Circulatieplan Gent: CD&V bezorgd over capaciteit R40

  Circulatieplan Gent: CD&V bezorgd over capaciteit R40

De Gentse oppositiepartij CD&V vreest dat de capaciteit van de Gentse binnenring (R40) onvoldoende is om de functie als verdeler van binnenstedelijk verkeer nog meer op te nemen. In het nieuwe circulatieplan, dat de binnenstad opdeelt in zes sectoren rond een verdubbeld voetgangersgebied, moet het verkeer dat van de ene naar een andere sector wil, over die binnenring.

"De R40 is nu al oververzadigd", zegt fractieleider Veli Yüksel (CD&V). "Als daar geen ingrepen gebeuren, gaan we chaos en stilstand creëren." Het stadsbestuur zegt dat er momenteel met bovenlokale mobiliteitspartners, zoals het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn, een "doorstromingsstudie" wordt uitgevoerd, om bijkomende capaciteit op kruispunten te onderzoeken. We hadden de resultaten van die studie al moeten hebben", reageert fractieleider Yüksel. "Los daarvan zijn er weinig mogelijkheden op korte termijn, ik lees in de plannen dat er infrastructureel, gezien de korte uitvoeringstermijn, niet veel ingrepen mogelijk zijn." Ook vreest Yüksel dat de druk op deelgemeenten zoals Ledeberg en Sint-Amandsberg groter wordt.

CD&V zegt verder ook niet gerustgesteld te zijn dat de opsplitsing van de binnenstad geen verhoging van het aantal autokilometers zal betekenen, omdat mensen via de R40 moeten omrijden om van het ene naar het andere punt te geraken. "Meer kilometers is nefast voor de luchtkwaliteit en leefbaarheid. Doordat men moet omrijden wordt het voor Gentenaars en bezoekers ook ongelooflijk complex."

Ook hekelt CD&V de complexe toegang tot het voetgangersgebied en merkt de partij tot slot op dat, door de uitbreiding van het voetgangersgebied, 129 (betalende) parkeerplaatsen verdwijnen. "Ik heb al herhaaldelijk gezegd dat het systematisch wegnemen van parkeerplaatsen een slechte zaak is, in het bijzonder voor tweeverdieners, jonge gezinnen en minder mobiele mensen."

N-VA, de grootste oppositiepartij in Gent, zal later haar bedenkingen uiten.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u