BMS : Contourmarkering voor álle vrachtwagens redt levens en bespaart kosten

 BMS : Contourmarkering voor álle vrachtwagens redt levens en bespaart kosten

Bijna 500 ongevallen minder en lagere maatschappelijke kostenPolitiek-maatschappelijk België wil het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Bij veel verkeersongevallen zijn vrachtwagens betrokken. Een invoering van retro-reflecterende contourmarkering op álle bestaande Europese vrachtwagens kan jaarlijks 68.000 ongevallen, 2.282 ernstige gewonden en 429 verkeersdoden voorkomen. Dit blijkt uit recent onderzoek door de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Ook de praktijk in Italië toont dit aan. Momenteel geldt deze verplichting alleen voor vrachtwagen en opleggers geregistreerd vóór juli 2011. 3M adviseert daarom een 'retrofit' voor alle bestaande vrachtwagens en opleggers. Voor meer veiligheid en minder ongevallen op de Belgische wegen.

Vrachtwagens & Verkeersongevallen in België: de cijfers

Elk jaar kent het Belgische verkeer nog altijd veel verkeersslachtoffers: 720 doden in 20131 . Vlaanderen en Wallonië hebben als doel voor 2020: maximaal 200 verkeersdoden. Uit cijfers blijkt dat er in 2011 116 doden vielen door een ongeval met één of meerdere vrachtauto's (bakwagens, trekkers, opleggers en aanhangers)2. Deze ongevallen veroorzaken 13% van alle verkeersdoden (Zie Tabel I, Bijlage). 35% van deze verkeersongevallen vindt 's nachts plaats.

Contourmarkering: betere zichtbaarheid, minder ongevallen

3M retro-reflecterende contourmarkering op vrachtwagens en opleggers zorgt voor een betere zichtbaarheid. Hierdoor kan de weggebruiker de snelheid van en afstand tot die vrachtwagens en opleggers sneller en beter inschatten. Dit verkleint de kans op ongevallen.

Niet verplicht, groter risico

Op basis van EU-richtlijn 2007/35/EG moeten vanaf 10 juli 2011 alle nieuw ingeschreven vrachtwagens (N2 vanaf 7,5 ton en alle N3) en opleggers (O3 en O4) voorzien zijn van retro-reflecterende contourmarkeringen. Voor vrachtwagens en opleggers ingeschreven vóór juli 2011 geldt die verplichting niet. In België zijn ruim 227.000 vrachtwagens en aanhangers van voor 2011 niet voorzien van contourmarkeringen. Deze voertuigen zijn slechter zichtbaar en vormen een groter risico op betrokkenheid bij een verkeersongeval.

Italië: retro-reflecterende contourmarkering zeer effectief

In drie EU-lidstaten - Italië, Roemenië en Slowakije - is retro-reflecterende contourmarkering voor bestaande voertuigen en aanhangwagens al wettelijk verplicht. Onderzoek in Italië door de Europese Commissie toonde de effectiviteit van deze maatregel aan: 36% minder ongevallen 's nachts. In andere EU-lidstaten bedroeg die daling slechts 18%.3 (Zie Tabel II, Bijlage). Gelijkwaardige onderzoeken tonen aan dat het percentage verkeersdoden, waarbij vrachtwagens een zijwaartse draai maken, op Belgische wegen vele malen hoger ligt (6,9%) dan in Italië (0,6%). (Zie Tabel III, Bijlage)

Onderzoek: grote impact bij markering álle Nederlandse vrachtwagens

In januari 2015 heeft de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid4 het effect van het aanbrengen van retro-reflecterende contourmarkering op bestaande vrachtwagens en aanhangers onderzocht. De uitkomst: per jaar kunnen in Europa 68.000 ongevallen, 2.282 ernstige gewonden en 429 verkeersdoden worden voorkomen.

Er is ook sociaaleconomisch voordeel. Als alle het oude vrachtwagenpark - geregistreerd voor 2011- ook voorzien zou worden van ECE104 retro-reflecterende contourmarkeringen5 , dan zou de kosten-batenverhouding tussen de 3 en 6 liggen. Concreet: een investering van € 267 tot maximum 500 miljoen in het oude wagenpark- geregistreerd voor 2011-, levert een voordeel op van € 1,541 miljard. Deze hoge kosten-batenverhouding duidt op een meer substantiële impact vergeleken met een analyse van 50 nieuwe veiligheidsmaatregelen voor voertuigen.6 Het effect is dus groot wat betreft maatschappelijke kosten.

Advies 3M: álle vrachtwagens en opleggers retro-reflecterende contourmarkering

België wil het aantal verkeersslachtoffers terugdringen naar maximaal 200 verkeersdoden. In lijn met dit doel en gezien de uitkomsten van het onderzoek en de praktijk in Italië adviseert 3M: EU-wetgeving, die het aanbrengen van retro-reflecterende contourmarkering op vrachtwagens en opleggers ingeschreven vóór juli 2011 verplicht. Deze concrete maatregel zal helpen om binnen België en heel Europa de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal verkeersongevallen te verminderen.

Meer 3M verkeersveiligheidsoplossingen

3M Verkeersveiligheid (Traffic Safety Systems) werkt continu aan het verbeteren van de veiligheid op de Nederlandse wegen. 3M biedt een uitgebreid assortiment verkeersveiligheidsproducten op het gebied van wegmarkering en contourmarkering. Informatie: 3M Verkoopbinnendienst, tel. 0032 2 722 51 54 of e-mail reflective.be@mmm.com of kijk op internet: www.3M.be/trafficsafety.

Over 3M

Bij 3M wordt wetenschap toegepast om het leven dagelijks te verbeteren. Met $ 32 miljard omzet, werken onze 90.000 medewerkers wereldwijd samen met klanten en met elkaar. Ontdek meer over de creatieve oplossingen van 3M op 3M.be en 3M.com/newsroom of 3Mbelgium op Facebook en Twitter.

(BELGAMEDIASUPPORT)


Bereken je boete

Actueel

 Rijden tijdens een rijverbod

Woensdag 18 Mei 2022

Rijden tijdens een rijverbod

Kreeg je een rijverbod, maar werd je toch betrapt op het rijden door de politie? Lees hier wat de mogelijke sancties zijn en of je een eventuele verzwaring van straf riskeert.

Lees meer
 Stilstaan op een overweg

Dinsdag 17 Mei 2022

Stilstaan op een overweg

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Lees meer
 "The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

"The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

Als Intolaw zijn we constant aan het zoeken hoe we kunnen verbeteren, leren en groeien. Het krijgen en geven van feedback is cruciaal in dit proces. Optimaliseer wat goed is en verbeter wat beter kan. Volledige transparantie! Dat is dan ook de reden geweest om twee jaar geleden een samenwerking met TrustPilot aan te gaan. Dat we vandaag de mijlpaal kunnen vieren van onze 1000ste review gaat dan ook niet ongemerkt voorbij. We zijn dan ook trots dat we het label “excellent” verdienen dankzij een score van 4,7 op 5.

Lees meer
close menu 1u