemin de rijbaan volgen, op voorwaarde dat ze zich zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan houden.

Autobestuurders moeten op hun beurt kunnen stoppen voor hindernissen die te voorzien zijn en zijn bovendien gehouden om een voorzichtigheidsplicht na te leven ten opzichte van voetgangers: ze mogen voetgangers niet in gevaar brengen.

Voetgangers die de rijbaan willen oversteken, gebruiken een oversteekplaats voor voetgangers. Op de oversteekplaats genieten zij absoluut en principieel  voorrang op naderende voertuigen op de rijbaan.

Indien er op minder dan ca. 20 meter afstand geen oversteekplaats is ingericht, mogen voetgangers de rijbaan zonder meer oversteken (1) in een rechte lijn (‘haaks op de aslijn’), 2) op voorzichtige wijze en 3) met inachtneming van de naderende voertuigen.

Geen voetpad: ongeval met voetgangers op de rijbaan

Een voetganger die bij gebreke aan een trottoir of gelijkgrondse berm op regelmatige wijze de rijbaan volgt, conformeert zich aan de wettelijke verplichtingen. In vele gevallen zal een dergelijke voetganger aanzien worden als een ‘voorzienbare hindernis’, die dient opgemerkt te worden door een aankomend bestuurder.

Opnieuw geldt de stelregel: de bestuurder mag de voetganger die zich regelmatig op de rijbaan bevindt onder de daartoe wettelijk voorziene omstandigheden niet in gevaar brengen.

Een voetganger die rechts of in het midden van de rijbaan loopt, begaat in principe een fout en kan dus (mede-) aansprakelijk worden gesteld voor een navolgende aanrijding.

De betrokken autobestuurder kan op zijn beurt ook een fout begaan, door bijvoorbeeld het voeren van een onaangepaste snelheid waardoor hij een aanrijding niet kon vermijden, of het aanrijden van een voorzienbare hindernis.

In dergelijke gevallen zal de aansprakelijkheid verdeeld worden tussen de voetganger en de betrokken autobestuurder, en zulks o.m. volgens de ernst van de fout.

Geen oversteekplaats: ongeval met voetgangers die de rijbaan dwarsen

Een ander geval betreft het scenario waarbij voetgangers de rijbaan dwarsen op een plaats waar geen oversteekplaats is. Voetgangers moeten in dergelijke gevallen een aantal voorwaarden naleven, waaronder naderende voertuigen ‘in acht nemen’.

Bij een ongeval zal deze verplichting in aanmerking worden genomen en kan er besloten worden tot de fout van een voetganger. Deze beoordeling geschiedt ongeacht het rijgedrag van het betrokken voertuig, bijv. aan verhoogde of onaangepaste snelheid. De enige vraag die rijst is: had de voetganger de komst van het voertuig kunnen voorzien? Afhankelijk van deze vraag, kan de voetganger (mede-) aansprakelijk worden gesteld voor de aanrijding.

Opnieuw kan ook de betrokken autobestuurder een fout hebben begaan en aansprakelijk worden gesteld, waardoor een verdeling van de aansprakelijkheid zich opdringt.


Neem contact met ons op

Actueel

 Rijden tijdens een rijverbod

Woensdag 18 Mei 2022

Rijden tijdens een rijverbod

Kreeg je een rijverbod, maar werd je toch betrapt op het rijden door de politie? Lees hier wat de mogelijke sancties zijn en of je een eventuele verzwaring van straf riskeert.

Lees meer
 Stilstaan op een overweg

Dinsdag 17 Mei 2022

Stilstaan op een overweg

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Lees meer
 "The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

"The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

Als Intolaw zijn we constant aan het zoeken hoe we kunnen verbeteren, leren en groeien. Het krijgen en geven van feedback is cruciaal in dit proces. Optimaliseer wat goed is en verbeter wat beter kan. Volledige transparantie! Dat is dan ook de reden geweest om twee jaar geleden een samenwerking met TrustPilot aan te gaan. Dat we vandaag de mijlpaal kunnen vieren van onze 1000ste review gaat dan ook niet ongemerkt voorbij. We zijn dan ook trots dat we het label “excellent” verdienen dankzij een score van 4,7 op 5.

Lees meer
close menu 1u