Alle flits- en parkeerboetes onwettig (volgens het Hof van Cassatie) !?

 Alle flits- en parkeerboetes onwettig (volgens het Hof van Cassatie) !?

Schending van de privacy

Het Hof van Cassatie (ons hoogste rechtscollege) heeft in 4 arresten geoordeeld dat de privacyregels worden geschonden wanneer men een verkeersboete geeft op basis van een nummerplaat zonder dat de bestuurder ook effectief geïdentificeerd is.

Deze zaken worden nu opnieuw voorgelegd aan een correctionele rechtbank die vermoedelijk zal oordelen dat de boetes onwettig zijn en dus worden kwijtgescholden.

Geen identificatie van de bestuurder = onwettige vaststelling

Het gevolg is nu dat alle boetes waarbij de bestuurder niet werd geïdentificeerd, kunnen worden aangevochten en een goede kans maken onwettig te worden verklaard. Enkel als de politie aan de eigenaar van het voertuig zélf zijn identiteitsgegevens opvraagt, is de boete wél zeker geldig.

Inmiddels is het wel al duidelijk dat de overheid niet zinnens is om boetes zelf automatisch kwijt te schelden. De politie heeft al laten weten dat ze gewoon blijven flitsen.

Vanuit politieke kant reageerde staatssecretaris De Backer als volgt:

“We hebben in België een uniek systeem. Het lijkt heel logisch dat de politie die databanken mag raadplegen, maar daar is een machtiging voor nodig. Die machtiging zal waarschijnlijk niet zijn aangevraagd. In de huidige regeling had die machtiging aangevraagd moeten worden. De politie en DIV hadden dat moeten doen.”

Wat nu?

Het alsnog aanvragen van een machtiging voor te kunnen flitsen zou maanden kunnen aanslepen. Het mag duidelijk zijn dat de Belgische overheid mogelijks met een zeer groot probleem zit.

Indien u meer wenst te weten of u uw boete kan betwisten kan u contact opnemen met ons kantoor.

Wij volgen de evolutie van de rechtspraak en de wetgeving nav deze arresten in ieder geval verder stipt op.


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u