Wie zijn wij?

Welkom op de website van IntoLaw advocaten, een modern en innovatief advocatenkantoor opgericht in 2010. Innovatief omdat haar oprichters de noodzaak vaststelden om een adequate en snelle dienstverlening te bieden. Modern omdat het kantoor gebruik maakt van de laatste technieken om op een efficiënte manier, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, haar cliënteel te kunnen bijstaan.

Intolaw advocaten staat voor Innovatie, Toegankelijk en Online. Op die manier willen we inspelen op de noden en verwachtingen van ons cliënteel.

IntoLaw advocaten werd opgericht door Mr. Pieter GOETGHEBUER en Mr. Jeroen VANDE SIJPE en bestaat ondertussen uit een team van 11 interne advocaten, 5 gespecialiseerde medewerkers, 5 administratieve bedienden en meer dan 40 externe advocaten verspreid over het hele land.

Pieter Goetghebuer - Advocaat-vennoot        

Jeroen vande sijpe - Advocaat-vennoot

Annelies Leemans - Advocaat-medewerker

Céline De Rouck - Advocaat-medewerker

Marion Vilain - Advocaat-medewerker

Stephanie Madou - Advocaat-medewerker

Céline De Pauw - Advocaat-medewerker

Jasmijn Dobbeleers - Advocaat-medewerker

Eugénie Van Der Meersch- Advocaat-medewerker

Nicolas De Mulder - Advocaat-medewerker

Ariane De Witte - Chief of operations

Virginie De Ghellinck - Office manager

Ine De Scheemaecker - Management assistant

Ellen Vertonghen - Management assistant

Daphne Verstocken - Management assistant

Aylin Akbayir - Management assistant

Camillia Helley Chouaibi - Management assistant

Kristel Hannecart - Paralegal

Lieselot Heiden - Paralegal

Benjamin Baetens - Paralegal

Aurélie De Beul - Paralegal

 

Ambrinne Zamour Ifar - Paralegal

  Germain Nicolas - Paralegal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze kantoorcoördinaten:

Tel: 0032 (0)9 265 00 65
Fax: 0032 (0)9 265 00 66
E-mail: info@intolaw.be

BVBA IntoLaw advocaten
Begijnhoflaan 408
B – 9000 Gent

Kantoor te Brussel
Sinter-Goedelevoorplein 5
B -1000 Brussel

Kantoor te Luik
Place des Guillemins 2
​B -4000 Luik

Intolaw Advocaten is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0833.751.226 (RPR Gent). De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent, te Brussel en te Luik.

De beroepscode en gedragscode voor advocaten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Orde van de Vlaamse balies zie: www.advocaat.be

Intolaw Advocaten heeft via de Orde van Advocaten Balie Gent een beroepsaansprakelijkheids-verzekering onderschreven bij Vanbreda Risk & Benefits (adres: Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen) ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van Intolaw Advocaten, haar vennoten, medewerkers of stagiairs gebonden aan Intolaw Advocaten. De aansprakelijkheid zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een ereloonstaat van een advocaat bevat drie elementen: het honorarium of ereloon, de kosten van de advocaat en de gerechtskosten.

ERELOON

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.

Het ereloon wordt berekend op grond van de gepresteerde uren of aanrekenbare uren waarin wordt begrepen: consultaties, opstellen van conclusies , verlenen van advies, studie van dossier, opzoekingen, bezoeken, expertises, pleidooien, etc.

Ons vast ereloontarief bedraagt € 125,00 tot € 200,00 per uur (excl. BTW). Voor de bepaling van dit uurtarief wordt rekening gehouden met het belang en de aard van de zaak, de ervaring van de advocaat en de draagkracht van de cliënt.

Ons kantoor bespreekt de kostprijs vooraf met de cliënt. Indien mogelijk, wordt een schatting van de kostprijs meegedeeld en wordt u ingelicht over de financiële gevolgen van de behandeling van de zaak.

In dossiers VERKEERSRECHT draagt de rechtsbijstandsverzekeraar normaliter onze kosten en erelonen. Wanneer de cliënt geen rechtsbijstand geniet, wordt voorafgaand een vast bedrag overeengekomen. De gekozen berekeningswijze en gehanteerde prijzen worden samen met de cliënt vastgesteld.

Voor de aanvang van en tijdens de opdracht kan u worden uitgenodigd tot storting van voorschotten op de eindafrekening, de zogenaamde provisiestaten. Zo sluit het kantoor de financiële verrassing voor haar cliënteel uit. Voorschotten zullen, in overeenstemming met randnummer 93 van de circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. nr. 0124.411) d.d. 20 november 2013, ten belope van 50 % geacht worden te zien op kosten die buiten de maatstaf van heffing van BTW doorbelast mogen worden.

In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. Er zal een regularisatie plaatsvinden (in plus of in min) van de btw op de voorgeschoten kosten, conform het bepaald in randnummer 93, lid 2, van de hierboven genoemde circulaire van 20 november 2013.

Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de advocaat aan de cliënt vragen om een provisie te storten in de zin van onderdeel 10 van de administratieve beslissing E.T. 125.682/3 d.d. 18 april 2014 van de btw-administratie. Mits aan de vier daarin opgesomde voorwaarden is voldaan, zal op dergelijke provisie geen btw aangerekend worden tot zo lang en in de mate dat de provisie niet aangewend wordt door de advocaat om er zijn staat van ereloon en kosten geheel of gedeeltelijk mee te voldoen.

KANTOORKOSTEN

Ons kantoor wendt een eenmalige dossierkost van € 60,00 (excl. BTW) aan, waarna het volgende tarieven per eenheid (en excl. BTW) toepast:

Fotokopie € 0,25

E-mail € 4,50

Fax € 0,50

Dactylografie per pagina  € 10,00

Verplaatsing  per km € 0,50

Griffiebon € 1,00

GERECHTSKOSTEN

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Zij worden aan de cliënt doorgerekend, zoals aan het kantoor gefactureerd. Doorgerekende kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.


Volg INTOLAW via Linkedin