Agentschap Natuur en Bos wil het Hallerbos permanent verkeersvrij maken

 Agentschap Natuur en Bos wil het Hallerbos permanent verkeersvrij maken

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gaat het 535 hectare grote Hallerbos, het grootste bos tussen de Zenne en het Zoniënwoud, volledig verkeersvrij maken. Momenteel is het bos enkel op zon- en feestdagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De andere dagen zijn de Vlasmarktdreef, de Eikendreef en de Lorkendreef toegankelijk voor auto's, bromfietsen en dergelijke. Deze wegen worden vooral tijdens de ochtend- en avondspits gebruikt door sluipverkeer.

Het gemotoriseerd verkeer doet volgens het ANB niet alleen afbreuk aan de waarde van het bos, maar doodt jaarlijks ook talrijke dieren bij aanrijdingen. Zo stierven er in 2014 drie reeën, verschillende vuursalamanders, padden, kikkers, hazelwormen, uilen, haviken, konijnen en kleine klaagdieren. Dit verkeer brengt ook gevaarlijke situaties mee voor de bezoekers aan het bos, die vooral in deze tijd van het jaar in groten getale de jaarlijkse hyacintenpracht komen bewonderen. Het autovrij maken zal ook de lawaaioverlast verminderen net zoals de uitlaatgassen, sluikstorten en de lichthinder als het donker is.

In een eerste fase worden vanaf 1 juli 2015 de Vlasmarktdreef en Eikendreef afgesloten tussen het kruispunt Achtdreven en het kruispunt met de Hallerbosstraat. De exacte timing voor de volledige afsluiting - hiervoor moet ook nog de Lorkendreef worden afgesloten - is nog niet gekend. Hiertoe moet er eerst nog een aangepaste parking worden aangelegd langs het Kapittel. Voor deze omgeving wordt op dit ogenblik een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt. De volledige afsluiting zal wellicht in de loop van 2016 een feit zijn.

HALLE 29/04 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u