Contracten op maat

 Contracten op maat

Intolaw Advocaten biedt in het kader van haar bijzondere kennis in het ondernemingsrecht (contractenrecht, bouwrecht, debiteurenbeheer, …) onder meer volgende diensten aan:

1.Nalezing van uw overeenkomst tegen een forfaitaire kost

U heeft een (model)overeenkomst aangekocht via onze website en zelf aanpassingen aangebracht? 
U heeft geen (model)overeenkomst aangekocht maar wenst uw overeenkomst na te zien op haar juridische correctheid?
 
Wij helpen u graag verder en kunnen uw (model)overeenkomst aan een beperkte kostprijs (forfait) nalezen. 
 
In de forfaitaire prijs is inbegrepen:
 • controle identiteit van de partijen
 • nazicht van de aanvullingen en (waar nodig) wijzigingen aanbrengen
 • tegenstrijdigheden melden en adviseren
 • leesbaarheid nazien en verduidelijkingen aanbrengen
 • (oudere contracten) aanpassen aan recente regelgeving (en rechtspraak)
 • schadebeding(en) en bevoegdheid adviseren
Wij hanteren een forfaitaire kost afhankelijk van het type van overeenkomst: 50/75/100 euro (excl. BTW).
 
Contacteer Mr. Pieter Goetghebuer voor meer informatie.

2.Legal audit: Laat al uw overeenkomsten nalezen en juridisch valideren

Wat? 
De waarde van adequate juridische documenten kan nooit onderschat worden. Goede algemene voorwaarden, een overeenkomst op maat, juiste standaardcontracten, een performant (intern) debiteurenbeheer enz. kunnen veel problemen en latere betwistingen vermijden. 
 
In samenspraak met cliënt(e) wordt beslist welke juridische documenten en/of overeenkomsten moeten worden doorgelicht:
 • Sociaalrechtelijke documenten en overeenkomsten (arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, car policy enz.)
 • Andere documenten en overeenkomsten (uw standaard verkoopcontracten, distributiecontracten, verzekeringscontracten, leasingcontracten, enz.)   
 • Doorlichting van uw debiteurenbeheer (uw algemene voorwaarden, bestelbon, factuurvoorwaarden enz.)
 • Indien u uw facturen laat invorderen door Intolaw advocaten is in bepaalde gevallen de Legal audit kosteloos.
Resultaat en advies
De verschillende documenten/overeenkomsten worden vervolgens door IntoLaw advocaten aangepast. 
Na het beëindigen van de Legal audit stelt IntoLaw Advocaten u als cliënt(e) haar database van 50-tal relevante modelovereenkomsten kosteloos ter beschikking .
 
Wat kost dit?
De kostprijs is onder meer afhankelijk van de documenten/overeenkomsten dat u wenst te laten doorlichten. 
 
Contacteer Mr. Pieter Goetghebuer voor meer informatie.

3.Overeenkomst op maat of algemene voorwaarden op maat vanaf 150 euro (excl. BTW): 

U heeft de overeenkomst die u zoekt niet op onze website gevonden? 
U wenst op maat opgemaakte algemene voorwaarden voor uw onderneming?
 
Gelet op onze bijzondere ervaring binnen het contractenrecht kunnen wij werken aan volgende forfaitaire kostprijs:
overeenkomsten op maat op aan een maximale prijs van 250 euro (excl. BTW).
algemene voorwaarden op maat aan een maximale prijs van 150 euro (excl. BTW).
 
Contacteer Mr. Pieter Goetghebuer voor meer informatie.

4.Onbetaalde facturen ? Gespecialiseerde bijstand voor uw debiteurenbeheer: 

U heeft onbetaalde facturen en wenst een doorgedreven (juridische) bijstand in uw debiteurenbeheer?
U legt uw focus liever bij de kerntaken van uw onderneming? 
 
Intolaw Advocaten zorgt op professionele wijze voor de inning van uw openstaande facturen. Wij dragen zorg voor de inning van facturen voor kleine en grote bedrijven.
 
Onze dienstverlening focust zich op: 
 1. het innen van uw openstaande facturen zonder dat uw relatie met de klant in het gedrang komt
 2. nazicht en advies van uw (intern) debiteurenbeheer
 
De kostprijs is afhankelijk van het aantal dossier dat wij voor u invorderen:
 • 1 dossier aan de forfaitaire kostprijs van 50euro (excl. BTW). 
 • 5 dossiers aan de forfaitaire kostprijs van 150euro (excl. BTW), inclusief een revisie van uw algemene voorwaarden.
 • vanaf 20 dossiers ontvangt u een offerte op maat, krijgt u toegang tot onze 24/7 applicatie.
Contacteer Mr. Jeroen Vande Sijpe voor meer informatie.
 

Actueel

 Hoeveel kost een GAS-boete?

Maandag 26 September 2022

Hoeveel kost een GAS-boete?

Om de opgelopen achterstand binnen Justitie weg te werken en om efficiënter te werken, is onze overheid al enkele jaren op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het bestraffen van verkeersovertredingen. Hun zoektocht resulteerde in het in leven roepen van de bestuurlijke beteugeling. Dit wil zeggen dat gemeenten vanaf nu de keuze hebben om een verkeersovertreding strafrechtelijk of bestuursrechtelijk af te handelen. Wanneer er wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke afhandeling, kunnen gemeenten namelijk bepaalde overtredingen sanctioneren aan de hand van een GAS-boete.

Lees meer
 De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Vrijdag 26 Augustus 2022

De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Er wordt u een VIAS-cursus aangeboden omdat u een verkeersovertreding hebt begaan. U vraagt zich af wat zo’n cursus inhoudt en hoeveel tijd en geld dit u zal kosten. Sommige opleidingen zijn gratis. Deze opleidingen worden in een ander artikel besproken. Intolaw biedt u in dit artikel een overzicht van alle betalende cursussen van het VIAS-instituut:

Lees meer
 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
close menu 1u