Alphaport volgt Huts deels in mobiliteitsproblematiek, niet over Saeftinghedok

 Alphaport volgt Huts deels in mobiliteitsproblematiek, niet over Saeftinghedok

Volgens Alfaport, de koepel van bedrijven in de Antwerpse haven, zijn er wel degelijk problemen te verwachten op de Linkerscheldeoever door een verwachte toevloed van containers met het toekomstige Saeftinghedok. Wel benadrukt de organisatie dat de ontsluiting nog wordt onderzocht. Ook het nut van het dok wordt niet in twijfel getrokken, zo zegt Alfaport in reactie op Fernand Huts, topman van de logistieke groep Katoen Natie.

Fernand Huts uitte zich woensdag in verschillende kranten als een erg felle tegenstander van het geplande, nog te graven Saeftinghedok. Dat dok is volgens Huts overbodig en zal op de linkeroever en omgeving voor een verkeersinfarct zorgen door een grote toevloed aan containers.

"Ik volg hem in zijn bezorgdheden rond mobiliteit, en er kan zeker een impact zijn", verklaart Alfaport-directeur Stephan Vanfraechem. "Maar dit wordt niet genegeerd maar bestudeerd, en wordt ook bekeken door de politiek. Zo moet er bijvoorbeeld na de goedkeuring door de Vlaamse regering (fase I), nog een project-MER (milieueffectenrapport, red.) worden opgemaakt, waarin mobiliteit net een element is." Vanfraechem ziet wel een noodzaak voor investeringen in ontsluitende maatregelen, zoals aan het wegencomplex in Beveren, in een westelijke ontsluiting en ook met de Oosterweelverbinding.

De voorzitter volgt Huts niet als het gaat over het nut van het Saeftinghedok. "Uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse die werd uitgevoerd, kan ik enkel concluderen dat fase I (een dok van voorlopig zo'n 1.200 meter lang, red.) een positief verhaal is. Dit project is een goede zaak", stelt Vanfraechem.

ANTWERPEN 08/07 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u