Alle flits- en parkeerboetes onwettig (volgens het Hof van Cassatie) !?

 Alle flits- en parkeerboetes onwettig (volgens het Hof van Cassatie) !?

Schending van de privacy

Het Hof van Cassatie (ons hoogste rechtscollege) heeft in 4 arresten geoordeeld dat de privacyregels worden geschonden wanneer men een verkeersboete geeft op basis van een nummerplaat zonder dat de bestuurder ook effectief geïdentificeerd is.

Deze zaken worden nu opnieuw voorgelegd aan een correctionele rechtbank die vermoedelijk zal oordelen dat de boetes onwettig zijn en dus worden kwijtgescholden.

Geen identificatie van de bestuurder = onwettige vaststelling

Het gevolg is nu dat alle boetes waarbij de bestuurder niet werd geïdentificeerd, kunnen worden aangevochten en een goede kans maken onwettig te worden verklaard. Enkel als de politie aan de eigenaar van het voertuig zélf zijn identiteitsgegevens opvraagt, is de boete wél zeker geldig.

Inmiddels is het wel al duidelijk dat de overheid niet zinnens is om boetes zelf automatisch kwijt te schelden. De politie heeft al laten weten dat ze gewoon blijven flitsen.

Vanuit politieke kant reageerde staatssecretaris De Backer als volgt:

“We hebben in België een uniek systeem. Het lijkt heel logisch dat de politie die databanken mag raadplegen, maar daar is een machtiging voor nodig. Die machtiging zal waarschijnlijk niet zijn aangevraagd. In de huidige regeling had die machtiging aangevraagd moeten worden. De politie en DIV hadden dat moeten doen.”

Wat nu?

Het alsnog aanvragen van een machtiging voor te kunnen flitsen zou maanden kunnen aanslepen. Het mag duidelijk zijn dat de Belgische overheid mogelijks met een zeer groot probleem zit.

Indien u meer wenst te weten of u uw boete kan betwisten kan u contact opnemen met ons kantoor.

Wij volgen de evolutie van de rechtspraak en de wetgeving nav deze arresten in ieder geval verder stipt op.


Bereken je boete

Actueel

 Hoeveel kost een GAS-boete?

Maandag 26 September 2022

Hoeveel kost een GAS-boete?

Om de opgelopen achterstand binnen Justitie weg te werken en om efficiënter te werken, is onze overheid al enkele jaren op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het bestraffen van verkeersovertredingen. Hun zoektocht resulteerde in het in leven roepen van de bestuurlijke beteugeling. Dit wil zeggen dat gemeenten vanaf nu de keuze hebben om een verkeersovertreding strafrechtelijk of bestuursrechtelijk af te handelen. Wanneer er wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke afhandeling, kunnen gemeenten namelijk bepaalde overtredingen sanctioneren aan de hand van een GAS-boete.

Lees meer
 De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Vrijdag 26 Augustus 2022

De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Er wordt u een VIAS-cursus aangeboden omdat u een verkeersovertreding hebt begaan. U vraagt zich af wat zo’n cursus inhoudt en hoeveel tijd en geld dit u zal kosten. Sommige opleidingen zijn gratis. Deze opleidingen worden in een ander artikel besproken. Intolaw biedt u in dit artikel een overzicht van alle betalende cursussen van het VIAS-instituut:

Lees meer
 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
close menu 1u