Directeur GO-Scholengroep Leuven-Tienen-Landen uit scherpe kritiek op De Lijn

 Directeur GO-Scholengroep Leuven-Tienen-Landen uit scherpe kritiek op De Lijn

Urbain Lavigne, directeur van de Scholengroep Leuven-Tienen-Landen uit het Gemeenschapsonderwijs, heeft zaterdag bij de inhuldiging van een nieuw gebouw voor het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) aan de Interleuvenlaan in Haasrode scherpe kritiek geuit op De Lijn. De reden daarvoor is dat de vervoersmaatschappij aan de onderwijsinstelling een grote som geld vraagt om extra busritten in te leggen vanuit het station van Leuven.

Lavigne wees erop dat deze omgeving met de komst van de hogeschool UCLL (University College Leuven-Limburg) naar de vlakbijgelegen Campus Proximus en de reeds aanwezige opleidingscentra voor volwassenen van de VDAB en Syntra aan het uitgroeien is tot een echt onderwijsgebied voor volwassenen. De sterke toename van het aantal personen naar dit gebied - de campus van CVO Volt alleen al telt 4.500 studenten - stelt op dit ogenblik grote problemen op vlak van vervoer.

"Wie dacht dat De Lijn haar bussen laat rijden in functie van de noden van de reiziger en het aantal reizigers dat zich naar een bepaalde plek verplaatst, vergist zich. In antwoord op onze vraag naar bijkomend openbaar vervoer heeft De Lijn laten verstaan dat we zelf jaarlijks een aanzienlijk bedrag zullen moeten betalen om deze publieke vervoersdienst te verzekeren. Dat is onbegrijpelijk en ik ben dan ook niet van plan hieraan toe te geven", aldus Lavigne.

In het zaterdag ingehuldigde gebouw worden een aantal opleidingen van CVO Volt en het volledige Tweedekansonderwijs ondergebracht, die voorheen werden gegeven in de athenea Redingenhof en de Ring in de Leuvense binnenstad. Midden 2014 verhuisde CVO Volt overigens al een aantal opleidingen naar een aanpalend gebouw in de Interleuvenlaan.

LEUVEN 21/11 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u