Agentschap Natuur en Bos wil het Hallerbos permanent verkeersvrij maken

 Agentschap Natuur en Bos wil het Hallerbos permanent verkeersvrij maken

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gaat het 535 hectare grote Hallerbos, het grootste bos tussen de Zenne en het Zoniënwoud, volledig verkeersvrij maken. Momenteel is het bos enkel op zon- en feestdagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De andere dagen zijn de Vlasmarktdreef, de Eikendreef en de Lorkendreef toegankelijk voor auto's, bromfietsen en dergelijke. Deze wegen worden vooral tijdens de ochtend- en avondspits gebruikt door sluipverkeer.

Het gemotoriseerd verkeer doet volgens het ANB niet alleen afbreuk aan de waarde van het bos, maar doodt jaarlijks ook talrijke dieren bij aanrijdingen. Zo stierven er in 2014 drie reeën, verschillende vuursalamanders, padden, kikkers, hazelwormen, uilen, haviken, konijnen en kleine klaagdieren. Dit verkeer brengt ook gevaarlijke situaties mee voor de bezoekers aan het bos, die vooral in deze tijd van het jaar in groten getale de jaarlijkse hyacintenpracht komen bewonderen. Het autovrij maken zal ook de lawaaioverlast verminderen net zoals de uitlaatgassen, sluikstorten en de lichthinder als het donker is.

In een eerste fase worden vanaf 1 juli 2015 de Vlasmarktdreef en Eikendreef afgesloten tussen het kruispunt Achtdreven en het kruispunt met de Hallerbosstraat. De exacte timing voor de volledige afsluiting - hiervoor moet ook nog de Lorkendreef worden afgesloten - is nog niet gekend. Hiertoe moet er eerst nog een aangepaste parking worden aangelegd langs het Kapittel. Voor deze omgeving wordt op dit ogenblik een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt. De volledige afsluiting zal wellicht in de loop van 2016 een feit zijn.

HALLE 29/04 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u