Al dertigtal Vlaamse steden en gemeenten hebben fietsstraten

 Al dertigtal Vlaamse steden en gemeenten hebben fietsstraten

Al een dertigtal Vlaamse steden en gemeenten voerden het concept van fietsstraten in, plaatsen waar bestuurders van motorrijtigen fietsers niet mogen inhalen. Al verdubbelde het aantal lokale besturen dat op de kar sprong op één jaar tijd, toch blijft de groei traag.

In de zomer van 2011 voerde Gent in een deel van de Visserij de eerste fietsstraat van het land in. Bovenop het inhaalverbod voor gemotoriseerd verkeer, mogen fietsers ook de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Het begin en einde van een fietsstraat wordt met een blauw aanwijzingsbord (F111 en F113) aangekondigd en ook met een logo op het wegdek, vaak wordt het asfalt van fietsstraten rood geverfd .

Fietsstraten bestaan ondertussen in en dertigtal Vlaamse steden en gemeenten. Net omdat de beslissingskracht bij lokale besturen ligt, is het succesvol, zegt Fietsberaad Vlaanderen woensdag.

Fietsberaad, het kenniscentrum voor de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor het fietsbeleid, gaf dit jaar een workshop en publicatie uit over fietsstraten. "Hiermee wil Fietsberaad een beter zicht krijgen op de kennis en ervaringen rond de toepassing van fietsstraten. Voorts hopen we andere steden en gemeenten te helpen bij het maken van keuzes rond de aanleg en inrichting van een fietsstraat", klinkt het.

GENT 09/12 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u