Agentschap Natuur en Bos wil het Hallerbos permanent verkeersvrij maken

 Agentschap Natuur en Bos wil het Hallerbos permanent verkeersvrij maken

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gaat het 535 hectare grote Hallerbos, het grootste bos tussen de Zenne en het Zoniënwoud, volledig verkeersvrij maken. Momenteel is het bos enkel op zon- en feestdagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De andere dagen zijn de Vlasmarktdreef, de Eikendreef en de Lorkendreef toegankelijk voor auto's, bromfietsen en dergelijke. Deze wegen worden vooral tijdens de ochtend- en avondspits gebruikt door sluipverkeer.

Het gemotoriseerd verkeer doet volgens het ANB niet alleen afbreuk aan de waarde van het bos, maar doodt jaarlijks ook talrijke dieren bij aanrijdingen. Zo stierven er in 2014 drie reeën, verschillende vuursalamanders, padden, kikkers, hazelwormen, uilen, haviken, konijnen en kleine klaagdieren. Dit verkeer brengt ook gevaarlijke situaties mee voor de bezoekers aan het bos, die vooral in deze tijd van het jaar in groten getale de jaarlijkse hyacintenpracht komen bewonderen. Het autovrij maken zal ook de lawaaioverlast verminderen net zoals de uitlaatgassen, sluikstorten en de lichthinder als het donker is.

In een eerste fase worden vanaf 1 juli 2015 de Vlasmarktdreef en Eikendreef afgesloten tussen het kruispunt Achtdreven en het kruispunt met de Hallerbosstraat. De exacte timing voor de volledige afsluiting - hiervoor moet ook nog de Lorkendreef worden afgesloten - is nog niet gekend. Hiertoe moet er eerst nog een aangepaste parking worden aangelegd langs het Kapittel. Voor deze omgeving wordt op dit ogenblik een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt. De volledige afsluiting zal wellicht in de loop van 2016 een feit zijn.

HALLE 29/04 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Dinsdag 27 Juli 2021

Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Was het verkeerslicht nog oranje of net niet? Een kwestie van een seconde, maar wel met hele andere gevolgen! In dit artikel bekijken we hoe dit gecontroleerd wordt, wat de rol is van de plaats waar je door het rood licht rijdt en uiteraard hoe hoog de boete is in België!

Lees meer
 Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

Vrijdag 16 Juli 2021

Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

In de wet wordt bepaald dat bij snelheidsovertredingen over een bepaalde grens er verplicht een rijverbod dient te worden uitgesproken. Daardoor zullen deze overtredingen ook steeds gedagvaard worden voor de Politierechtbank en is een gewone geldboete niet mogelijk. De rechtbank kan niet afwijken van de verplichting om een rijverbod op te leggen, behoudens uitdrukkelijke motivering. De praktijk leert ons echter dat de rechtbank zelden tot nooit gebruik maakt van deze uitzondering.

Lees meer
 Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Maandag 12 Juli 2021

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Een van de eerste stappen na een verkeersongeluk is het bepalen wie er nu in fout was. Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is dat vaak niet. Dit leidt regelmatig tot ellenlange discussies tussen de betrokken partijen en hun verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel lichten we het Europese Aanrijdingsformulier toe en bespreken we wat je best kan doen in het geval van onenigheid.

Lees meer
close menu