Correctionele rechtbank

De correctionele rechtbank behandelt een uitgebreide waaier aan misdrijven zoals bijvoorbeeld diefstal, slagen en verwondingen, oplichting enzovoort. Vooraleer een zaak voor de correctionele rechtbank verschijnt, dient het onderzoek te worden afgerond. Er zijn twee soorten onderzoeken.

In de eerste plaats is er het opsporingsonderzoek. Tijdens dit onderzoek, dat geheim blijft, wordt er gezocht naar bewijzen voor het al dan niet gepleegde misdrijf. Op het einde van het opsporingsonderzoek kan het Openbaar Ministerie overgaan tot

  • Seponeren van de zaak; er werden geen/onvoldoende bewijzen gevonden
  • Bemiddeling tussen dader en slachtoffer; er wordt een compromis tot vergoeding van de geleden schade gezocht.
  • Minnelijke schikking; de verdachte krijgt van het Openbaar Ministerie een voorstel tot betaling van een bepaald bedrag om zo de strafvordering te laten vallen.
  • Dagvaarding; het Openbaar Ministerie gaat over tot vervolging van de verdachte en er wordt een proces gevoerd voor de rechtbank.

Daarnaast is er het gerechtelijk onderzoek. Dit onderzoek ligt in handen van de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter heeft vanuit zijn functie de mogelijkheid om een aantal methodes te gebruiken die niet ingezet kunnen worden tijdens het opsporingsonderzoek. Wanneer het gerechtelijk onderzoek is afgerond, zal de Raadkamer moeten oordelen of het dossier al dan niet wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

De correctionele rechtbank zal zich vervolgens uitspreken over de schuld of onschuld van de beklaagde, evenals de strafmaat. 

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies
Eugenie Van Der Meersch

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u