De nieuwe indicatieve tabel

 De nieuwe indicatieve tabel

Intussen is de nieuwe indicatieve tabel gepubliceerd. Deze draagt de naam ‘indicatieve tabel van 2020’ maar verscheen pas recentelijk in 2021. De indicatieve tabel is een lijst met forfaitaire vergoedingen die men in principe slechts als indicatie kan gebruiken om schade te begroten, maar de indicatieve tabel is echter niet bindend. Regelmatig moet deze worden geüpdatet zodat deze actueel blijft en de sociaaleconomische veranderingen en omstandigheden in rekening worden gebracht.

Grote veranderingen?

De nieuwe indicatieve tabel heeft echter geen grote veranderingen teweeg gebracht. Voor het overgrote deel blijft de indicatieve tabel van 2016 gewoon behouden. Er zijn echter wel een aantal dingen gewijzigd.

Vooreerst is de terminologie soms lichtjes gewijzigd. Zo staat in de indicatieve tabel van 2016 bijvoorbeeld ‘bewijsstukken’ en ‘ gebruiksderving van het voertuig’. In de nieuwe indicatieve tabel werden deze woorden gewijzigd in ‘stavende stukken’ en ‘ vergoeding wegens onbeschikbaarheid’. Of deze wijzigingen ook effectief een wijziging van de inhoud teweeg zullen brengen zal de toekomstige rechtspraak moeten uitwijzen. Deze wijzigingen kunnen in drie categorieën worden opgedeeld: veranderingen inzake de blijvende ongeschiktheid, veranderingen inzake morele schade en tenslotte veranderingen inzake de kosten.

Blijvende schade

De opstellers van de nieuwe indicatieve tabel hebben inzake de rente een toevoeging gedaan die betrekking heeft op ernstige blijvende ongeschiktheid. De vergoedingswijze zal het beste de werkelijke toekomstige schade gelet op de reële levensduur van het slachtoffer representeren. Dit wil zeggen dat het slachtoffer gevrijwaard zal blijven van onzekere elementen. De vergoeding zal niet uitgeput kunnen worden voordat het slachtoffer overleden is.

Een forfaitaire vergoeding, de toekenning van een forfaitair bedrag, is meer gepast wanneer er sprake is van geringe tot gematigde blijvende ongeschiktheid.

Morele schade

Voor morele schade wegens het verlies van een studiejaar heeft men een onderscheid ingevoerd tussen de lagere en middelbare school en hoger onderwijs. Volgens de indicatieve tabel van 2016 kon men voor een verloren studiejaar een vergoeding vragen van 3750 euro. De huidige indicatieve tabel heeft dit bedrag voor een verloren jaar van de lagere of middelbare school verlaagd tot 2500 euro. Voor een verloren jaar in het hoger onderwijs bedraagt de huidige vergoeding 3800 euro.

Kosten

Voor de verplaatsingskosten is de mogelijke vergoeding per kilometer gestegen naar 0,35 euro per kilometer, voor een auto. Voor andere voertuigen kan er een vergoeding van 0,24 euro per kilometer worden gevraagd.

Inzake de administratiekosten is men afgestapt van het vaste bedrag van 100 euro forfaitair maar heeft men een variabel bedrag dat tussen de 50,00 en 150,00 euro ligt ingevoerd. Het toegekende bedrag zal afhangen van de complexiteit van de zaak.

Zit je zelf nog met vragen in verband met de berekening van een specifieke vergoeding? Contacteer onze specialisten voor een antwoord op uw maat.


Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u