Minnelijke regeling met tegenpartij

Poging tot regeling

Vaak zal de verzekeraar het heft in handen nemen en met de verzekeraar van de tegenpartij samen tot een regeling (trachten te) komen.In de meeste gevallen zullen de verzekeringsmaatschappijen onderling tot de beslissing komen wie aansprakelijk is voor het ongeval en welke schade er moet worden vergoed. De beslissingen en standpunten van verzekeringsmaatschappijen zijn niet altijd (juridisch) correct.
  • Is u wel (als enige) aansprakelijk voor het ongeval?
  • Wordt u wel volledig vergoed door (de verzekeraar van) de tegenpartij?
  • Zal uw bonus-malus wijzigen?
  • Bestaat de kans dat wanneer u akkoord gaat met uw aansprakelijkheid, de verzekeraar de uitgekeerde bedragen van u zal (terug)vorderen?

U bent (gedeeltelijk) aansprakelijk ?!

Een eerste situatie is dat uw verzekeraar u (gedeeltelijk) aansprakelijk acht en u hier niet mee akkoord kan gaan. In dit geval kan u beroep doen op de objectiviteitsclausule dat voorzien is in elke rechtsbijstandverzekering. De “objectiviteitsclausule” is een verplichte bepaling in iedere rechtsbijstandsverzekering welke is bedoeld om u te beschermen wanneer u niet akkoord gaat met de richting die uw rechtsbijstandverzekeraar inslaat voor de recuperatie van uw schadevergoeding of voor de verdediging van uw belangen. Ze komt erop neer dat u in dat geval het recht hebt het advies in te winnen van een advocaat, zodra uw verzekeraar uw standpunt niet deelt en/of u een tweede advies wenst te bekomen.

U krijgt (geen) aanvaardbaar voorstel tot regeling van de schade ?!

Een tweede mogelijkheid is dat uw verzekeraar een voorstel tot vergoeding doet en u wenst na te gaan of u dit een aanvaardbaar voorstel betreft. Ook hier kan u laten nagaan door een advocaat verkeersrecht of het voorstel van de verzekeraar correct is. Wij werken met een software module die u zeer snel en accuraat kan nagaan of uw voorstel tot regeling correct is. 

Wenst u meer informatie omtrent uw rechten na een verkeersongeval?

 

Ons kantoor is gespecialiseerd in het verkeersrecht en behandelt zaken over volledig België. Wij geloven in het verlenen van een vrijblijvend en eerste gratis advies zodat u weet wat uw rechten en mogelijkheden zijn.
U kan aan ons een volledig vrijblijvend  eerste GRATIS ADVIES  vragen via onderstaand formulier. U kan ook steeds een bericht met uw vraag sturen via whats app op het nummer 0499/81.72.82 of bellen naar 09/265.00.65.