Nieuws

19 jan 2015

Federale overheid beschikt over vier elektrische voertuigen

Het totale aantal elektrische wagens in het verkeer in ons land gaat er tot nog toe slechts met mondjesmaat op vooruit. In de loop van 2012 (cijfer vanaf 1 mei) werden er 939 elektrische wagens ingeschreven en in 2013 liep dat aantal terug tot 899. In de loop van 2014 (cijfer tot en met 15 december) werden er 1.626 ingeschreven

16 jan 2015

Galant bereidt wetgevend kader voor testen met zelfrijdende wagens voor

 "Ik wil dat België de weg naar een nieuwe en geïntegreerde mobiliteit inslaat", aldus Galant. "Mijn doelstelling voor de komende Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid wordt het opzetten van een dubbele sokkel van waaruit een nationaal mobiliteitsplan en een nationaal intelligent transportsysteemplan kunnen worden uitgebouwd."

16 jan 2015

Groene golf op bijna 70 plaatsen in Vlaanderen

De provincie Antwerpen telt 24 locaties met een groene golf, West-Vlaanderen 14, Limburg 13, Oost-Vlaanderen 10 (waaronder Gent met 22 gecoördineerde kruispunten) en Vlaams-Brabant 8.

Bij de bespreking van zijn beleidsnota in november 2014 noemde N-VA-minister Ben Weyts de groene golf echter wat "voorbijgestreefd". "Ik wil de groene golf nieuw leven inblazen, maar ook verder gaan. Het systeem is eigenlijk voorbijgestreefd, omdat het uitgaat van een constante snelheid", klonk het toen.

15 jan 2015

Douane en politie controleren eerste keer samen met nummerplaatscanner

De samenwerking is enigszins een noodzaak, want op dit moment bezit de federale politie geen enkele mobiele ANPR-camera. De douane heeft al 21 nummerplaatscanners en die zijn inmiddels al een jaar operationeel.

15 jan 2015

Auto twee jaar lang zoek na vergeten parkeerplaats

Achteraf kon ze zich maar niet herinneren waar ze haar wagen had achtergelaten. Ook de politie slaagde er niet in het voertuig op te sporen.

Pas begin deze week werd in het stadsdeel Biebrich een personenwagen opgemerkt, die zonder nummerplaten op de parking van een supermarkt stond. Het ging om het vermiste voertuig.Teruggeven kon niet meer, de eigenares was volgens de politie inmiddels overleden. 

15 jan 2015

Pendelaars naar Brussel steeds langer onderweg

"Deze situatie heeft grote gevolgen voor de economische aantrekkelijkheid van Brussel: twee op de drie bedrijven hebben moeite om personeel te vinden of te behouden en zes op de tien zijn van mening dat dit hen ertoe kan aanzetten om de hoofdstad te verlaten", aldus Agoria.

 De werkgeversfederatie roept de overheid op om "eindelijk" maatregelen te nemen, met name inzetten op een versterking van het openbaar vervoer, intelligent verkeersmanagement, intergewestelijke samenwerking en bereikbaarheid van de industriezones.

15 jan 2015

Nooit eerder zoveel auto's teruggeroepen als in 2014

Het CAM analyseert sinds 2005 de recalls door de autoconstructeurs. Als referentie dient de VS, omdat daar de voorwaarden voor terugroepacties zeer streng zijn en het risico op rechtszaken er hoger ligt.

15 jan 2015

Raadkamer Antwerpen - Doodrijder Turnhoutsebaan mag op borg vrij komen

Een 54-jarige vrouw reed op 13 oktober 2014 met haar fiets over de Turnhoutsebaan. Ze wilde linksaf de Langstraat indraaien, maar werd daarbij aangereden door een bromfietser, die haar wilde inhalen. Beiden vielen op de grond. De bestuurder van de bromfiets krabbelde zonder veel erg weer overeind, maar de fietsster bleef bewusteloos liggen. Ze werd in allerijl naar het ziekenhuis gevoerd, waar een schedelbreuk en hersentrauma werden vastgesteld. Ze stierf een tiental dagen later aan haar verwondingen.

15 jan 2015

Autosalon - Belg stelt onderhoud van zijn wagen steeds vaker uit (Federauto)

De naverkoop in de sector bleef de afgelopen zes maanden volgens Federauto "ondermaats", wat ook resulteerde in een bijkomende stijging van het aantal dagen economische werkloosheid in de ateliers.

Het ondernemingsvertrouwen lag bij de autoprofessionals in de tweede helft van 2014 niet hoog, maar de globale sector verwacht toch dat het komende autosalon van Brussel, dat vrijdag van start gaat voor het grote publiek, een duw in de rug zal geven voor de autohandel in 2015, "die sowieso kampt met een structureel rentabiliteitsprobleem".

13 jan 2015

Kettingbotsing Zonnebeke - 74 bestuurders gedagvaard na kettingbotsing

De bestuurders zijn uitgenodigd voor een speciale inleidende zitting op 14 april op de politierechtbank van Ieper. De inbreuken zijn: het voeren van onaangepaste snelheid, onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke doodslag.

Op 3 december 2013 waren er ter hoogte van Zonnebeke drie kettingbotsingen waar ruim 130 voertuigen bij betrokken raakten. Twee mensen lieten daarbij het leven. De oorzaak was de plotse dicht mist die over de autostrade hing. Het provinciale rampenplan was toen een tijdlang van kracht. 

Pagina's