Doorstaan uw algemene voorwaarden de storm van de prijsstijgingen

 Doorstaan uw algemene voorwaarden de storm van de prijsstijgingen

Covid-19 was de laatste jaren alomtegenwoordig in de medische sector, maar de laatste tijd drukt het virus toch ook sterk zijn stempel op de bouwsector.
Materiaalprijzen van bijvoorbeeld bakstenen, cementproducten maar ook staalproducten, swingen de laatste maanden de pan uit.

Deze volatiele prijzen maken het voor aannemers uitermate moeilijk om een nauwkeurige offerte op te maken voor hun eindklant. Het is dan ook uitermate belangrijk dat in de algemene voorwaarden de nodige prijsherzieningsclausules ingeschreven worden om alle toekomstige geschillen zoveel als mogelijk te vermijden.

Wanneer we een juridisch licht werpen op deze problematiek, wordt het al snel duidelijk dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen overeenkomsten met consumenten (B2C) en met ondernemingen (B2B).

Overeenkomsten met consumenten (B2C)

Overeenkomsten strekken partijen in principe tot wet. Dit betekent dat, wanneer een prijs is overeengekomen tussen partijen, hier niet zonder meer van afgeweken kan worden. Om na de contractsluiting nog van de initieel overeengekomen prijs te kunnen afwijken, is er een contractuele basis nodig.

Veel ondernemingen voorzien daarom in een prijsherzieningsclausule in de overeenkomst zelf of in de algemene voorwaarden. Dit geeft aan de onderneming de mogelijkheid om prijsstijgingen van grondstoffen of materialen door te rekenen aan de klant. Het Wetboek Economisch recht legt ondernemingen echter beperkingen op ter bescherming van de consument.

Zo bepaalt artikel VI. 83.3 WER dat een onderneming in geen enkel geval eenzijdig de prijs mag verhogen op basis van elementen die louter afhankelijk zijn van haar wil bij overeenkomsten van bepaalde duur.

Een loutere verwijzing naar het feit dat ‘de prijzen aangepast kunnen worden in functie van de op dat ogenblik geldende tarieven’, zal dus niet volstaan ten aanzien van consumenten. De prijsherzieningsclausule moet bovendien begrijpelijk en duidelijk zijn opgesteld.

Ten aanzien van consumenten zijn er twee mogelijke opties voor een prijsherzieningsclausule.

Een eerste optie bestaat er in om de mogelijke prijsstijging rechtstreeks te linken aan de grondstofprijzen. Dergelijk beding zal conform de Wet betreffende de Economische herstelmaatregelen wel slechts toepasselijk zijn tot een bedrag van 80 % van de totale prijs.

Een tweede optie is om te werken met dagprijzen voor materialen en grondstoffen. Dit vereist dan weer totale transparantie van de aannemer ten opzichte van de klant. De aannemer zal in dit geval dus de marges die hij zelf neemt op de materialen kenbaar moeten maken aan de klant. Bovendien kan een stijging van de dagprijs nooit leiden tot hogere marges voor de aannemer.

Deze clausules dienen dus uiterst zorgvuldig en met de nodige kennis van zaken opgesteld te worden teneinde de aannemer zo goed mogelijk te beschermen tegen de fluctuerende materiaalprijzen.

Overeenkomsten met ondernemingen (B2B)

Een overeenkomst die wordt opgesteld tussen ondernemingen geniet uiteraard van veel meer vrijheid. Niettegenstaande werden ook voor deze transacties bepaalde spelregels opgelegd door de wetgever.

Zo bepaalt artikel VI. 91/5 WER dat, behoudens tegenbewijs, een clausule die een onderneming het recht geeft om zonder geldige reden de prijs eenzijdig te wijzigen, als onrechtmatig beschouwd dient te worden.  

Ook hier moeten dus duidelijke en begrijpelijke clausules opgesteld worden.

Tussen ondernemingen zal een prijsherzieningsclausule aanvaard worden wanneer de clausule steunt op een geldige reden. Een stijging van grondstofprijzen wordt algemeen door rechtspraak en rechtsleer aanvaard als een geldige reden

Wat kan u nu al doen?

Het zal voor iedere onderneming actief in de bouw sector uitermate belangrijk worden om goede en duidelijke algemene voorwaarden op te laten stellen, zodanig dat er zo weinig mogelijk voer voor discussie is.

Intolaw biedt een unieke dienstverlening, genaamd “Pocketlawyer” aan op maat van iedere bouwonderneming. In één van onze formules is een nazicht van uw algemene voorwaarden inbegrepen. Wenst u meer informatie, neem dan gerust contact op met uw contactpresoon of neem een kijkje op onze website https://www.modelovereenkomsten.be/pages/pocketlawyer.


Neem contact met ons op

Actueel

 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
close menu 1u