Uw rechten bij een verhoor

Uw rechten voor het aanvang van het verhoor?

1. Beknopte mededeling van de feiten

U hebt het recht beknopt informatie te krijgen over de feiten waarover u zal worden verhoord.

2. Zwijgrecht

 • U bent nooit verplicht uzelf te beschuldigen
 • Nadat u uw identiteit hebt bekend gemaakt, hebt u de keuze om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen.

3. Recht op een vertrouwelijk overleg met advocaat

A. Wanneer?
 • U hebt recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat voor het eerste verhoor
 • Wanneer de feiten waarover u verhoord wordt strafbaar zijn met 1 jaar gevangenisstraf of meer
Uitzondering
Bij verkeersfeiten hebt u dit recht niet!
 
B. Welke advocaat?
 • U mag een advocaat naar keuze raadplegen
 • Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kan u een beroep doen op een advocaat via het systeem van de juridische rechtsbijstand die geheel of gedeeltelijk kosteloos is. U kan het formulier met deze voorwaarden opvragen. De aanstelling van een advocaat vraagt u dan bij het bureau van juridische bijstand van de balie.

C. Wijze waarop het vertrouwelijk overleg kan verlopen?

 • U kan éénmalig vragen om het verhoor uit te stellen op een later(e) datum/uur om uw advocaat te raadplegen.
 • U kan kiezen om een telefonisch onderhoud te hebben met uw advocaat, waarna het verhoor kan aanvatten.
 • U kan wachten op de komst van uw advocaat op het politiekantoor.

D. Afstand van dit recht?

 • U bent niet verplicht om een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat
 • U kan hiervan vrijwillig en weloverwogen afstand doen indien u: 

          1. meerderjarig bent

          2. hiervoor een document ondertekend en gedateerd hebt

4. Verhoor op uitnodiging

U kan ook een schriftelijke uitnodiging ontvangen om u aan te bieden voor het eerste verhoor. Indien u een schriftelijke uitnodiging hebt ontvangen waarin de rechten vermeld onder de nummers 1,2 en 3 worden opgesomd en waarin staat dat u geacht wordt een advocaat te hebben geraadpleegd voor u zich aanmeldt voor het eerste verhoor kan u geen uitstel meer krijgen omdat u al eerder een advocaat kon raadplegen.

Welke rechten hebt u tijdens het verhoor?

1. Bij de aanvang van het verhoor

Het verhoor zelf begint met een aantal mededelingen. Buiten de herhaling van de beknopte mededeling van de feiten en het zwijgrecht, wordt u meegedeeld dat:
 • U kan vragen dat alle gestelde vragen en alle gegeven antwoorden worden genoteerd in de gebruikelijke bewoordingen.
 • U kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen.
 • Uw verklaringen als bewijs in rechte kunnen dienen.

2. Gebruik van documenten tijdens het verhoor

Bij een ondervraging kan u gebruik maken van documenten die u in uw bezit hebt, zonder dat daarvoor het verhoor kan worden uitgesteld.
U mag, tijdens of na het verhoor, eisen dat deze stukken bij het proces-verbaal van het verhoor worden gevoegd of ter griffie worden neergelegd.

3. Op het einde van het verhoor

Op het einde van het verhoor krijgt u de tekst van het verhoor te lezen. U kan ook vragen dat het u wordt voorgelezen.
Er zal u gevraagd worden of u iets aan uw verklaringen wil verbeteren of toevoegen.

4. Hulp van een tolk

 • Indien u zich in een andere taal dan die van de procedure wenst uit te drukken, roept de politie een beëdigde tolk op om u bij te staan tijdens het verhoor. Dit is kosteloos.
 • Indien de ondervrager uw taal beheerst, kan hij uw verklaringen noteren in uw eigen taal.

Nog vragen?

Heeft u na het surfen door onze website nog vragen of wenst u concrete informatie te ontvangen, aarzel dan niet om ons contactformulier in te vullen en wij nemen binnen de 24h contact op met u (weekdagen). U kan ons contact center tijdens de kantooruren ook bereiken op het nummer 09/265.00.65.

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.