Directeur GO-Scholengroep Leuven-Tienen-Landen uit scherpe kritiek op De Lijn

 Directeur GO-Scholengroep Leuven-Tienen-Landen uit scherpe kritiek op De Lijn

Urbain Lavigne, directeur van de Scholengroep Leuven-Tienen-Landen uit het Gemeenschapsonderwijs, heeft zaterdag bij de inhuldiging van een nieuw gebouw voor het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) aan de Interleuvenlaan in Haasrode scherpe kritiek geuit op De Lijn. De reden daarvoor is dat de vervoersmaatschappij aan de onderwijsinstelling een grote som geld vraagt om extra busritten in te leggen vanuit het station van Leuven.

Lavigne wees erop dat deze omgeving met de komst van de hogeschool UCLL (University College Leuven-Limburg) naar de vlakbijgelegen Campus Proximus en de reeds aanwezige opleidingscentra voor volwassenen van de VDAB en Syntra aan het uitgroeien is tot een echt onderwijsgebied voor volwassenen. De sterke toename van het aantal personen naar dit gebied - de campus van CVO Volt alleen al telt 4.500 studenten - stelt op dit ogenblik grote problemen op vlak van vervoer.

"Wie dacht dat De Lijn haar bussen laat rijden in functie van de noden van de reiziger en het aantal reizigers dat zich naar een bepaalde plek verplaatst, vergist zich. In antwoord op onze vraag naar bijkomend openbaar vervoer heeft De Lijn laten verstaan dat we zelf jaarlijks een aanzienlijk bedrag zullen moeten betalen om deze publieke vervoersdienst te verzekeren. Dat is onbegrijpelijk en ik ben dan ook niet van plan hieraan toe te geven", aldus Lavigne.

In het zaterdag ingehuldigde gebouw worden een aantal opleidingen van CVO Volt en het volledige Tweedekansonderwijs ondergebracht, die voorheen werden gegeven in de athenea Redingenhof en de Ring in de Leuvense binnenstad. Midden 2014 verhuisde CVO Volt overigens al een aantal opleidingen naar een aanpalend gebouw in de Interleuvenlaan.

LEUVEN 21/11 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u