Rijden tijdens een rijverbod

1. Niet inleveren rijbewijs na rijverbod (art. 49/1 Wegverkeerswet)

Indien u werd veroordeeld tot een rijverbod zal u het rijverbod ter kennis worden gebracht.
U beschikt dan over 4 werkdagen om het rijbewijs in te leveren op de griffie van de rechtbank die de straf heeft uitgesproken. 


Als u het rijbewijs niet (tijdig) binnenbrengt, dan riskeert u:

 • geldboete van 200 euro tot 2000 euro (x opdeciemen, zijnde x 8 )
 • rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar


Verzachtende omstandigheden?

In geval van verzachtende omstandigheden kan de geldboete verminderd worden, zonder dat ze minder dan 1 euro mag bedragen. 


Herhaling binnen drie jaar

De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gedaan.


2. Rijden tijdens de periode van onmiddellijke intrekking (art. 30 § 3 en 4 Wegverkeerswet)

Bij verschillende verkeersovertredingen is de mogelijkheid voorzien om uw rijbewijs onmiddelijk in te trekken.

Onmiddellijke intrekking en afgifte van het rijbewijs (art. 55 Wegverkeerswet)

 • Bij een onmiddellijke intrekking mag u geen motorvoertuigen besturen tot u uw rijbewijs terug hebt.
 • Het openbaar ministerie beveelt de politie of ze uw rijbewijs onmiddellijk mogen intrekken of niet.
 • Als uw rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken, wordt u geacht het vrijwillig af te geven aan de politie. Doet u dit niet, dan kan het openbaar ministerie bevelen het in beslag te nemen.


Uitbreiding toepassing onmiddellijke intrekking

Artikel 15 van de Wegverkeerswet zorgt voor een uitbreiding van artikel 55. Daardoor kan het rijbewijs ook ingetrokken worden in volgende gevallen:  

 • bij onmogelijkheid tot ademtest en -analyse
 • als er duidelijke tekenen van dronkenschap zijn
 • als de voorwaarden van het alcoholslot overtreden worden


Wie toch rijdt na onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, riskeert:

 • een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar
 • en/of een geldboete van 1600 euro tot 16000 euro
 • en een rijverbod van ten minste 3 maanden en maximaal levenslang


Herhaling binnen het jaar

De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen het jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.


3. Een ongeval zonder rijbewijs veroorzaken

Wie zonder rijbewijs een ongeval veroorzaakt riskeert ook een gevangenisstraf, een fikse geldboete en een lang rijverbod. Bovendien zal u aansprakelijk worden gesteld voor de kosten als u een ongeval veroorzaakt zonder een geldig rijbewijs. Vroeger was het onduidelijk of verzekeringsmaatschappijen in dat geval voor de kosten moesten opdraaien of niet. Vandaag de dag is de wetgeving duidelijk: als u zonder geldig rijbewijs een ongeval veroorzaakt, kan de verzekeraar de kosten op u verhalen. 


Nog vragen?

Hebt u een concrete vraag over een verkeersprobleem of veroorzaakte u een ongeval zonder geldig rijbewijs? Aarzel zeker niet om de IntoLaw-experts om raad te vragen via mail of chat. U kan ons ook steeds bellen op het nummer 09/265.00.62 of een bericht sturen op WhatsApp op het nummer 0499/81.72.82.

 

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.