De nieuwe indicatieve tabel

 De nieuwe indicatieve tabel

Intussen is de nieuwe indicatieve tabel gepubliceerd. Deze draagt de naam ‘indicatieve tabel van 2020’ maar verscheen pas recentelijk in 2021. De indicatieve tabel is een lijst met forfaitaire vergoedingen die men in principe slechts als indicatie kan gebruiken om schade te begroten, maar de indicatieve tabel is echter niet bindend. Regelmatig moet deze worden geüpdatet zodat deze actueel blijft en de sociaaleconomische veranderingen en omstandigheden in rekening worden gebracht.

Grote veranderingen?

De nieuwe indicatieve tabel heeft echter geen grote veranderingen teweeg gebracht. Voor het overgrote deel blijft de indicatieve tabel van 2016 gewoon behouden. Er zijn echter wel een aantal dingen gewijzigd.

Vooreerst is de terminologie soms lichtjes gewijzigd. Zo staat in de indicatieve tabel van 2016 bijvoorbeeld ‘bewijsstukken’ en ‘ gebruiksderving van het voertuig’. In de nieuwe indicatieve tabel werden deze woorden gewijzigd in ‘stavende stukken’ en ‘ vergoeding wegens onbeschikbaarheid’. Of deze wijzigingen ook effectief een wijziging van de inhoud teweeg zullen brengen zal de toekomstige rechtspraak moeten uitwijzen. Deze wijzigingen kunnen in drie categorieën worden opgedeeld: veranderingen inzake de blijvende ongeschiktheid, veranderingen inzake morele schade en tenslotte veranderingen inzake de kosten.

Blijvende schade

De opstellers van de nieuwe indicatieve tabel hebben inzake de rente een toevoeging gedaan die betrekking heeft op ernstige blijvende ongeschiktheid. De vergoedingswijze zal het beste de werkelijke toekomstige schade gelet op de reële levensduur van het slachtoffer representeren. Dit wil zeggen dat het slachtoffer gevrijwaard zal blijven van onzekere elementen. De vergoeding zal niet uitgeput kunnen worden voordat het slachtoffer overleden is.

Een forfaitaire vergoeding, de toekenning van een forfaitair bedrag, is meer gepast wanneer er sprake is van geringe tot gematigde blijvende ongeschiktheid.

Morele schade

Voor morele schade wegens het verlies van een studiejaar heeft men een onderscheid ingevoerd tussen de lagere en middelbare school en hoger onderwijs. Volgens de indicatieve tabel van 2016 kon men voor een verloren studiejaar een vergoeding vragen van 3750 euro. De huidige indicatieve tabel heeft dit bedrag voor een verloren jaar van de lagere of middelbare school verlaagd tot 2500 euro. Voor een verloren jaar in het hoger onderwijs bedraagt de huidige vergoeding 3800 euro.

Kosten

Voor de verplaatsingskosten is de mogelijke vergoeding per kilometer gestegen naar 0,35 euro per kilometer, voor een auto. Voor andere voertuigen kan er een vergoeding van 0,24 euro per kilometer worden gevraagd.

Inzake de administratiekosten is men afgestapt van het vaste bedrag van 100 euro forfaitair maar heeft men een variabel bedrag dat tussen de 50,00 en 150,00 euro ligt ingevoerd. Het toegekende bedrag zal afhangen van de complexiteit van de zaak.

Zit je zelf nog met vragen in verband met de berekening van een specifieke vergoeding? Contacteer onze specialisten voor een antwoord op uw maat.


Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u