BMS : Contourmarkering voor álle vrachtwagens redt levens en bespaart kosten

 BMS : Contourmarkering voor álle vrachtwagens redt levens en bespaart kosten

Bijna 500 ongevallen minder en lagere maatschappelijke kostenPolitiek-maatschappelijk België wil het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Bij veel verkeersongevallen zijn vrachtwagens betrokken. Een invoering van retro-reflecterende contourmarkering op álle bestaande Europese vrachtwagens kan jaarlijks 68.000 ongevallen, 2.282 ernstige gewonden en 429 verkeersdoden voorkomen. Dit blijkt uit recent onderzoek door de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Ook de praktijk in Italië toont dit aan. Momenteel geldt deze verplichting alleen voor vrachtwagen en opleggers geregistreerd vóór juli 2011. 3M adviseert daarom een 'retrofit' voor alle bestaande vrachtwagens en opleggers. Voor meer veiligheid en minder ongevallen op de Belgische wegen.

Vrachtwagens & Verkeersongevallen in België: de cijfers

Elk jaar kent het Belgische verkeer nog altijd veel verkeersslachtoffers: 720 doden in 20131 . Vlaanderen en Wallonië hebben als doel voor 2020: maximaal 200 verkeersdoden. Uit cijfers blijkt dat er in 2011 116 doden vielen door een ongeval met één of meerdere vrachtauto's (bakwagens, trekkers, opleggers en aanhangers)2. Deze ongevallen veroorzaken 13% van alle verkeersdoden (Zie Tabel I, Bijlage). 35% van deze verkeersongevallen vindt 's nachts plaats.

Contourmarkering: betere zichtbaarheid, minder ongevallen

3M retro-reflecterende contourmarkering op vrachtwagens en opleggers zorgt voor een betere zichtbaarheid. Hierdoor kan de weggebruiker de snelheid van en afstand tot die vrachtwagens en opleggers sneller en beter inschatten. Dit verkleint de kans op ongevallen.

Niet verplicht, groter risico

Op basis van EU-richtlijn 2007/35/EG moeten vanaf 10 juli 2011 alle nieuw ingeschreven vrachtwagens (N2 vanaf 7,5 ton en alle N3) en opleggers (O3 en O4) voorzien zijn van retro-reflecterende contourmarkeringen. Voor vrachtwagens en opleggers ingeschreven vóór juli 2011 geldt die verplichting niet. In België zijn ruim 227.000 vrachtwagens en aanhangers van voor 2011 niet voorzien van contourmarkeringen. Deze voertuigen zijn slechter zichtbaar en vormen een groter risico op betrokkenheid bij een verkeersongeval.

Italië: retro-reflecterende contourmarkering zeer effectief

In drie EU-lidstaten - Italië, Roemenië en Slowakije - is retro-reflecterende contourmarkering voor bestaande voertuigen en aanhangwagens al wettelijk verplicht. Onderzoek in Italië door de Europese Commissie toonde de effectiviteit van deze maatregel aan: 36% minder ongevallen 's nachts. In andere EU-lidstaten bedroeg die daling slechts 18%.3 (Zie Tabel II, Bijlage). Gelijkwaardige onderzoeken tonen aan dat het percentage verkeersdoden, waarbij vrachtwagens een zijwaartse draai maken, op Belgische wegen vele malen hoger ligt (6,9%) dan in Italië (0,6%). (Zie Tabel III, Bijlage)

Onderzoek: grote impact bij markering álle Nederlandse vrachtwagens

In januari 2015 heeft de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid4 het effect van het aanbrengen van retro-reflecterende contourmarkering op bestaande vrachtwagens en aanhangers onderzocht. De uitkomst: per jaar kunnen in Europa 68.000 ongevallen, 2.282 ernstige gewonden en 429 verkeersdoden worden voorkomen.

Er is ook sociaaleconomisch voordeel. Als alle het oude vrachtwagenpark - geregistreerd voor 2011- ook voorzien zou worden van ECE104 retro-reflecterende contourmarkeringen5 , dan zou de kosten-batenverhouding tussen de 3 en 6 liggen. Concreet: een investering van € 267 tot maximum 500 miljoen in het oude wagenpark- geregistreerd voor 2011-, levert een voordeel op van € 1,541 miljard. Deze hoge kosten-batenverhouding duidt op een meer substantiële impact vergeleken met een analyse van 50 nieuwe veiligheidsmaatregelen voor voertuigen.6 Het effect is dus groot wat betreft maatschappelijke kosten.

Advies 3M: álle vrachtwagens en opleggers retro-reflecterende contourmarkering

België wil het aantal verkeersslachtoffers terugdringen naar maximaal 200 verkeersdoden. In lijn met dit doel en gezien de uitkomsten van het onderzoek en de praktijk in Italië adviseert 3M: EU-wetgeving, die het aanbrengen van retro-reflecterende contourmarkering op vrachtwagens en opleggers ingeschreven vóór juli 2011 verplicht. Deze concrete maatregel zal helpen om binnen België en heel Europa de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal verkeersongevallen te verminderen.

Meer 3M verkeersveiligheidsoplossingen

3M Verkeersveiligheid (Traffic Safety Systems) werkt continu aan het verbeteren van de veiligheid op de Nederlandse wegen. 3M biedt een uitgebreid assortiment verkeersveiligheidsproducten op het gebied van wegmarkering en contourmarkering. Informatie: 3M Verkoopbinnendienst, tel. 0032 2 722 51 54 of e-mail reflective.be@mmm.com of kijk op internet: www.3M.be/trafficsafety.

Over 3M

Bij 3M wordt wetenschap toegepast om het leven dagelijks te verbeteren. Met $ 32 miljard omzet, werken onze 90.000 medewerkers wereldwijd samen met klanten en met elkaar. Ontdek meer over de creatieve oplossingen van 3M op 3M.be en 3M.com/newsroom of 3Mbelgium op Facebook en Twitter.

(BELGAMEDIASUPPORT)


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u