De nieuwe indicatieve tabel

 De nieuwe indicatieve tabel

Intussen is de nieuwe indicatieve tabel gepubliceerd. Deze draagt de naam ‘indicatieve tabel van 2020’ maar verscheen pas recentelijk in 2021. De indicatieve tabel is een lijst met forfaitaire vergoedingen die men in principe slechts als indicatie kan gebruiken om schade te begroten, maar de indicatieve tabel is echter niet bindend. Regelmatig moet deze worden geüpdatet zodat deze actueel blijft en de sociaaleconomische veranderingen en omstandigheden in rekening worden gebracht.

Grote veranderingen?

De nieuwe indicatieve tabel heeft echter geen grote veranderingen teweeg gebracht. Voor het overgrote deel blijft de indicatieve tabel van 2016 gewoon behouden. Er zijn echter wel een aantal dingen gewijzigd.

Vooreerst is de terminologie soms lichtjes gewijzigd. Zo staat in de indicatieve tabel van 2016 bijvoorbeeld ‘bewijsstukken’ en ‘ gebruiksderving van het voertuig’. In de nieuwe indicatieve tabel werden deze woorden gewijzigd in ‘stavende stukken’ en ‘ vergoeding wegens onbeschikbaarheid’. Of deze wijzigingen ook effectief een wijziging van de inhoud teweeg zullen brengen zal de toekomstige rechtspraak moeten uitwijzen. Deze wijzigingen kunnen in drie categorieën worden opgedeeld: veranderingen inzake de blijvende ongeschiktheid, veranderingen inzake morele schade en tenslotte veranderingen inzake de kosten.

Blijvende schade

De opstellers van de nieuwe indicatieve tabel hebben inzake de rente een toevoeging gedaan die betrekking heeft op ernstige blijvende ongeschiktheid. De vergoedingswijze zal het beste de werkelijke toekomstige schade gelet op de reële levensduur van het slachtoffer representeren. Dit wil zeggen dat het slachtoffer gevrijwaard zal blijven van onzekere elementen. De vergoeding zal niet uitgeput kunnen worden voordat het slachtoffer overleden is.

Een forfaitaire vergoeding, de toekenning van een forfaitair bedrag, is meer gepast wanneer er sprake is van geringe tot gematigde blijvende ongeschiktheid.

Morele schade

Voor morele schade wegens het verlies van een studiejaar heeft men een onderscheid ingevoerd tussen de lagere en middelbare school en hoger onderwijs. Volgens de indicatieve tabel van 2016 kon men voor een verloren studiejaar een vergoeding vragen van 3750 euro. De huidige indicatieve tabel heeft dit bedrag voor een verloren jaar van de lagere of middelbare school verlaagd tot 2500 euro. Voor een verloren jaar in het hoger onderwijs bedraagt de huidige vergoeding 3800 euro.

Kosten

Voor de verplaatsingskosten is de mogelijke vergoeding per kilometer gestegen naar 0,35 euro per kilometer, voor een auto. Voor andere voertuigen kan er een vergoeding van 0,24 euro per kilometer worden gevraagd.

Inzake de administratiekosten is men afgestapt van het vaste bedrag van 100 euro forfaitair maar heeft men een variabel bedrag dat tussen de 50,00 en 150,00 euro ligt ingevoerd. Het toegekende bedrag zal afhangen van de complexiteit van de zaak.

Zit je zelf nog met vragen in verband met de berekening van een specifieke vergoeding? Contacteer onze specialisten voor een antwoord op uw maat.


Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u