Belgen stappen iets minder vaak in auto om naar het werk te gaan

  Belgen stappen iets minder vaak in auto om naar het werk te gaan

De auto is nog altijd met ruime voorsprong het populairste vervoermiddel om de afstand tussen de woonplaats en de werkplek te overbruggen, maar hij heeft tussen 2005 en 2014 licht marktaandeel verloren. Het openbaar vervoer en de fiets zitten in de lift. Dat blijkt woensdag uit een nieuw onderzoek van de federale overheidsdienst Mobiliteit naar de woon-werkverplaatsingen.

In heel België stapte in 2014 65,6 procent van de werknemers alleen (of met een gezinslid) in de auto om naar het werk te trekken. In 2005 was dat 66,8 procent. Als je carpoolen meerekent, daalde het autogebruik voor woon-werkverkeer met 5 procent tussen 2005 en 2014. Ook het motorrijden gaat er fors op achteruit (goed voor nog 1,2 procent van de woon-werkverplaatsingen).

Werknemers kiezen daarentegen vaker voor het openbaar vervoer of de fiets. "Het gebruik van de trein, metro, tram en bus samen is met 15,3 procent gestegen sinds 2005", stelt de FOD Mobiliteit. Meer dan een op de tien neemt nu de trein (10,9 procent, tegen 9,5 procent in 2005), terwijl metro, tram en bus gezamenlijk stijgen naar een aandeel van 6,9 procent. Het aandeel fietsers nam zelfs met een vijfde toe tot 9,5 procent.

Niet onverwacht zijn het de mensen die in Brussel werken, die de auto het vaakst aan de kant laten. Het gebruik van de auto voor het woon-werkverkeer (carpoolen meegerekend) daalde er van meer dan 47 procent in 2005 naar ongeveer 39 procent in 2014. Het openbaar vervoer is er goed voor meer dan de helft van de woon-werkverplaatsingen en ook fietsen en stappen zijn meer in trek.

De Walen spannen dan weer de kroon inzake autogebruik. Hun autogebruik bleef bovendien tussen 2004 en 2015 onveranderd op 85 procent voor woon-werkverkeer (inclusief carpoolen). In Vlaanderen daalde het autogebruik voor woon-werkverkeer in dezelfde periode van 74 procent naar 71 procent.

Een afname van het autogebruik betekent volgens de FOD Mobiliteit evenwel niet automatisch dat ook de files afnemen, aangezien in dezelfde periode ook het aantal werknemers toegenomen is. De factor die de wijze waarop mensen zich verplaatsen naar het werk het meest beïnvloed heeft, is de toegankelijkheid tot openbaar vervoer.

De FOD laat voorts ook weten dat het aantal maatregelen dat bedrijven en openbare instellingen nemen ter bevordering van een betere mobiliteit sinds 2005 voortdurend en duidelijk blijven stijgen is in de drie gewesten. "Deze maatregelen hebben een zeer positieve invloed op de mobiliteit", klinkt het.

Het rapport van de FOD Mobiliteit is gebaseerd op een enquête bij bijna 4.000 werkgevers, die meer dan 1,5 miljoen mensen tewerkstellen.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u