De nieuwe indicatieve tabel

 De nieuwe indicatieve tabel

Intussen is de nieuwe indicatieve tabel gepubliceerd. Deze draagt de naam ‘indicatieve tabel van 2020’ maar verscheen pas recentelijk in 2021. De indicatieve tabel is een lijst met forfaitaire vergoedingen die men in principe slechts als indicatie kan gebruiken om schade te begroten, maar de indicatieve tabel is echter niet bindend. Regelmatig moet deze worden geüpdatet zodat deze actueel blijft en de sociaaleconomische veranderingen en omstandigheden in rekening worden gebracht.

Grote veranderingen?

De nieuwe indicatieve tabel heeft echter geen grote veranderingen teweeg gebracht. Voor het overgrote deel blijft de indicatieve tabel van 2016 gewoon behouden. Er zijn echter wel een aantal dingen gewijzigd.

Vooreerst is de terminologie soms lichtjes gewijzigd. Zo staat in de indicatieve tabel van 2016 bijvoorbeeld ‘bewijsstukken’ en ‘ gebruiksderving van het voertuig’. In de nieuwe indicatieve tabel werden deze woorden gewijzigd in ‘stavende stukken’ en ‘ vergoeding wegens onbeschikbaarheid’. Of deze wijzigingen ook effectief een wijziging van de inhoud teweeg zullen brengen zal de toekomstige rechtspraak moeten uitwijzen. Deze wijzigingen kunnen in drie categorieën worden opgedeeld: veranderingen inzake de blijvende ongeschiktheid, veranderingen inzake morele schade en tenslotte veranderingen inzake de kosten.

Blijvende schade

De opstellers van de nieuwe indicatieve tabel hebben inzake de rente een toevoeging gedaan die betrekking heeft op ernstige blijvende ongeschiktheid. De vergoedingswijze zal het beste de werkelijke toekomstige schade gelet op de reële levensduur van het slachtoffer representeren. Dit wil zeggen dat het slachtoffer gevrijwaard zal blijven van onzekere elementen. De vergoeding zal niet uitgeput kunnen worden voordat het slachtoffer overleden is.

Een forfaitaire vergoeding, de toekenning van een forfaitair bedrag, is meer gepast wanneer er sprake is van geringe tot gematigde blijvende ongeschiktheid.

Morele schade

Voor morele schade wegens het verlies van een studiejaar heeft men een onderscheid ingevoerd tussen de lagere en middelbare school en hoger onderwijs. Volgens de indicatieve tabel van 2016 kon men voor een verloren studiejaar een vergoeding vragen van 3750 euro. De huidige indicatieve tabel heeft dit bedrag voor een verloren jaar van de lagere of middelbare school verlaagd tot 2500 euro. Voor een verloren jaar in het hoger onderwijs bedraagt de huidige vergoeding 3800 euro.

Kosten

Voor de verplaatsingskosten is de mogelijke vergoeding per kilometer gestegen naar 0,35 euro per kilometer, voor een auto. Voor andere voertuigen kan er een vergoeding van 0,24 euro per kilometer worden gevraagd.

Inzake de administratiekosten is men afgestapt van het vaste bedrag van 100 euro forfaitair maar heeft men een variabel bedrag dat tussen de 50,00 en 150,00 euro ligt ingevoerd. Het toegekende bedrag zal afhangen van de complexiteit van de zaak.

Zit je zelf nog met vragen in verband met de berekening van een specifieke vergoeding? Contacteer onze specialisten voor een antwoord op uw maat.


Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u